Civilizáció

Nekem vannak jogaim ...

Nekem vannak jogaim ...

Mindenkinek vannak jogai. Sőt, a 18 év alatti fiúknak és lányoknak bizonyos külön jogaik is vannak. A Gyermek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény (1989) felsorolja ezeket a jogokat, valamint azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormányoknak meg kell tenniük, hogy segítsenek téged ezeknek a jogoknak a gyakorlásában.

Az Európa Tanács alábbi kiadványából tajékozódhatsz jogaidról

3 éve
Honnan van az uniós pénz?

Honnan van az uniós pénz?

Bizonyára hallottál már róla, hogy az Európai Unió támogatásával sok beruházás, fejlesztés valósul meg az országban. De miért kapunk az Uniótól pénzt? Hogyan működik a támogatás rendszere? Most összefoglaljuk neked, amit a témáról tudni érdemes.

4 éve
Gyermekjogokról...

Gyermekjogokról...

„A gyermek – ha élve születik a fogamzásának időpontjától kezdve – mint minden ember jogképes, vagyis jogai és kötelezettségei lehetnek.”

4 éve
A kategória cikkei
Két film Halloweenre

Két film Halloweenre

Október vége a töklámpások, a beöltözések, az ijesztgetések, a sötét karnevál időszaka. Lássunk két filmet, ami jól megy ehhez a hangulathoz.
4 éve
Események egymás után?

Események egymás után?

A történelem, több mint a múlt eseményeinek sorbaállítása azok elmaradhatatlan következményeivel. Chris Wickham, az Oxfordi Egyetem Középkori Történelem Tanszékének professzora a History Today történelmi magazinban In the Medieval Moment címmel írt vitaindító cikkében azt mérlegeli, hogy a történészeknek kell-e, érdemes-e korszakolni, illetve a főbb események eredetét behatárolni.
4 éve
Halottak napja vagy Halloween?

Halottak napja vagy Halloween?

A rendszerváltás óta eltelt 25 évben éles viták bontakoztak ki, hogy október legvégén/november legelején mit is ünneplünk tulajdonképpen. A halottak napja kontra Halloween álláspontok nem látszanak közeledni egymáshoz, pedig nem is olyan távoliak, mint azt első ránézésre gondolnánk. Nézzük a legelejéről!
4 éve
A RAF a II. vh-ban

A RAF a II. vh-ban

A II. világháború egyik legfontosabb, talán a háború végkimenetelét is befolyásoló ütközete az 1940 júliusától októberéig vívott, legendák övezte angliai légicsata volt. A németek Oroszlánfóka-hadműveletnek hívott támadást indítottak 1940 nyarán a Brit-szigetek elfoglalásáért. A csatát Nagy Britanniáért és Európa szabadságáért végül nem a tengerparton, hanem Dél-Anglia kék egén vívták. A kiváló hadvezetés és a technológiai fejlesztések mellett leginkább a RAF pilótáié a legfőbb érdem az angliai légicsata megnyerésében. Ahogyan azt Wintson Churchill miniszterelnök is megfogalmazta: “Az emberi konfliktusok történetében még sohasem köszönhettek ilyen sokan ilyen sokat, ilyen keveseknek.”
4 éve
Harcosokért, pásztorokért

Harcosokért, pásztorokért

Az ókori vértanú katonaszent, Szent Dömötör szegedi tisztelete államalapító királyunk, Szent István korára nyúlik vissza. Később aztán mivel Dömötör napján terelték be a legelőkről a juhnyájakat, vidám pásztorünnepet tartottak október 26-án: a dömötörözést.
4 éve
Rólad szólnak a hírek...

Rólad szólnak a hírek...

Ilyenkor októberben az 1956-os magyar forradalomra emlékezünk, előkerülnek az archív felvételek, megemlékezéseket tartunk a szabadságért életüket áldozókról. És mit tudott erről, hogyan reagált a magyar forradalomra a Nyugat? Az alábbiakban az amerikai Universal-International News és a Pathé News magyar forradalomról készült híradásainak részleteit mutatjuk be.
4 éve
Kipusztult a gerinces fajok fele

Kipusztult a gerinces fajok fele

Megdöbbentő adatok a WWF felmérése alapján.
4 éve
A remeteségtől a szerzetesrendekig

A remeteségtől a szerzetesrendekig

Az első szerzetesi mozgalmak kialakulására Egyiptomban került sor (IV. sz.) méghozzá a kereszténység történetének jelentős fordulatainak következtében. Ahogyan lazult a római állam nyomása az őskeresztény közösségekre, ahogyan a nagyobb lélekszámú hívő csatlakozása miatt enyhült az ősegyházra jellemző morális szigor, ahogyan egyre inkább a római állam támogatójává vált a keresztény egyház, úgy jelentek meg azok a csoportok, amelyek ezt a folyamatot élesen bírálták, a közösséget, az elveket fenyegető veszélyként értelmezték.
4 éve
Politikai változások az I. világháború után III.

Politikai változások az I. világháború után III.

A tanulmány a trianoni döntés következményeit magyar szemszögből vizsgálja. Bemutatja a Kárpát-medence ezer éve fönnálló szerves egységét. Részletezi a békediktátum erőszakos "rendzavarását", azaz a kialakult működőképes szerkezet hatalmi szempontú, mesterséges átalakítását (területi átrendezés). Végül kitér az új államhatárok közé szorított országok létrehozásának indítékaira, az anyaországától leválasztott magyarság kisebbségi helyzetére.
4 éve
A fogyatékkal élő gyerekek helyzete

A fogyatékkal élő gyerekek helyzete

Nem a fogyatékos személyben van a hiba, mivel az akadályozottság egyszerre személyes (egyéni) és környezeti (társadalmi). A fogyatékosság tehát nem pusztán egy tény, hanem viszony és érték - ez utóbbiak szemléletétől függ, hogy a jelenséget fogyatékosságként értelmezi egy adott társadalom, vagy sem. A megfelelő megelőzés és fejlesztés, valamint a pozitív társadalmi hozzáállás csökkentheti a fogyatékkal élők társadalmi hátrányait is.
4 éve