Marillavölgy
2016/03/29 23:29
1179 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Omladozó épületek és mindent felverő gyom. Ennyi maradt az 50 hold ősfenyvessel körülvett híres gyógyüdülőből a mai kor emberére.

marillavolgy

A völgy a mai Románia területén, Krassó-Szörény megyében található. Az Oravica melletti "hidegvíz belégzési savó és szőlő gyógyintézetet", dr. Hoffenreich Mór nagybecskereki orvos, a magyarországi fürdőélet egyik meghatározó személyisége alapította. A fürdőélet drágaságára panaszkodó vendégeknek gyakran emlegette: "Aki idejön az meghosszabbítja az életét. Az életet meg kell fizetni." Hoffenreich doktor pénzszeretete akkoriban közismert és tréfák tárgya volt. 1878 májusában szerződést kötött az állami vasúttársasággal, a környék birtokosával. A szanatórium 1880-ban nyílt meg.

Oraviczától éjszakkeleti irányban gyönyörű hegyvidékeken át zúzott terméskővel ágyazott kanyargós út vezet föl a hatalmas erdőséggel borított Deák-magaslat lábáig, a hol még egyet kanyarodik az út s lent a hosszúkás völgyben szemeink elé tárúl Marilla-völgy fürdőtelepe kilencz nagy házával s több-apró épűletével együtt a legbájosabb fenyűerdő-kertbe foglaltan. Marilla-völgy tengerszínfölötti magassága 704 méter. Minden oldalról hatalmas fenyvesek környezik úgy, hogy szél és por sehonnan sem fér hozzá. E kedvező fekvésének köszönheti, hogy bár májusban már teljes pompájában díszlik a természet, de azért a hőség nyáron sem kiállhatatlan, sőt mérsékelten enyhe.

Eleinte csak két házból állott a telep, melyet 1880-ban Hoffenreich nagybecskereki orvos ösztönzésére egy magántársaság nyitott meg. Most azonban esztendőről-esztendőre több ház épűl a völgyben, melyekben évenként 250–300 beteg is szállásol állandóan, a kiknek száma azonban nyaranta 6–700-ra is fölemelkedik. A telep az osztrák-magyar államvasúttársaság tulajdonához tartozó terűleten van s 70 év múlva minden berendezésével együtt a vasúttársaság tulajdona lesz. Nincs az orvosi tudománynak a beteg légzőszervek és idegek gyógyítására szolgáló találmánya, a mit Marillán mintaszerűen alkalmazva és berendezve ne találna a szenvedő. Környéke ritkítja párját a sok szép kirándúló hely tekintetében. A sűrű erdőben kanyargó s jól gondozott útak hosszasága négy mérföld.”- Részlet az Osztrák – Magyar Monarchia írásban és képekben c. kötetből

A szállodákat a 1918-ban leszerelt román katonák kifosztják de a háború után a telep újra indul. A szocializmus éveiben új szanatórium épül /amely mára szintén lerongyolódott/, egyúttal a régi épületeket elhanyagolják. Ennek következménye a telep leromlása, amely az utóbbi évtizedekben sajnos visszafordíthatatlan méreteket öltött. Így Marilla régi fénye mára csak megsárgult, régi fotókon őrződött meg az utókornak.

Kovács Attila