Még mindig a legjobb
2012/09/16 08:54
1569 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az ENSZ közgyűlése 2007 novemberében teljes egyetrtésben elfogadott egy javaslatotm ami a demokrácia nemzetközi megünnepléséről szólt. Bár a demokrácia minden országban másként nyílvánul meg abban mindegyik egyetért, hogy szorgalmazzák az ENSZ alapértékeit, azaz a demokratizálódás folyamatát, valamint az emberi jogok tiszteletben tartását.

szabadsagujsa_520

Magyarországon az Országgyűlés 2008 szerptember 15-én fogadta el azt a határozati javaslatot, amellyel hazánk is bekerült a demokrácia ünneplőinek körébe. De valójában mit is ünneplünk szerptember 15-én, mi a demokrácia?

Ókori görögök

A demokrácia kifejezést a görögöktől örököltük, pontosabban az ógörög demokratia szóból, mely a nép uralmát jelenti. Egy demokráciában a közösség minden választójoggal felruházott tagja részt vehet a közügyek körül kialakult kérdések eldöntésében, így tehát az önkormányzás részévé válik. A döntéshozatal módjai szerint egy demokrácia lehet közvetlen vagy közvetett. Egy szavazat érvényességét a többségi határozat vagy a közös megegyezés alkothatja, mely mindig egy alapszabályzati rendszerre épül. Ilyen például az alkotmány, statútum vagy a charta.

Az alapszabály meghatározza a hatalom megosztását, a döntéshozók hatáskörét, illetve a hatalmi ágak szétválasztását. Ez utóbbira azért van szükség, hogy biztosítsa a társadalom valóban demokratikus működését, a hatalom központosodásának elkerülését. Működése szerint egy demokrácia lehet hagyományos vagy liberális értékrendű. A demokráciák felépítésük és működésük szerint nagyon sokfajták lehetnek.

Az első demokráciáknak a hunok sztyeppei katonai demokráciáját és a görög poliszok (városállamok) demokráciáját tekintik. De a demokrácia nem minden esetben jelenti és jelentette a társadalom szabadságát. Az ógörögök például kiszavazhatták azokat a polgárokat, akikkel nem szerettek volna egy közösségben, városállamba élni.

Nem mindenkinek tetszett

A demokrácia az idők folyamán változott és alakult. A 19 században az arisztokrácia ellentéteként jelent meg, ami az örökletes hatalmi rend ellen irányult, a nők részvétele pedig csak a huszadik században terjedt el. A demokráciáknak már egészen a kezdeti időktől fogva voltak bírálói is.

Platón szerint a demokrácia a csőcselék uralma, akik nem képesek a szabadságot gyakorolni anélkül, hogy át ne csapjon szabatosságba, hiszen nincs meg a mértékletességhez való képességük. Arisztotelész is azon az állásponton volt, hogy a demokráciát az egyenlőség iránti túlzott igény határozza meg, amit csak a zsarnoki egyenlőtelenséggel szembenállva jelenik meg. Kiemeli, hogy mind az oligarchia, mind a demokrácia szélsőséges esetben forongásokhoz vezethet.
De a legbölcsebben talán Winston Churchill fogalmazott, aki szerint: „A demokrácia a kormányzat rossz formája, amely azonban még mindig jobb az összes többinél.”

Hazánkban a Demokrácia Nemzetközi Napján a politikai pártok többnyire önálló rendezvényeket és nyilatkozatokat tartanak, amiben megfogalmazzák saját elképzeléseiket a demokrácia helyes működésével kapcsolatban. A jeles napon tehát nemcsak ünnepelhetjük, de működni is láthatjuk demokratikus értékeinket.