Civilizáció

Nekem vannak jogaim ...

Nekem vannak jogaim ...

Mindenkinek vannak jogai. Sőt, a 18 év alatti fiúknak és lányoknak bizonyos külön jogaik is vannak. A Gyermek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény (1989) felsorolja ezeket a jogokat, valamint azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormányoknak meg kell tenniük, hogy segítsenek téged ezeknek a jogoknak a gyakorlásában.

Az Európa Tanács alábbi kiadványából tajékozódhatsz jogaidról

3 éve
Honnan van az uniós pénz?

Honnan van az uniós pénz?

Bizonyára hallottál már róla, hogy az Európai Unió támogatásával sok beruházás, fejlesztés valósul meg az országban. De miért kapunk az Uniótól pénzt? Hogyan működik a támogatás rendszere? Most összefoglaljuk neked, amit a témáról tudni érdemes.

4 éve
Gyermekjogokról...

Gyermekjogokról...

„A gyermek – ha élve születik a fogamzásának időpontjától kezdve – mint minden ember jogképes, vagyis jogai és kötelezettségei lehetnek.”

4 éve
A kategória cikkei
Kedvenc nyelvhelyességi hibáink

Kedvenc nyelvhelyességi hibáink

Sokszor kihangsúlyoznunk a legoptimálisabbnak vélt nyelvi választásunk felsőbbrendűségét; de viszont helyes-e így ez a mondat egyáltalán?
4 éve
A pénzhamisítás mint politikai eszköz

A pénzhamisítás mint politikai eszköz

1922 elején néhányan titkos szervezetet hoztak létre annak érdekében, hogy nagy mennyiségben hamis francia frankot hozzanak forgalomba. Önmagában a pénzhamisítás nem volt szokatlan dolog, hiszen a történelem folyamán többször is próbálkoztak ezzel, de többnyire anyagi haszonszerzés állt a háttérben. 1925-ben viszont nagyon éles politikai színezete lett a frankhamisítási ügynek. Ráadásul a helyzetet bonyolította, hogy 1920-21-ben már voltak hasonló kísérletek, akkor a csehszlovák valutát próbálta meg néhány magyar „úriember” hamisítani. Többen mindkét ügyben érintettek voltak.
4 éve
Napóleontól Aradig

Napóleontól Aradig

Julius Heinrich Friedrich Ludwig von Haynau származása éppúgy különleges, mint ahogy az általa befutott karrier sem nélkülöz meglepő fordulatokat. Édesapja IX. Vilmos hessen-kasseli választófejedelem rangon aluli, azaz morganatikus házasságot kötött, így a kapcsolatból született hét (!) gyermek jogilag törvénytelennek számított. Az édesapát azonban mindez nem foglalkoztatta, gyermekeit törvényesnek tartotta, sőt örökítette a von előnevet a bárói címmel együtt.
4 éve
Új szerzetesrendek

Új szerzetesrendek

Az érett és kései középkor során a szerzetesrendek olyan tömegben hozták létre új közösségeiket (különösen a női rendekre igaz ez), hogy az 1274-es lyoni zsinaton már kimondták, hogy csak a pápa jóváhagyásával működhetnek ezek a közösségek.
4 éve
Guy Fawkes: az ember

Guy Fawkes: az ember

Eljött november 5-e, ami a brit kultúra és kollektív emlékezet szerves részét képezi. Nálunk csak néhány szemfüles nyelvtanuló ismeri (az angoltanárokat és az érdeklődőket leszámítva, természetesen). Hozzá fűződik azonban egy olyan jelkép is, amely miatt az is jól ismeri, aki (eddig) nem.
4 éve
10 kép - 1956. november 4.
Mária Lujza mint politikai áldozat?

Mária Lujza mint politikai áldozat?

I. Ferenc német-római császár és Mária Terézia, Nápoly-Szicília hercegnőjének lányaként 1791-ben született Bécsben. Fordulatokban gazdag élete egyik csavarja, hogy kifejezetten Franciaország ellenes érzelmekre nevelték. 1810 januárjában a napóleoni hadak elől Budán menedéket kereső Mária Lujza még azt írta egyik barátnőjének, hogy nagyon sajnálja azt a hölgyet, akinek ehhez az emberevő szörnyeteghez (ti. Napóleonhoz) kell férjhez mennie. 19 évesen mégis Franciaország császárának felesége lett… De hát a kor szokásainak megfelelően Metternich politikai céloknak rendelte alá a fiatal lány életét és érzéseit…
4 éve
Tudtad-e? #4

Tudtad-e? #4

Csupán néhány napja, október 4-én ünnepeltük az Állatok világnapját. Ez Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének évfordulója: 1226-ban ezen a napon hunyt el. Ezt a napot 1931 óta tartják számon erre a nemes célra, Magyarországon azonban csak 1989 után kapott nagyobb figyelmet. Mit érdemes még tudnunk arról az emberről, akinek a jelenlegi pápa névválasztására (Jorge Mario Bergoglio, vagyis Ferenc pápa) is hatása volt?
4 éve
Napóleon a magyarokhoz

Napóleon a magyarokhoz

Bonaparte Napóleon 1799-ben került Franciaország élére, 1804-ben császárrá koronáztatta magát, majd a nyugati országok kultúrájának egyesítése céljából az egész kontinentális Európára kiterjedő hódításokba kezdett. Magyarország határozottan a Habsburgokat támogatta a Napóleon elleni háborúkban. A magyar ezredek mindvégig megbízható egységeknek bizonyultak a franciák elleni harcok során. A monarchiának egyedül, szövetségesei által magára hagyottan kellett kiállnia a hódító Napóleon seregeinek rohamát. Miután 1809. április 23-án Regensburgnál az osztrák seregek vereséget szenvedtek, a védtelen Bécsbe május 13-án bevonulhattak a franciák. I. Ferenc udvarával a tatai Esterházy-kastélyba menekült, Napóleon Schönbrunnban tartotta hadiszállását. Innen bocsátotta ki 1809. május 15-én híres proklamációját a magyar nemzethez, amely a schönbrunni kiáltvány néven vált híressé.
4 éve
A magyarországi romák helyzete

A magyarországi romák helyzete

A romák helyzete soha nem volt stabil a magyar történelemben, és mára a társadalom peremére kerültek.  A családok, szülők kedvezőtlen helyzete, önmagán túl, a fiatalok helyzetét is jelentősen befolyásolja. A társadalomtudósok megállapításai alapján érdemes statisztikai tényként kezelni azt, hogy az alacsonyabb társadalmi státusú családok gyermekei (illetve a roma családok gyermekei) középosztálybeli társaiknál átlagosan nagyobb nehézségekkel kezdik az általános iskolát, és az alacsonyabb iskolai végzettség miatt nehezebb a munkákhoz való hozzáférésük, és így a felnőttkori boldogulásuk is.
4 éve
6789101112 / 84