Mi is az a globális nevelés?
2013/09/02 08:00
2733 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A globális nevelés fogalmát többféleképpen értelmezhetjük. Magyarországon már legalább 6-8 éve komolyabban foglalkoznak a civil szervezetek globális témakörökkel: oktatási segédanyagokat és programokat szerveznek, továbbá megpróbálják a magyarországi hálózatot is megteremteni.

GlobalEducationlogo

A globális nevelés meghatározásai

A globális nevelés fogalomrendszere angolszász alapokon nyugszik, a global education magyar tükörfordítása azonban nem adja vissza tökéletesen a tartalmat és talán kevéssé értelmezhető, ugyanis inkább a globális felelősségvállalásra nevelésről van szó. Van, ahol globális állampolgárságról beszélnek („global citizenship”), máshol pedig külön hangsúlyozzák a fenntarthatóságra való neveléssel való kapcsolatot.

Több éle definíció létezik, az egyik szerint „A globális nevelés egy oktatási szemlélet, amelyet az a tény hívott életre, hogy a mai ember egy egyre erőteljesebben globalizálódó világban él és cselekszik. Központi témái közé tartozik a méltányos kereskedelem, a fenntarthatóság és a szegénység. A megközelítés a társadalmi-politikai összefüggésekre összpontosít, ráirányítva a figyelmet a strukturális hasonlóságokra, egyenlőtlenségekre és igazságtalanságokra. A globális nevelés egy globális szemléletet alakít ki, lehetővé téve, hogy a tanulók az életkörülményeiket és a problémákat holisztikusan, a nagyvilág kontextusában közelíthessék meg. A diákokat felelősségvállalásra ösztönzi és arra, hogy foglalkozzanak a saját identitásuk és életmódjuk kérdéseivel.” Marcus, Schulze-Vogel & Schulze (1995)

Tehát szó sincs arról, hogy a globális nevelés a globalizáció negatív hatásait erősítené a diákokban, inkább egyfajta érzékenység, attitűd kialakítása a cél, ami a helyi értékek szeretetét erősíti tovább. A „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” elv megértéséhez és gyakorlati megvalósításához ad támaszt.

Nemzetközi összehasonlításban azt látjuk, hogy az értelmezési mező széles, de általában a globális nevelés magába foglalja a következő területeket: békére nevelés, demokráciára nevelés, állampolgári felelősségre, aktív részvételre nevelés, interkulturális nevelés, környezeti nevelés - mindazon területek, amelyek összessége adja az állampolgári nevelés globális dimenzióját.

Magyarországon is azt látjuk, hogy a globális nevelés alapértékei, célkitűzései átfedést mutatnak a demokráciára, illetve az aktív állampolgárságra nevelés alapértékeivel, továbbá a környezeti nevelés egyes fejezetei is szorosan kapcsolódnak a témához.

Nemzetközi helyzet

A nemzetközi helyzet azt mutatja, hogy minden országban más és más szervezet foglalkozik a stratégia- és koncepcióalkotással, továbbá nem egységes a globális nevelés megjelenési formája az oktatási folyamatban sem. Több helyen is a globális nevelést közvetlenül az oktatási kormányzat karolja fel, máshol nagy teret kapnak a civil szervezetek. Van, ahol az oktatási tartalmak kidolgozását is a nem állami szervezetekre bízzák, jó példa erre a brit Oxfam, melynek saját oktatási stratégiája és kidolgozott tanterve, továbbá tananyagai is vannak. Egy szempontból azonban nagy a hasonlóság: a fejlett OECD országokban, Ausztráliától Finnországig, mindenhol megjelenik ez téma. Ráadásul néhány nemzetközi szervezet is foglalkozik a globális neveléssel, mint pl. az EU, az UNESCO vagy az OECD.

Magyarországi helyzet

Magyarországon a globális neveléssel a civil szervezetek kezdtek foglalkozni aktívabban. Készült már tankönyv is ebben a témában (Globalizációs túlélőkönyv középiskolásoknak), de sok, iskolában is jól hasznosítható program is született (pl. Tükörben a világ, a Zöld Fiatalok programja). Nagy előrelépést jelentett, amikor az Anthropolis civil szervezet szervezésében létrejött a Globális Nevelés Tudásközpont, ahol bizonyos időközönként rendezvényeket is tartanak tanároknak, diákoknak egyaránt. A magyarországi, globális nevelésben érdekelt civil szervezeteket a HAND (Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség) ernyőszervezet tömöríti.

További érdekes oldalak

Barta Géza cikke