A világ eldugott zugai I. - A mennydörgő sárkány földjén
2003/10/05 14:37
3701 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Létezik egy ország, ahol a király valóban király, létezik egy ország ahol az emberek még a Paradicsomban élnek, létezik egy ország, ahol még a sárkány dörgését is hallani, de csak azok számára, akiket beavatnak a Nagy Titok rejtelmeibe.

Ismerkedés Bhutánnal
Bhután a világ egyik legelzártabb országa. Az India és Kína között fekvő stratégiai fontosságú terület történelme összefonódik a legendák kusza szövevényével.
Ha ide benézel, kibróbálhatod, tudsz-e tájékozódni a Földön, ha a világűrből nézel le rá. Bhután, a megtalált Paradicsom
Bhutánban a természetvédelem fogalmát csak az állami szervek ismerik, a helyiek életmódja olyan, hogy természetesen természetvédők. Lámák országa
A mindennapi életet is átszövő vallás: a tibeti-buddhizmus, azaz a lámaizmus. Légy üdvözölve a szellemek, a démonok és a jóakaratú istenségek birodalmában!
Ha ide belépsz, igazi láma-szertartás hangajait hallhatod, sőt egy házi ceremónián is résztvehetsz!
Innen is menekülnek?
A világ egyik legismeretlenebb menekültkérdése a bhutáni nepáliakhoz kötődik. Bármily furcsa, de a kis ország etnikai összetétele nagyon bonyolult és az ebből adódó konfliktusok nehéz helyzeteket teremtenek. Beszéljenek most a számok!
A sok szempontból különleges Bhután kivételes helyzetét adatok is alátámasztják. Hányan használnak internetet, mi a helyzet a mobiltelefonokkal - néhány összehasonlításra érdemes és megdöbbentő adat Bhutánról. Linkajánló
Bhután történelméről, földrajzáról, hétköznapjairól.
Még több kép, még több hang, még több információ!


Barta Géza írása

Pillantás a sárkányra

Az India és Kína között elterülő Bhután a világ egyik legeldugottabb, legkevésbé ismert országa.
Az ország neve helyi nyelven Druk Yul, azaz "a mennydörgõ sárkány földje". A név eredetét természetföldrajzi jelenséggel magyarázzák: a Himalája hófödte hegyóriásai felõl ugyanis idõnként viharos erejű, "mennydörgõ" szelek és viharok támadnak a völgyekben megbúvó apró településekre.
A Himalája hófödte csúcsai, a gazdag monszun esõk öntözte síkvidék áthatolhatatlan dzsungelrengetege, és a közéjük ékelõdõ keskeny dombvidék-sáv egy fél Magyarországnyi területen - ez Bhután tömör földrajzi jellemzése.
Az ország egészen 1974-ig teljesen elzárkózott a külvilágtól, de azóta is igen erõteljesen korlátozzák az idegenek bhutáni látogatását. Kis túlzással azt mondhatjuk, Bhután a legmegközelíthetetlenebb békés ország a világon. Ez tudatos politika eredménye. A bhutániak rendkívül büszkék hazájukra, kultúrájukra és ezt foggal-körömmel védik a "műanyag" világ káros hatásai elõl. Valószínűleg ebben az országban a legkevesebb az egy fõre esõ Coca-cola fogyasztás.
Ezt a tudatos "kulturális protekcionizmust" széleskörű demokráciával és nyitottsággal nehéz lenne fenntartani. Bhutánban azonban még a mai napig királyság, abszolút monarchia van, ráadásul az uralkodó a legfõbb vallási vezetõ is. Különlegesség az is, hogy ez a világ utolsó olyan királysága, ahol az államvallás a buddhizmus.

Animációs játék:
Bhután és a környező területek a világűrből A képre klikkelve egy olyan játékkal találkozhatsz, melyben próbára teheted tudásod! Próbáld meg megtalálni, hol van Bhután! Klikkelj arra a területre, ahol szerinted ez a himalájai ország található. Ha nem megy elsőre, ne ijedj meg! Van segítség is!

