December
Szabó Éva
2003/05/08 13:47
2282 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

- Télelő
- Álomhava
- Szentkarácsony hava

A karácsonyi ünnepkör az advent első napjától vízkeresztig tart.
Ezen időszak jeles napjai közé tartozik.
Advent: az egyházi év kezdete, a karácsonyi előkészület 4 hetes időszaka.
Szent András napját követő vasárnappal kezdődik.
Ezt az időszakot jellemezték a böjtök, a hajnali misék, a roráték. Tiltott dolog ez időszakban a lakodalom a zenés mulatság.

December 4. - Borbála napja

Keresztény hitéért megkínozták majd kivégezték.
Bányászok, várak, tüzérek védőszentje, a hajadon lányok pártfogójának tekintették.
E napra jellemzőek a női munkatilalmak. Tiltott dolog volt a fonás, varrás, söprés. Borbála napi női látogató nem hoz szerencsét a házra. A boszorkányok e napon szerezték be a rontáshoz szükséges ruhadarabokat, ezért tilos volt a ruhát kint hagyni. Tilos ajándékozni, kölcsönadni, mert az elvinné a szerencsét a háztól.
Javasolt munka a borfejtés, tollfosztás.
Ha a Borbála napon vízbetett gyümölcság kivirágzott karácsonyra, a lány férjhezmenetelére jósoltak.

December 6. - Szent Miklós napja

A 4. sz. élt Myra városában. Polgárok, diákok, molnárok halászok, kereskedők, pékek, révészek patrónusaként tisztelték.
Miklós püspök tetteiről legendák szólnak. Híres volt jótékonyságáról.
Az időjárással kapcsolatos hiedelmek szerint ilyenkor már havazik, mire azt mondják: Miklós megrázta a szakállát, melyből a karácsonyi időjárásra következtettek.
December 13. - Luca napja

Szent Luca hitéért halt mártírhalált. A néphit szerint a bűnbánó utcanők, varrónők, szembetegségben szenvedők védőjeként ismert. Az esztendő legrövidebb, a téli napforduló kezdőnapja.
Sok országban kultikus célzatú sütemény evésével is ünnepeltek. Lucapogácsát sütöttek, benne tollat, pénzt rejtettek el.
A Luca szék készítésének kezdőnapja, melyet előírások szabályoztak. 9 féle fából kellett karácsonyra elkészülnie. Kökény, boróka, jávor, körte, akác, jegenyefenyő, rózsa, som, cser az alkotója a széknek, melyre az éjféli misén felállva felismerték a falu boszorkányait.
A gazdasszony Luca napján egy marék búzát tányérkára tett, locsolta, és a búza karácsonyesti állapotából következtettek a jövő évi termésre.
Dologtiltó nap volt.

Szent Otília - dec. 13.
A vakok, szembetegek védelmezője.

December 21. - Tamás

Az esztendő legrövidebb napja a téli napforduló csillagászati időpontja.
A karácsonyi készülődésről kapta a Disznóölő Tamás tájnevet.
Ha Tamás reggelén friss hó esett, boldog, békés karácsonyt remélhettek.

December 24. - Ádám-Éva napja

Az adventi időszak utolsó napja. Sok hiedelem kapcsolódik a naphoz: tilos volt: fonni, mosni, foltozni, mosogatni, kölcsönadni, mert ez bajt hozhatott a családra.
E napon állítunk karácsonyfát.
December 25. - Karácsony napja

A téli napforduló ősi ünnepe. Jézus Krisztus születésének emléknapja, a család ünnepe. Tiltott dolog volt a munka. Ez a nap a betlehemezés ideje. Az éjféli misevégző harangszóval fejeződött be a születés szent időszaka.

December 26. - Karácsony másodnapja

István napja, termésvarázsló nap. Ha zúzmarások a fák, és kisüt a nap, akkor a hiedelem szerint jó makktermés várható.

December 27. - János napja

Karácsony harmadnapja.

December 28. - Aprószentek napja

A gyermekek megörvendeztetésének napja, ezen a napon megajándékozták a gyerekeket, bolondoztak, tréfálkoztak.

December 31. - Szilveszter napja
Az év búcsúztatásának vidám éjszakája. Számos praktikával igyekeztek jövőt jósolni.