Uniós adatok II.
Érsek Dóra
2004/06/16 10:35
857 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A strasbourgi székhelyű Európai Parlament három munkahellyel rendelkezik: Strasbourg, Brüsszel és Luxembourg, melynek történelmi okai vannak. Megalakításuk óta ezeken a helyeken találhatók a fő európai intézmények székhelyei.

Hol van Strasbourg?

Strasbourgot, a francia-német megbékélés szimbólumát választották az Európa Tanács székhelyévé, és 1952 óta legtöbbször az Európai Parlament is ott tartja havi üléseit. Az 1997-es Amszterdami Szerződéshez csatolt jegyzőkönyv megállapítja: "Az Európai Parlament székhelye Strasbourg, itt tartják a 12 ciklusból álló havi plenáris ülést és a költségvetési ülést. A további plenáris ülések ciklusára Brüsszelben kerül sor. Az Európai Parlament bizottságai Brüsszelben üléseznek. Az Európai Parlament Főtitkársága és részlegei Luxembourgban maradnak." Gyakorlati okokból azonban, az Európai Parlament képviselőcsoportjainak tisztviselőinek és személyzetének egy része Brüsszelben dolgozik. Az Elnök felügyeli az Európai Parlament és szervei minden tevékenységét. Az Elnök vezeti a plenáris üléseket és az Elnökség és az Elnökök Konferenciája üléseit. Ő képviseli a Parlamentet a külkapcsolatok, különösen a nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában. Az Elnökség az az irányító szerv, amely a Parlament költségvetéséért és az igazgatási, szervezeti és személyzeti ügyekért felelős. Az Elnök és a tizennégy alelnök mellett, tanácsadói minőségben öt Quaestor is tagja, akik a képviselőket közvetlenül érintő igazgatási ügyekkel foglalkoznak. Az Elnökség tagjait két és fél évre választják. Az Elnökök Konferenciája a Parlament Elnökéből és a képviselőcsoportok vezetőiből áll. Mint a Parlament politikai szervezetéért felelős szerv, ez állapítja meg a Parlamenti bizottságok és küldöttségek méretét és hatásköreit, határoz az ülésterem ülésrendjéről, valamint kidolgozza a plenáris ülések ütemezését és napirendjét. A bizottságok munkájára és a plenáris ülések napirendjére vonatkozólag figyelembe veszi a Bizottsági Elnökök Konferenciája ajánlásait.
Bizottságok

A Parlament tizenhét állandó bizottsága végzi a Parlament plenáris üléseinek előkészületeit. Minden bizottságnak egy elnöke, három alelnöke és egy titkársága van. A bizottságok jogalkotási javaslatokra vonatkozó és saját kezdeményezésű jelentéseket dolgoznak ki, illetve fogadnak el. Más állandó bizottságoknak is készítenek véleményeket. Ezeken az állandó bizottságokon felül a Parlament ideiglenes bizottságokat és vizsgálóbizottságokat is felállíthat. A vegyes parlamenti bizottságok tartják a kapcsolatot a tagjelölt országok parlamentjeivel, a parlamentközi küldöttségek pedig az EU tagsággal nem rendelkező országok parlamentjeivel. A Főtitkár felügyelete alatt mintegy 3500, az Unió összes országából versenypályázatok alapján kiválasztott tisztviselő dolgozik az Európai Parlament szolgálatában. A képviselőcsoportoknak saját személyzetük, a képviselőknek saját asszisztenseik vannak. Az Európai Parlament a többnyelvű, ezért a személyzetének körülbelül egyharmada a nyelvi szolgálatnál dolgozik; és három munkahelye van - Strasbourg, Brüsszel és Luxembourg. Mindezek ellenére az egyes állampolgároknak az Európai Parlament működtetése évente 2,5 eurójába kerül (amely megegyezik az Unió teljes költségvetésének 1,08%-val).