Te kit választanál? A család és a moralitás
2014/04/07 15:56
988 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Ha hazafelé menet azt észleled, hogy két egymás melletti lakásban ég a tűz, és az egyikben a párod, „életed értelme”, a másikban pedig egy nemzetközi hírű atomtudós rekedt benn. Mivel a tűz hirtelen tovaterjedése miatt csak egyiküket mentheted ki, így választanod kell párod, avagy a tudós megmentése között. Melyiküket választanád, és mivel tudod indokolni döntésed?

ego-haz-horizontal

Könnyű a döntés? Mégis mi okozza a nehézséget?

A döntés érzelmi alapon igen egyszerű, hiszen ki ne a szerettét, kedvesét választaná ilyen helyzetben. Ezt követeli meg a társunk, párunk iránt érzett felelősségtudat is. Másfelől azonban, ha nem a párunkat választjuk, akkor eláruljuk a másikba vetett bizalmat, feladjuk a szerelemmel együtt járó értékeket. Magunknak is pótolhatatlan károkat okozhatunk, hiszen a jövőnket kockáztatjuk, mivel egy nagy jövő előtt álló kapcsolatot szakítunk meg, ha az atomtudóst menekítjük ki. Egyébként is ösztönösen úgy érezzük, hogy különleges felelősséggel kell viseltetnünk hozzátartozóink iránt. Önzés-e ilyen helyzetben a párunkat választani?

Mi szól az atomtudós megmentése mellett? Etikai alapelv, hogy minden személy ugyanazon tiszteletet érdemli ki, és egyetlen embert sem lehet eszközként felhasználni. A tudós azonban különbözik a párunktól abban, hogy nem egyszerűen egy család számára tűnik nélkülözhetetlennek a szerepe, hanem az egész emberiségnek. Hisz elképzelhető, hogy olyan tudományos eredményeket tud elérni, amivel az atomenergia hasznosításának új távlatait nyithatja meg. Vagyis sokkal hasznosabbnak tűnik az ő megmentése, mint a hozzátartozónké. Az igazságosság elve is arra ösztönöz bennünket, hogy a nagyobb közösség érdekében cselekvőt részesítsük előnyben, hiszen ahogy az utilitarizmus is hangsúlyozza – nagyobb boldogságot, pontosabban többek boldogulását idézi elő.

A családi értékek

Etikailag akárhogy is mérlegeljük a döntést, ösztönünk azt diktálja, hogy a párunk felé induljunk. Mi az, ami ennyire a zsigereinkbe ivódott, és akár a racionális döntésünket is képes felülírni? Lehetnek ezek többek között a családdal kapcsolatos morális értékek is. Ezek ugyan dinamikusan változnak, de mindig is a közösség létével, fennmaradásával, eredményességével függnek össze, így az értékek bonyolult rendszerében kell tudnunk eligazodni a mindennapokban is.

csalad-ujjak

Vannak általános érvényű értékek, amiket a társadalom egésze elfogad és követ – ilyen pl. az igazságosság és a becsületesség, s vannak olyanok, amiket a közvéleménynek már csak egy része követ, vagy csak részben tekinti mérvadónak – pl. a hagyománytisztelet esetében. Ez azt is jelenti, hogy amíg korábban a családi kötelékek és tradíciók jobban meghatározták a családtagok életét, manapság a spontaneitásnak jut nagyobb szerep, vagyis egyes családtagok egyéni törekvései kerülnek előtérbe, akár a család vagy a közösség rovására is.

A családra háruló nagyobb felelősség

E jelenséget a gyermekvállalás iránti igény lassítja, ami a felelősségérzet átértékelődését is jelzi, s ez olyan országokra is érvényes, ahol a házastársi kapcsolaton kívül más együttélési formák is terjedőben vannak. Vagyis gyakorlatilag a párkapcsolatra épülő kiscsalád nyújt biztos lehetőséget az elmélyült, tartós társas viszony kialakítására. Összességében tehát a család jelentősége életünkben nemhogy csökkent volna, épp ellenkezőleg, gyorsan változó világunkban az egyik lehetséges és nélkülözhetetlennek tűnő szociális fogódzó.

A fentiekből is látszik, hogy nem véletlen, ha párunkat választjuk, mindamellett tisztában kell lennünk azzal is, hogy a családon túlmutató tágabb közösség, a társadalom morális ítélőszéke előtt is felelősséggel kell tudnunk vállalni a döntésünket, ha nem a tudóst mentjük ki. Felelősségünk ugyanis arra vezethető vissza, hogy minden közösség kialakítja és rangsorolja a maga értékeit, s nem ritka, hogy egymással ellentétesek ezek az értékek. Az egyénnek kell eldöntenie, melyiket részesíti előnyben, illetve melyiknek tud az adott helyzetben érvényt szerezni. Az így előálló értékzavart kell tehát tisztáznia, illetve ezzel járó döntéseit, cselekedeteit felelősséggel indokolnia. A helyzetet tovább bonyolíthatja, ha tekintetbe kívánjuk venni párunk, illetve az atomtudós lehetséges morális nézőpontjait. Pl. ha a párunk maga is azt szeretné, hogy élete párja inkább utilitarista (haszonelvű) nézőpontból a tudóst mentse meg, ne őt. De az sem kizárt, hogy a tudós könnyebbülne meg, hogy olyan ismereteket vihetne magával a sírba, melyek éppen megmentenék az emberiséget egy pusztító fegyvertől.

Láthatjuk, számos szempont merülhet fel egyszerre, miközben nekünk akár a másodperc töredéke alatt kell helyes döntést hoznunk. Ezért is érdemes számos ilyen esettel elméletben megismerkednünk, hogy egy konkrét szituációban könnyedébben tudhassunk megbirkózni a kihívásokkal.

További érdekes ötletek:

  • Julian Baggini: A tányérra kívánkozó malac..., Corvina K.
  • P. Berger - H. Kellner: Valóságfelépítés a házasságban. In. A fenomenológia a társadalomtudományban. (szerk. Hernádi Miklós) Gondolat K. Bp. 1984.

Farkas Zoltán cikke