Európa a polgárokért program
2007/12/10 08:00
297 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az Európai Bizottság a 2007-2013-ig tartó időszakban egy új program keretén belül szeretné elérni azt, hogy az európai polgárok aktívan is részt vegyenek Európa építésében, a közös értékeken, történelmen és identitáson alapuló összefogás erősítésében. A program keretén belül megpályázható és elnyerhető összegeket olyan területekre lehet fordítani, mint a testvérvárosi kapcsolatok továbbépítése, vagy az interkultúrális párbeszéd fejlesztése.

polgar1 A polgárok aktív részvétele Európa közös építésében elengedhetetlenül szükséges. A program ennek érdekében támogatja a különböző országok polgárainak és szervezetinek együttműködését, hogy azok találkozzanak, közösen cselekedjenek, és együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy nemzeteken túlmutató, de a sokszínűséget tiszteletben tartó európai környezetről. 

A program általános célkitűzései: 

 • Lehetővé tenni a polgárok számára, hogy aktívan részt vegyenek egy hozzájuk közel álló, demokratikus, a világra nyitott, kulturális sokszínűségében egységes Európa alakításában – röviden az európai uniós állampolgárság fejlesztése
 • A közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló európai identitás erősítése 
 • A polgárokban erősíteni azt az érzést, hogy az Európai Unió az övék
 • Erősíteni a toleranciát és a kölcsönös megértést az európai polgárok között, tiszteletben tartva és népszerűsítve a kulturális és nyelvi sokszínűséget, ugyanakkor hozzájárulva az interkulturális párbeszédhez 

Tevékenységek és támogatási keretek 2007-ben: 

1. akció: Aktív polgárok Európáért - 11,659 M EUR / 47 % - Testvérvárosok - 11,659 M EUR - Állampolgári projektek és támogató intézkedések (2008-tól) 

2. akció: Aktív civil társadalom Európában - 8 M EUR / 32 % - Működési támogatás közpolitikákkal foglalkozó európai kutatóintézeteknek - 1,805 M EUR - Működési támogatás civil társadalmi szervezeteknek - 2,805 M EUR - Civil társadalom projektek - 3,390 M EUR

3. akció: Együtt Európáért - 1,300 M EUR / 5 % - Nagy hatású rendezvények - 0,650 M EUR - Tanulmányok (csak 2008-tól) - Disszemináció, információterjesztés - 0,650 M EUR 

4. akció: Aktív európai emlékezet - 1 M EUR / 4 % - Projektek - 1 M EUR 

polgar2 Akik pályázhatnak: 

 • Helyi hatóságok és szervezetek 
 • Európai közpolitikákat kutató szervezetek 
 • Állampolgári csoportok 
 • Civil szervezetek 
 • Nonprofit, nem kormányzati szervezetek 
 • Kamarák - Oktatási intézmények 
 • Önkéntes munkával foglalkozó szervezetek 
 • Amatőr sporttal foglalkozó szervezetek - A felsorolás nem kizárólagos, illetve pályázattípusonként eltérő lehet. 

Részt vevő országok: az Európai Unió 27 tagállama 

Prioritások: 

 • Az Európai Unió jövője és alapvető értékei 
 • Aktív európai polgárság: részvétel és demokrácia Európában 
 • Interkulturális párbeszéd 
 • Jólét Európában: munka, szociális kohézió és fenntartható fejlődés 
 • Az EU politikák hatása a társadalmakra 

Pályázati beadási határidők: 
Testvérvárosok - találkozók: április 1., június 1., szeptember 1., december 1. 
Testvérvárosok - tematikus hálózatok: március 15., december 1. 

A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli. A részletes pályázati útmutató már magyar nyelven is elérhető (2007 márciusi verzió): http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/programme_guide_hu.pdf 

A pályázati űrlapokat angol, német és francia nyelven szintén az EACEA honlapjáról lehet letölteni: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm 

További részletes információ található még az Európai Bizottság honlapján: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html