Egységes piac, egységes gondok
2007/12/10 08:00
1345 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az Európai Unió a tisztességes verseny és az áruk minőségének megőrzése érdekében alakította ki az egységes belső piacot. Azt a piacot, amelynek működését, hatékonyságát nagyban befolyásolják az azt megújítani, fejleszteni kívánó reformok.

piac1 A tagállamok egységes piacának zavartalan működése, nemcsak a piaci résztvevők, hanem az Unió parlamentje számára is nehéz dió. 2006. decemberében készült egy a piacra vonatkozó irányelv, amely jelentős eredményeket hozott a szolgáltatások piacának működésében. Ez ugyan előrelépést jelent a szervezet egységes piacának életében, mégsem jelent hosszabb távon elégséges megoldást a 27 tagú Unió részére. Még mindig jelentős lemaradás tapasztalható néhány olyan ponton, amely alapvetően változtatná meg a polgárok szemléletét a folyamatok megítélésében.

Az Európa Parlament kiemelten hangsúlyozza azt az álláspontot, hogy minden uniós állampolgárnak egységesen kell részesülnie a piac előnyeiből, amihez elengedhetetlen viszont egy közös összefogás, hiszen még sokan napjainkban sincsenek tisztába azzal, mik is azok a piaci vívmányokkal együtt járó előnyök. Sokan nem látnak előrébb az eurónál, melynek bevezetésével ugyan átláthatóbbá váltak a piaci folyamatok, viszont nem csökkentek az adminisztrációs terhek, és kisebb hangsúllyal kerülnek felvetésre olyan témák, mint a környezetvédelem, vagy az atomenergiát érintő kérdések.

A Parlament további lépéseket tenne a munkavállalók szabad mozgásának az ösztönzésére, amely csak abban az esetben valósulhat meg hatékonyan, ha a tagállamok a kérdésben továbbra is támogatást biztosítnak mind az Uniónak, mind pedig az uniós állampolgároknak.

piac2 Az Európai Parlament azonban több témakörben is, jogosan vár határozott döntést a bizottsági tagoktól. Továbbra is kényes terült az általános érdekű szolgáltatások jogállásával kapcsolatos jogi bizonytalanságok felszámolása. Ezen belül is két kiemelten nehéz kérdéskör vár megoldásra. Egyik az állami támogatásokra vonatkozó szabályok, míg a másik a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok tisztázása és rendezése. Ezek megoldásán túl azonban az Európai Bizottság továbbra sem ülhet karba tett kézzel.

Az egységes piac, egységes gondokat jelent még a szellemi tulajdonjogok kérdésében is. A Parlament sürgeti a Bizottságot egy minél hatékonyabb és átfogó stratégia megadására, hiszen a képviselők többsége úgy látja, az egységes piac abban az esetben működhet jól, ha az EU külön szabályozást hoz létre a piac innováció növelésére. S ha természetesen, mindezek mellett képes legyőzni és meghaladni a kereskedelmi partnereit ugyan ezen a téren.

Nyilvánvalóan az egységes piac működésének, átalakulásának, további reformjának vannak látványos és kevésbé látványos elemei. Hazánk számára azonban nagyobb mértékű változást, az egysége piac kapuk szélesebbre nyitását jelentheti, jelenti majd az euró bevezetése.