Tolna megyei szerbek
Simon Tamás
2003/05/27 18:09
820 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A XVIII. század elején Tolna megye vidékét "Rácországnak" nevezték, olyan magas volt a főként szerbek alkotta, összefoglaló néven rácoknak nevezett balkáni eredetű görögkeleti népek aránya. A rácok első csoportja a török hódoltság alatt vándorolt fel a Balkánról az elnéptelenedett Tolna megyébe.

Ezek a rácok szinte nomád életformát folytattak, igen könnyen odébbálltak a körülmények változásának hatására. Mivel adózásra nem voltak kényszeríthetők (mondván, hogy ők fegyverrel szolgálnak), a földesurak szándékosan igyekeztek kiszorítani őket a területeikről, vagy megpróbálták jobbágysorba taszítani őket.

A szerbek másik része a török iga alóli felszabadító harcok idején érkezett a megyébe. Ezek a csoportok már zártabb közösségeket alkottak, mégis könnyebben beilleszkedtek. A harmadik - legkevésbé népes - réteget a a Duna mentén megtelepedett kereskedők alkották, akik közt a szerbek mellett görögök és más ortodox vallású balkáni népek is voltak.

A gabonakereskedelem teljesen a görög-rác kereskedők kezében volt, a dohány- és bőrkereskedelem a zsidók kezében összpontosult. A magyar nemesség ugyanis ekkoriban a kereskedelmet megvetendő tevékenységnek tartotta.

A magyarok és a rácok közt a viszony kezdetben nem volt felhőtlen, sőt a Rákóczi-szabadságharc alatt véres harccá is fajult. A "labancok" a megyében elsősorban a császár oldalán álló rácok voltak, kisebb részük volt csak osztrák katona. Később a szerbek részaránya elvándorlással, beolvadással fokozatosan csökkent. A gazdagabb, kereskedőkből álló rétegeikben nagy volt az asszimilációs igény, melynek elsődleges eszköze a beházasodás volt.

Egyes településekről már a XIX. század során eltűntek. 1920 után csak Medinán - ahova 1699-ben érkeztek első csoportjaik - maradt fenn jelentősebb közösségük. Emlékeik azonban sok helyütt megmaradtak, elsősorban templomok formájában: az 1585-ben alapított grábóci kolostor, az 1787-ből való dunaföldvári templom és a bizonytalan időpontban épült medinai templom a legszebb példák.

Forrás

  • www.csatorna.hu