Uniós adatok I.
Érsek Dóra
2004/06/16 10:27
2087 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Európai Parlament hatszázhuszonhat képviselővel rendelkezik. A tagállamonkénti képviselők számát a Szerződés határozza meg. Az Európai Parlamentben dolgozó képviselőket 1979 óta ötévente általános közvetlen választásokon, az arányos képviseleti rendszer szerint választják meg.

A Parlament képviselői

Ezeket a választásokat regionális alapon (mint pl. az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Belgiumban), nemzeti alapon (mint pl. Franciaországban, Spanyolországban és Dániában), vagy kevert rendszer szerint (mint pl. Németországban) tartják. Belgiumban, Görögországban és Luxemburgban kötelező a szavazáson való részvétel. A közös alapvető demokratikus szabályok mindenhol érvényesülnek, amik közé tartozik a választójog 18 éves kortól, a nők és férfiak közötti egyenlőség, valamint a titkos szavazás elve. Amióta 1993-ban a Maastrichti Szerződés hatályba lépett, az Európai Unió az Unió egy másik országában lakó polgára a lakóhelye szerinti országban választ, illetve választható. 1979-ben az Európai Parlament képviselőinek 16,5% volt nő, ez a szám az egymást követő parlamenti ciklusok során egyenletesen nőtt, és 1996 január 1-én 27,5%-ot, az 1999-es választások után pedig 29,7%-ot ért el.

Az Európai Parlament képviselői nyilvános nyilvántartásban kötelesek nyilatkozni szakmai tevékenységeikről, illetve bármely egyéb javadalmazással járó munkáról vagy tisztségről, továbbá pénzügyi érdekeltségeikről és egyéb bevételeikről. Az Európai Parlament összetételét, az országonkénti képviselőszámot a Szerződésekben állapították meg. A képviselők az ülésteremben képviselőcsoportok szerint - és nem nemzeti küldöttségekben - foglalnak helyet. A Parlamentnek jelenleg hét képviselőcsoportja és képviselőcsoportokhoz nem tartozó, azaz független képviselői vannak. A képviselőcsoportokba több mint száz nemzeti politikai párt tagjai tartoznak.

Képviselőcsoportok

Az Európai Parlament képviselőinek nagy része valamelyik képviselőcsoporthoz tartozik. Azok a képviselők, akik nem tartoznak egyik képviselőcsoporthoz sem, "független képviselők"-nek nevezik. Egy képviselőcsoportba több ország európai parlamenti képviselői tartoznak, és minimum tagszámot állapítanak meg számukra. Az Európai Parlamentben jelenleg hét képviselőcsoport van, amelyek több mint száz nemzeti párt képviselőit tömörítik. A képviselőcsoportok egy része európai szintű kapcsolatokkal rendelkezik, s ezeket a Szerződés is úgy tekinti mint "az Európai Unión belüli integráció alkotóeleme, amely elősegíti az európai tudat kialakulását, és kifejezi az európai polgárok politikai akaratát". Minden képviselőcsoportnak rendelkezik vezetővel, elnökséggel és titkársággal. A plenáris ülésen történő szavazást megelőzően, a képviselőcsoportok politikai nézeteik fényében megvizsgálják a Parlamenti bizottságok jelentéseit, amelyekhez gyakran módosító javaslatokat terjesztenek elő. Szintén fontos szerepet töltenek be a plenáris ülések napirendjének eldöntésében és a napirendekre tűzendő aktuális témák kiválasztásában is.

Az Európai Parlament az egyetlen Közösségi intézmény, amely üléseit és vitáit nyilvánosan tartja. Határozatait, álláspontjait és jegyzőkönyveit az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé. A képviselők az ülésteremben képviselőcsoportok szerint és nem nemzeti küldöttségekben foglalnak helyet. A Parlamentben jelenleg hét képviselőcsoport, illetve független képviselők dolgoznak. A képviselők állandó vagy póttagként a parlament bizottságaiban is részt vesznek. A képviselők havonta egy hetet plenáris ülésen Strasbourgban töltenek, majd további kétnapos ülést tartanak Brüsszelben. A Parlament titkársága pedig Luxembourgban található. A parlamenti bizottságok havonta két hetet Brüsszelben üléseznek. A maradék egy hetet a képviselőcsoportoknak tartják fenn.