Pécs - két könyvtár
2002/05/06 00:00
686 megtekintés
A cikk lejárt! Valószínű, hogy már nem aktuális információkat tartalmaz!
Ha valaki Baranya megyében lakik vagy Pécs környékén él, annak ki kell használnia azokat a lehetőségeket, melyeket két kitűnő könyvtár nyújt az oda látogatóknak.

A Baranya Megyei Könyvtár főként magyar vonatkozású anyagaival és számos folyóiratával teszi magát értékessé. A Pécsi Tudományegyetem Könyvtára a korszerű nemzetközi gyűjteménnyel, és a SystemGroup V nevű, multimédiás és igen erős hardware-rel megtámogatott problémamegoldó rendszerével teszi magát egyedülállóvá az országban.

A Baranya Megyei Könyvtár épülete is értékes: a copf stílusú lakóház ritkaságnak számít (címe: BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁR, 7624 Pécs, Apáca u. 8., Tel.: 72/514-490 Fax: 72/513-530.) Jelenleg majd háromszázezer kötet könyv mellett 8.566 hagyományos hanglemez, 1505 CD és 1382 hangkazetta, 9621 kotta, továbbá számos kép és mikrofilm, videokazetta, aprónyomtatvány képezi a gyűjteményt. Ezt gyarapodó CD-ROM gyűjtemény egészíti ki. A könyvtár sikerét jelzi, hogy a beiratkozott olvasók mintegy fele középiskolás, több mint háromezer pécsi és Pécs környéki tinédzser olvasója van a gyűjteménynek.

Tíz éve kezdődött el a könyvtár informatikai bázisának fejlesztése, mára a számítógépek kulcsszerepet játszanak a könyvrendelés, az olvasói nyilvántartás, kölcsönzés, előjegyzés, szakirodalmi tájékoztatás területein. On-line kapcsolatot tudnak teremteni bel- és külföldi könyvtárak, kutatóhelyek adatbázisaival, melyeket az olvasók igényeinek szolgálatába állítják. Folyamatosan frissített adatbázisok egészítik ki az irodalomtudományi, társadalomtudományi, jogi, stb. tájékoztatást. A legfrissebb fejlesztés egy gazdasági információs centrum, melyet a környék vállalkozói mellett az érdeklődő fiatalok is felkeresnek. A könyvtár biztosítja a fénymásolás lehetőségét is. A modern nyelvtanulás feltételei is nagyrészt rendelkezésre állnak, ezeket is minden évben egyre többen veszik igénybe.
A helyismereti gyűjtemény sajátos követelmény egy megyei könyvtár esetében. Ebben a témában a kiemelkedő anyag értékét az is jelzi, hogy évente több mint ezer ember keresi fel ezeket a szolgáltatásokat. Legnagyobb értéke a helytörténeti sajtógyűjtemény, mely a környékről szóló cikkek mellett a környéken kiadott valamennyi folyóiratot és újságot gyűjteni igyekszik.
A zenemű- és hangtárban egy időben 22 látogató hallgathat zenét 14 csatornán, válogathat a sok különlegességet is tartalmazó hagyományos hanglemez és CD lemezállományból, vagy nézhet videofilmet, értékes kottatárának egy részét kölcsönözheti. A zenei gyűjteményben kimagasló értéket képvisel a Pécsi Hangtár 35.000 archív hanglemezből álló gyűjteménye, amely egy gyűjtő házaspár adománya révén Marton-Bajnay Gyűjtemény elnevezéssel alapítványként került a könyvtár kezelésébe. A muzeális gyűjtemény 1995-ben egy híres gyűjtő, Tiszay Andor 4500 darabból álló hanglemezhagyatékával bővült. Néhány éve zenei rendezvényeken, kiállításokon, egyéb zenei bemutatókon a szélesebb nyilvánosság is megismerkedhet ezzel az értékes anyaggal.

