Érettségi tételek 2014 - Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása
2014/04/16 21:18
32267 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A szóbeli érettségire való felkészülést segítendő az elkövetkező hetekben 30 tétel kifejtését tesszük közzé. Ennél – természetesen – jóval több érettségi tételcím kiadható a jelenlegi szabályozás szerint, de igyekeztük azokat kiválogatni, amelyek tapasztalataink szerint gyakrabban szerepelnek a középszintű tételsorokban. A terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé a nagyon bő lére eresztett magyarázatokat, ehelyett egy vázat szeretnénk adni, ami alapján egy tartalmas feleletre fel tudsz készülni. A források beépítéséről ne feledkezz meg!

usa-horizontal

Bevezető gondolatok

 • Észak-Amerika gyarmatosítása a XVI. században kezdődött. Az első angol telepek azonban csak a XVII. század  elején jöttek létre Virginiában (1607).
 • Az ide települő puritánok magukkal hozták az önigazgatás gyakorlatát, s az angol közigazgatás hiányában maguk alakították kormányzati rendszerüket. A király a gyarmati tanács segítségével kormányozta a gyarmatokat, de mindet külön-külön, egymástól függetlenül.

A tétel kifejtése

 • A települések a XVII. század végén gyarmatokká egyesültek és a kedvező természeti feltételek miatt gyorsan fejlődtek. Önálló törvényhozó testületeket alakítottak, amelyeknek minden adózó tagja volt.
  • Az északi gyarmatok iparral is foglalkoztak: húzóágazat lett a hajóépítés, halászat, kereskedelem (pl. cukor–rum). Ennek a térségnek a központja Boston.
  • Középső gyarmatokon elsősorban farmergazdálkodás és az ehhez kapcsolódó kézműipar erősödött meg. Ennek a térségnek a központja New York.
  • A déli gyarmatokon rabszolgatartó ültetvények voltak, ahol indigót, dohányt, cukornádat, gyapotot termesztettek. Ezeket az árukat elsősorban Európába szállították, így ezek a területek szorosabb kötődtek az angol gazdasághoz is.
 • A hétéves háborúig a gyarmatok jó viszonyt alakítottak ki az anyaországgal, a gazdasági együttműködés mindkét fél számára előnyösen működött.
 • Ebben az együttműködésben a hétéves háború hoz változást,
  • mert Anglia nagyon eladósodott a magas költségek miatt, s ezt a gyarmatokkal kívánták megfizettetni (adóemelés),
  • mert a gyarmati önigazgatást vissza akarták szorítani.
  • mert a gyarmatok a gazdasági fejlődés miatt konkurenciát jelentettek (pl. északi árukkal szembeni angol védővámok bevezetése)
 • A gyarmatok elleni szankciók polgári engedetlenségi mozgalmakhoz vezettek: pl. adót nem fizettek, csempésztek, bojkottáltak. Kimondták, hogy csak akkor fizetnek adót, ha azt saját törvényhozóik vetik ki rájuk, azaz képviseleti jogot követeltek. A mozgalmak hatása:
  • Az angol gazdasági bevételek visszaestek, ezért az angol kormányzat a megszorításokat visszavonta
  • de képviseleti jogot továbbra sem adtak.
  • teavám jelképesen megmaradt ® 1773-ban az ún. bostoni teadélután ® angol megtorlás
 • Az angol megtorlások miatt a gyarmatok 1774-ben összehívták az első Kontinentális Kongresszust Philadelphiában, ahol kinyilvánították a kényszerítő intézkedések törvénytelenségét.
  • 1776. július 4-én a Kongresszus elfogadta a Thomas Jeffersonék által megfogalmazott Függetlenségi Nyilatkozatot.
 1. A felvilágosodás szellemében, a természetjog alapján kinyilvánították az életre, szabadságra, boldogságra törekvéshez való jogot és ezek biztosítását az állam feladatává tették.
 2. A társadalmi szerződés és népfelség értelmében különválasztották a törvényhozást a végrehajtó hatalomtól és az igazságszolgáltatástól, kimondták, hogy a választó polgárok leválthatják kormányukat.
 3. A dokumentum kinyilvánította az Angliától való elszakadást, kimondta az Amerikai Egyesült Államok megalakulását.
 • Az első fegyveres összecsapásra 1775-ben került sor. A kezdeti brit győzelmek után az amerikaiak kerülték a frontális ütközeteket, helyette az indián szétszórt alakzatot alkalmazták a brit erők felmorzsolására.
 • Az 1777-es saratogai amerikai győzelem után Anglia ellenfelei (Spanyolország, Hollandia, Franciaország) szövetséget kötöttek a gyarmatokkal. 1781-ben Yorktown-nál az amerikaiak döntő győzelmet arattak.
 • Az 1783-ban Versailles-ban megkötött békében az angolok elismerték a gyarmatok függetlenségét. A független ország első államfője George Washington lett.

A tétel összegző lezárása

 • Az új állam szövetségi köztársaság lett, azaz az egyes tagállamok belső önkormányzattal rendelkeznek. Az USA alkotmánya a legrégibb, ma is érvényes alaptörvény. A rabszolgatartást azonban az 1787-es alkotmányban sem törölték el, nehogy a déli államok elszakadjanak (északon tőkés-, délen rabszolgatartó társadalom jött létre). Ez a fő ellentét észak és dél között, ami majd a polgárháborúhoz vezet.

További érdekes oldalak:

Farkas Judit