Függetlenedés a "nagy testvértõl"

Harcok a középkori Bhutánban

Az ország a régészek elõtt teljesen ismeretlen: területén eddig csupán egyetlen (!) kõbaltát találtak, így a bhutáni történelemkönyvek valójában a középkorral kezdõdnek, sőt a 17. század elõtti világról is keveset tudunk. Mindezt tetézi, hogy minden történetet átszõnek a legendák és hiedelmek, ezért nehéz kibogozni, mi is történt valójában.
Az biztos, hogy a buddhizmus tibeti változata a középkorban honosodott meg az országban és egészen a 17. századig apró, a buddhizmus különbözõ irányzatait követõ hercegségek tették mozaikossá ezt a területet. Az északi "nagy testvér", Tibet, mindig is megpróbálta kiterjeszteni hatalmát Bhutánra, de valódi hatalmat soha nem gyakorolt az ország felett, pedig többször még csapatokat is küldött a függetlenségre törekvõ területekre. A csetepaték közepette, 1616-ban azonban egy Tibetbõl elűzött vallási vezetõ összefogta az itt élõ népeket és létrehozta Bhutánt. Kettõs kormányzást hagyott maga után, azaz a világi és a vallási vezetés nem egy személy kezében összpontosult. Tipikus bhutáni kolostor-erődítmény: a dzong Egy XX. században alapított abszolút monarchia

1907-ben a Wangchuck-dinasztia hatalomra kerülése egyet jelentett a totális egyesítéssel: egyértelművé tették az ország határait és a király ellenőrzi a papság tevékenységét is. Jelenleg is ez a rendszer van érvényben. A harmadik Wanghchuck uralkodót (1952-1972-ig vezette az országot) tekintik a modern Bhután atyjának, aki átvezette az országot a "középkorból" a 20. századba. Fia, a jelenlegi uralkodó, ezt tovább folytatja és manapság már demokratikus reformokat is életbe léptet, de ez még messze van a nyugati értelembe vett demokráciától. A Kína és India közé ékelődő ország mindkettőhöz szoros szálakkal kötődik: kulturálisan Tibethez, politikailag Indiához tartozik, olyannyira, hogy Bhután indiai védnökséget élvez. A király óvatosan bár, de egyre inkább nyit a külső világ felé is. Több mint egy tucat magán turisztikai iroda várja szolgáltatásaival az odalátogatókat. A turizmust ma is korlátozzák, igaz a szigor enyhül: 1994-ig egy évben 4000 turista léphette át a bhutáni határt, de ma már nincs ilyen korlát.

Természetes védelem

A Bhutánban honos állatok rajzai

Mivégre ez a bezárkózás, miért e szigor? Bhutánban bizony van mit védeni. Az ország természeti állapota paradicsomi: szinte érintetlen. Szerencsésen járul ehhez a vallásos türelem, mi több védelem és tisztelet a hegyek, a táj és az élővilág iránt.
Háborítatlanul él itt a máshol már kihalásra ítélt himalájai fekete medve, a hópárduc, az indiai elefánt, az igen ritka fekete nyakú daru, és megannyi különleges állat. A déli dzsungelekben és a Himalája lejtõin rengeteg felfedezett és felfedezésre váró gyógyhatású növényt találni, nem beszélve a szemet gyönyörködtető orchideákról és rododendronokról.
Az ország területének több mint 70 %-át erdő borítja, a fennmaradó 30%, az erdőtlen, kopár, havas hegycsúcsokon, a mezőgazdasági területeken és a településeken osztozik. Megdöbbentő, de Bhután talán a világ egyetlen olyan országa, ahol az erdőtakaró növekszik!
Nemcsak a természet érintetlen, hanem a kultúra is. A buddhizmus követõi szerint Bhután a tibeti-buddhista világ utolsó mentsvára. Sehol nem maradt meg ilyen eredeti, õsi és hagyományos formában ez a vallás.

