Civilizáció

Nekem vannak jogaim ...

Nekem vannak jogaim ...

Mindenkinek vannak jogai. Sőt, a 18 év alatti fiúknak és lányoknak bizonyos külön jogaik is vannak. A Gyermek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény (1989) felsorolja ezeket a jogokat, valamint azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormányoknak meg kell tenniük, hogy segítsenek téged ezeknek a jogoknak a gyakorlásában.

Az Európa Tanács alábbi kiadványából tajékozódhatsz jogaidról

7 éve
Honnan van az uniós pénz?

Honnan van az uniós pénz?

Bizonyára hallottál már róla, hogy az Európai Unió támogatásával sok beruházás, fejlesztés valósul meg az országban. De miért kapunk az Uniótól pénzt? Hogyan működik a támogatás rendszere? Most összefoglaljuk neked, amit a témáról tudni érdemes.

8 éve
Gyermekjogokról...

Gyermekjogokról...

„A gyermek – ha élve születik a fogamzásának időpontjától kezdve – mint minden ember jogképes, vagyis jogai és kötelezettségei lehetnek.”

8 éve
A kategória cikkei
A szombathelyi szlovének kultúrája

A szombathelyi szlovének kultúrája

A szombathelyi Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület tagjainak többsége főként olyan rendezvényeken   szeretne   részt   venni,   melyeken   a   hagyományos   kultúra   egyes   elemeit felelevenítik. Az ilyen programok szervezésénél elsősorban az idősebb tagok segédkeznek, s amely   alkalmakon   a   fiatalok   tanulnak   tőlük.   A   rendezvényeket   a   Szlovén   Kisebbségi Önkormányzat képviselői és a Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület elnökségének tagjai szervezik. A szervezésben rábavidéki civil és politikai szervezetek is közreműködnek. Az egyes szokásokat, amelyeket a közös rendezvényeken elevenítenek fel, általában később családi körben is megtartják (pl. tojások festése).
8 éve
A mosonmagyaróvári szlovének kultúrája

A mosonmagyaróvári szlovének kultúrája

A rábavidéki szlovének a 20. század első feléig uradalmi nagybirtokokra, későbben termelőszövetkezetekbe valamint állami gazdaságokba mint idénymunkások jártak dolgozni a Dunántúlra. A legnagyobb ilyen állami gazdaság Mosonmagyaróváron és Hegyeshalomban volt.
8 éve
A budapesti szlovének kultúrájának ápolása

A budapesti szlovének kultúrájának ápolása

A budapesti szlovének szintén aktív résztvevői a hagyományos kultúra megőrzését célzó programoknak (pl.  Mikulás,  újévi köszöntők, papírvirág-készítés stb.) Farsangi báljaikra általában szülőfalujuk folklórcsoportjait hívják meg. A rábavidéki rönkhúzást is bemutatták.
8 éve
Két jellegzetes bunyevác népszokás III.

Két jellegzetes bunyevác népszokás III.

Egy héttel a „Matericák" után ünneplik az Apák napját, vagyis az „Oci - Očevi", a családfő ünnepét advent negyedik vasárnapján egész napon át.
8 éve
Két jellegzetes bunyevác népszokás II.

Két jellegzetes bunyevác népszokás II.

A nők iránti tiszteletadás szándékával alakult a Materice (anyácskák) anyák napja meghatóan kiemelt ünnepnappá.
8 éve
Az „Anyák és apák” napja I.

Az „Anyák és apák” napja I.

Egy nép érzelem- és gondolatvilágát, erkölcsét és hiedelmeit igen sokrétűen és beszédesen fejezik ki azok a szokások, amelyek az egész életét áthatják, bizonyos értelemben szabályozzák.
8 éve
Honnan van az uniós pénz?

Honnan van az uniós pénz?

Bizonyára hallottál már róla, hogy az Európai Unió támogatásával sok beruházás, fejlesztés valósul meg az országban. De miért kapunk az Uniótól pénzt? Hogyan működik a támogatás rendszere? Most összefoglaljuk neked, amit a témáról tudni érdemes.
8 éve
A torockói vasbányászat és vaskohászat III.

A torockói vasbányászat és vaskohászat III.

A nagy vastelepeken a XIX. században folytatódott a bányatechnika látványos fejlődése, általánosan  elterjed a gőzenergia alkalmazása (gőzgép hajtja a kötélvontatásos csilleszállítást, az aknaszállítást, a vízkiemelést, a szellőzőberendezéseket és a felszíni drótkötélpályákat), majd a század végén megjelennek a villanymotorok.
8 éve
A torockói vasbányászat és vaskohászat II.

A torockói vasbányászat és vaskohászat II.

Az általános bányajog szerint Magyarországon a hámortulajdon a feudális földtulajdon tartozéka volt és magába foglalata az olvasztót és a nyersanyagforrásokat (bányák, erdők, szénégető és más haszonvitelek).
8 éve
A torockói vasbányászat és vaskohászat I.

A torockói vasbányászat és vaskohászat I.

A Kárpát-medencében a vaskorszak kezdetét a Kr.e. XII. századra teszik.
8 éve
2345678 / 84