Diplomácia - az udvariasság nemzetközi nyelve (3. rész)
2001/11/19 00:00
1156 megtekintés
A cikk lejárt! Valószínű, hogy már nem aktuális információkat tartalmaz!
Számítógéppel, játéknyomdával ki ne készített volna magának névjegyet. A mindennapokban jól bevált kis kártyácska hasznos információkkal látja el azokat, akik a kapcsolatteremtés után folytatni is akarják az ismerkedést, bővíteni szeretnék az üzleti tájékozódást. Egy névjegy külalakja, formája, anyaga (ma már nem csupán papírból készülnek a névkártyák) sokat elmond a tulajdonosáról. Ám igazából a legtöbbet az odaírt szavakból, adatokból tudhatunk meg.


New York 2000-ben megválasztott püspöke bemutatkozó sajtótájékoztatóján nyújtotta át a névjegyét

Számítógéppel, játéknyomdával ki ne készített volna magának névjegyet. A mindennapokban jól bevált kis kártyácska hasznos információkkal látja el azokat, akik a kapcsolatteremtés után folytatni is akarják az ismerkedést, bővíteni szeretnék az üzleti tájékozódást. Egy névjegy külalakja, formája, anyaga (ma már nem csupán papírból készülnek a névkártyák) sokat elmond a tulajdonosáról. Ám igazából a legtöbbet az odaírt szavakból, adatokból tudhatunk meg.

A diplomácia világában ezeknek az apró papíros darabkáknak is fontos küldetésük van, mi több országonként eltérő feladatot látnak el a névjegyek. Az angolszász országokban egy frissen odaérkezett kiküldött a hivatalos állami és kormányzati látogatásokat követően udvariasan megvárja, hogy a vele kapcsolatra lépni kívánó személyek felkeressék őt, illetőleg névjegy kártyát küldjenek a jövevénynek. Franciaországban, amely sok tekintetben a diplomáciai érintkezés példaadója, az újonnan érkezett diplomata kezdeményezi az udvariassági látogatásokat és e célból elküldi a közélet képviselőinek névjegyét.

Kevesen tudják, hogy a külhoni szolgálatban tevékenykedő családos kiküldötteknek legalább négy féle névjegyről kell gondoskodniuk. Az első, a hivatalos névjegy, amely megjelöli a diplomata nevét, rangját és hivatalos címét. Megjegyzendő, hogy a misszióvezetők e tekintetben is kétféle kártyát használnak, az egyiken a teljes rangjukat tüntetik fel, a másik fajtán pedig nevük alatt csak annyi áll, hogy "nagykövet", vagy "rendkívüli és meghatalmazott miniszter". A második fő névjegyfajta a nem hivatalos használatra szól és kizárólag a nevet tartalmazza. A harmadikon a diplomata hitvesének a neve áll, míg a negyediken a diplomatának és hitvesének a nevét tüntetik fel. Nagy-Britanniában ez utóbbi névjegy nincs szokásban. Fontos még az is, hogy az utóbbi fajta névjegyen a címet is feltüntetik és sohasem közlik a nevet, vagy a keresztnevet rövidítve, azaz kezdőbetűvel. S hogy miért érdekes egy-egy névjegy mérete, az kiderül sorozatunk következő részéből.