Paradicsomi állapotok

Dzong háttérben a Himalája havas ormaival

Tulajdonképpen az egész országot Nemzeti Parknak tekinthetnénk. Bhutánban alig vannak városok, a népesség legnagyobb része apró, elszórt településeken él. Ebből következően a környezetpusztítás is elhanyagolható. Ettől függetlenül az ország területének majdnem fele valamilyen szintű állami védelmet élvez.
Legnagyobb veszélyben a déli területek trópusi monszunerdői vannak, mert azokon a területeken nagyon nehéz az ellenőrzés, ezért nemcsak az orvvadászok, az illegális fakitermelők, hanem az egyéb illegális tevékenységek fontos színterei. Az indiai Assam állam maoista gerillái például gyakran ezeken a területeken rejtőzködnek, és indítanak támadásokat az indiai kormány ellen.
Ennek ellenére az állapotok (ma még) paradicsomiak: Bhutánban alig-alig létezik bűnözés, a helyiek nem csak hagyományaikat, hanem a (hitük szerint) démonokkal és istenségekkel benépesített természetet is "ösztönösen" védik: a természettel való szerves együttlét vallásuk és mindennapjaik elválaszthatatlan része.
Rózsafüzérét a havas csúcsok közti nehéz terepen is kezében tartó ember

Hétköznapok és vallás

Szerzetes tanoncok egy kolostor előtt

Bhutánban a tibeti buddhizmus - vagy más néven lámaizmus - szorosan összefonódik a hétköznapi élettel. Bhutánban az embereket démonok és szellemek veszik körbe, akiknek különböző szertartásokat kell bemutatni, kiengesztelés vagy jótétemény céljából.
A különféle rituáléknak se szeri se száma: a házban, a faluban, a közeli kolostorban, a földeken, a hegyeken, mindenhol, ahol az emberek előfordulhatnak szertartások nyomait látjuk az év bármely időszakában.

Az alábbi hangfile-ok segítségével eredeti bhutáni szertartásokba is belehalgathatsz!
1. hangfile
2. hangfile

Minden baj, veszekedés és betegség hátterében szellemek vannak. Ezért van olyan nagy szerepe a kolostorban és imaházakban élő lámáknak, akik a szertartásokat irányítják. A legtöbb család egyik fiúgyermekét kolostorba adja. Ez egyfajta természetes népességszabályozás, hisz a kietlen vidék nem tudna túl sok embert eltartani, de a mélyen vallásos emberek ily módon is támogatják a lámaizmus továbbélését.

Az alábbi videó segítségével betekintést nyerhetsz egy bhutáni házi szertartásba! Klikkelj ide és elindul a video!

Az emberi és az isteni világ közötti harmónia párhuzamos. Bármelyik világban bomlik meg e békés harmónia, az a másik nyugalmát is veszélyezteti. Ha felborul az egyensúly, azt valamivel kompenzálni kell.
Egyszer egy fiatal fiú egy védő szellemet ábrázoló, igen értékes képet lopott egy kolostorból. A környéken élők nyugalma megbomlott, mindenki attól félt, hogy a szellemek e bűnt a falu közösségen torolják majd meg. A fiút a rendőrség elkapta és miközben faggatták, apja leesett házuk tetejéről és meghalt. A falusiak mélyen meg voltak győződve, hogy ez egy rosszakaró démon műve, aki a megbomlott nyugalom miatt szabadulhatott be a faluba. Hát így próbáljon valaki bűnözővé válni Bhutánban! Nincs is sok dolga a rendőrségnek! Imazászlók egy hágón

Mégsem minden tökéletes...