A Pécsi Tudományegyetem könyvtára a középiskolások előtt is megnyitja kapuit: minden 18 év alatti diák válthat ezekbe a könyvtárakba napijegyet - bár kölcsönzésre jogosító beiratkozásra nincsen lehetőség (címe: PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖNYVTÁRA, 7621 Pécs, Szepessy Ignác u. 1-3., Tel.: 72/325-466 Fax: 72/324-780). A számos helyben is használható szolgáltatás és a rengeteg könyv miatt a kellemes környezetben helyben olvasni is nagy élmény. Az egyetem Központi Könyvtára valódi reprezentatív épület mind kívül, mind belül az igényes egyetemi tér benyomását kelti. A számos egyetemi kar mindegyike külön könyvtárat tart fenn, melyek mindegyike a Központi Könyvtárral tart fenn kapcsolatot. Korszerű számítógépes katalógus, fénymásolási és nyomtatási lehetőség, külföldi adatbázisok - mindez az olvasók rendelkezésére áll. A gyűjtemény nagy értékű és népszerű részét jelentik azok a multimédiás CD-ROM-ok, melyek a nyelvtanulást szolgálják. Ezek egyaránt tartalmaznak beszédgyakorlatokat, teszteket, akár élesben is - vagyis a nyelvvizsgákra való felkészüléshez nagy segítséget adnak. A notebook-kal érkezők számára speciális helyeket alakítottak ki, melyeken konnektor található.
Az alábbi cím alatt pedig elérhető az on-line katalógus is, melyen az újabb beszerzések kivétel nélkül elérhetőek, és lassan valamennyi régi beszerzésű kötet is itt található. A könyvtár jelenleg sok száz hazai és külföldi folyóiratra fizet elő egyszerre, ezzel pedig néhány más országos jelentőségű intézmény társaságában a hazai tudományos kutatás egyik legfontosabb bázisát alkotja.
A Pécsi Egyetemi Könyvtár elődjét, a Pécsi Püspöki Könyvtárat Klimó György püspök alapította, és tette nyilvános könyvtárrá 1774-ben. Az 1500 kötetből álló Klimó-gyűjteményben huszonöt XV. századi ősnyomtatvány, 200 régi, 1701. előtti magyar vagy magyar vonatkozású könyv mellett szinte minden tudományterületnek a XVIII. századig létrejött alapvető irodalma megtalálható, a teológia, a történelem és segédtudományai, a jogtudomány mellett, a matematika, a természettudományok, orvostudomány, nyelvészet, irodalomtörténet korábbi századokból való jelesei és a kortársi, felvilágosodott eszméket hirdető szerzők művei egyaránt. A könyvtár gyarapításában, rendezésében Klimónak kiváló segítőtársa volt Szalágyi István, majd Koller József kanonok, akiknek történetírói munkásságát Klimó ösztönözte és támogatta.

A teremkönyvtár rokokó oromdíszítésű állványain a fa mellszobrok a régi tudományos és irodalmi világ klasszikusait ábrázolják. Az állványok betűjelzése és a polcok római, a könyvek arab számozása a raktári jelzeteket pótolja azóta, hogy 1833-34-ben elkészült a könyvtár katalógusa, melynek hat fólió kötetéből három betűrendes, három pedig szakcsoportosításban tárja fel az állományt.

Az Erzsébet Tudományegyetem (a mai egyetem elődje) Pozsonyból menekülve 1923-ban nyert elhelyezést Pécsett, itt a semmiből kellett mindent újrakezdenie, a város a háború és a szerb megszállás utáni nehéz anyagi viszonyok között nem tudott nagyobb segítséget nyújtani. Ekkor Zichy Gyula püspök az egyetemi könyvtár céljára átadta a püspöki könyvtár épületét, örökös letétként a mintegy 33000 kötet könyvvel. A Klimó-könyvtári művekből állományvédelmi okokból fénymásolat csak főigazgatói engedéllyel készíthető.

Az alábbi részlet a Klimó György püspök által alapított Pécsi Püspöki Könyvtár 1774-es alapító leveléből való:
"A könyvtár küszöbét titkon át ne lépd. A polcokhoz ne nyúlj, kérd a könyvet, amelyet olvasni óhajtasz. Használd azt, de őrizd meg tisztán, ne rongáld, hasogatással, szurkálással, sem jeleket bele ne rójj. Könyvjelzőt belehelyezned és bármit kijegyezned szabad. Másolván a könyvre ne könyökölj, papírost se tégy reá és jó messze, jobb felől tartsd a tintát meg a porzót. Ostoba, üres fecsegő maradj távol. Csendben légy, hangos olvasással másokat ne zavarj. Elmenvén a könyvet csukd be. A kicsit add vissza a felügyelőknek, a nagyot reá bízva hagyd az asztalon. Fizetned semmit sem kell, gazdagabban távozz, térj vissza gyakran."