Menekülttáborban élő bhutáni kislány A világ talán legkevésbé ismert menekültproblémája Bhutánnal kapcsolatos. A déli területeken élő hindu vallású nepáliak szerint a buddhista többséget képviselő államhatalom diszkriminálja, üldözi őket. A kormány szerint azonban csak a törvényszegőkkel szemben lépnek fel, hisz a lakosság 15%-át kitevő nepáliak egy része illegális határátlépő: India felől, a nehezen ellenőrizhető alföldi monszunerdők rejtett ösvényein érkeznek, földfoglalás és munkavállalás céljából.
A nepáliak erről egészen mást gondolnak. Szerintük a lakosság 50%-át is kitevő nepáliak nem bevándorlók, elűzésük és zaklatásuk tudatos politika eredménye: a kormány attól fél, hogy a gyorsabban szaporodó, más kultúrájú, nepáli közösségek veszélyeztetik az ország egységét.
Mintha nem lennének teljesen idegenek ezek a problémák Közép-Európában sem! (Nehéz igazságot tenni még saját házunk táján is!) Mindenestre tény, hogy a Bhutánból elmenekült nepáliak a szomszédos India és a közeli Nepál menekülttáboraiban tengetik életüket sanyarú körülmények között. Számuk kb. 90 ezerre tehető.
Nehezíti a tisztánlátást az is, hogy Bhutánban nincs európai értelembe vett jogrend, így a hatóságok döntési jogköre sem átlátható. Több nemzetközi (és nepáli) szervezet éppen ezt hiányolja. Azt is el kell azonban ismerni, hogy az óvatos, de határozott reformokat életbe léptető király már sokat tett a helyzet javítása érdekében.
Bhutáni menekülttábor Nepálban

Megdöbbentő és érdekes adatok

Parabola-antenna és kolostortető TV, rádió: Az országnak nincs önálló televízióadása, illetve már létezik egy tesztelés alatt álló csatorna, amit műholdról lehet majd fogni. Az is igaz, hogy nincs is rá olyan nagy igény: ma még a háztartások igen ritka vendége a TV-készülék. A rádiózás nem számít luxusnak, de nem is nehéz megtalálni a két adó közül bármelyiket: egy FM és egy rövidhullámú adó szolgáltatja a bhutániaknak a rádiózás lehetőségét.

Mobiltelefon-szolgáltatás: Nincs.

Internet: 2003-ban összesen 2500 Internetfelhasználóról tudnak az ország területén.

Úthálózat: A közutak hossza 3285 km. (Összehasonlításképpen Magyarországon: kb. 30 000 km.) Vasút nincs.

Átlagos élettartam: a születéskor várható élettartam az egyik legalacsonyabb a világon: a 2003-ban született emberek (ha a jelenlegi állapotok nem változnának), átlagosan 53,5 éves korukig élnének. A Föld gazdaságilag fejlettebb országaiban általában a nők élnek tovább, Bhutánban fordítva van: a nők esetében 53,25 év, a férfiak esetében pedig 53,9 év a születéskor várható átlagos élettartam.

A népesség megoszlása szektoronként: A lakosság 93%-a dolgozik a mezőgazdaságban, míg az iparban és a kereskedelemben csupán 2%. A maradék 5% a szolgáltató szektoré.

Energiagazdaság: Bhután energiagazdasága a "legzöldebb" a világon: az ország energiaellátását 99,9%-ban vízenergia biztosítja. A fosszilis tüzelőanyagok aránya csupán: 0,1%.

Egyéb adatok a Bhutáni Királyságról:
hivatalos név: Druk Yul (Menydörgõ Sárkány Földje)
terület: 47000 km2
lakosság: 1 millió fõ
államforma: monarchia, indiai védnökség alatt
fõváros: Thimbhu
népek: bhotia - 67%, nepáli - 20%, egyéb (asszami, tibeti, szikkimi, stb.) - 13% hivatalos nyelv: dzongkha (18 dialektus)
egyéb beszélt nyelv: nepáli, tibeti, asszami, stb.
hivatalos vallás: lámaista-buddhista
egyéb vallások: hindu - 25%, mohamedán - 4.9%, keresztény - 0.1%
egy fõre esõ GNP: 130 dollár

Érdekességek a világhálón - angolul

1. Bhután történelme, a bhutániak élete, hétköznapok és vallás

2. Fotógaléria Bhutánról

3. Bhután szimbólumai

4. Bhután egyetlen állami újságjának online változata

5. Védett területek Bhutánban

6. Turizmus és Bhután

7. Tények és adatok Bhutánról (a CIA honlapjáról)

8. A washingtoni kongresszusi könyvtárban található írások