Munkacsoport az erdősztyeppékért
2003/07/30 00:00
570 megtekintés
A cikk lejárt! Valószínű, hogy már nem aktuális információkat tartalmaz!
Néhány száz évvel ezelőtt Magyarország területének 23 százalékát borították erdősztyepp jellegű növénytársulások a maguk jellegzetes állatvilágával. Napjainkra kis foltokban, kevesebb mint 10 000 hektár maradt belőlük. A WWF Magyarország számos hazai intézmény bevonásával munkacsoportot hozott létre az emberi szemnek legkedvesebb erdőtípus megmentése érdekében.


Fotó: Besze Péter

Természetes erdőpuszták hazánktól északra és nyugatra elterülően már csak elvétve fordulnak elő - olvasható a WWF Magyarország honlapján. Éppen ezért a nemzetközi szervezet munkacsoportot hozott létre a hazai erdősztyeppek védelme érdekében. A munkában részt vesz az Állami Erdészeti Szolgálat, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete és a Természetvédelmi Hivatal.

A laza állományszerkezetű, általában tölgyesek által dominált erdősztyeppek Magyarország kiemelkedő értékű természeti kincsei. Közös jellemzőjük, hogy termőhelyeiken az erdők, a szélsőségesen kontinentális klíma - száraz nyár, kemény tél - miatt nem képesek teljes záródással fennmaradni, ezért a faállományt kisebb-nagyobb füves területek, tisztások szakítják meg. Ennek a tagoltságnak köszönhető, hogy ezek az erdők fajokban rendkívül gazdagok. A gyepszinten élő árnyékkedvelő fajok éppúgy megtalálhatók itt, mint a puszták sok fényt igénylő növényei. Ez a változatos növényvilág rovarok egész seregét vonzza magához, amelyek madárfajok egész garmadájának jelentenek bőséges táplálékforrást. A WWF álláspontja szerint hazánk Európai Unióhoz való csatlakozása után is megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az erdősztyepp övezetekre.


Fotó: Besze Péter

Egykoron Magyarország területének 23 százalékát borították erdősztyepp jellegű ökoszisztémák, napjainkra ezekből kevesebb mint 10 ezer hektár maradt. Kiemelt értéküket nemzetközileg elismert ritkaságuk emeli. A Veszélyeztetett Erdőtársulások Program során országos felmérés készült az erdősztyeppekről. A WWF javaslatot dolgoz ki a legfontosabb területek természetvédelmi megóvása érdekében. A most létrehozott munkacsoportnak többek között ez is a feladatai közé tartozik.

Valamennyi átmeneti zónára - így a tajga-tundra és a magashegységbeliekre is - jellemző a fák lassú növekedése, az állomány tagoltsága. Ez a tagoltság a tájnak különleges szépséget kölcsönöz, amelyet számos romantikus festő által alkotott képen megcsodálhatunk. Amint az www.wwf.hu oldalon olvasható, egy pszichológiai kutatás eredménye kimutatta, hogy a vizsgált személyek az eléjük tett fotók közül - amelyek a sivatagtól a fenyvesekig sokféle természetes tájat ábrázoltak - szinte kivétel nélkül az erdőspuszta jellegű képeket jelölték meg a legbarátságosabbnak. Ezt a tudósok azzal indokolták, hogy az emberiség ilyen jellegű fás szavannákról indult el benépesíteni a Földet. Parkjaink és kertjeink kialakítása is ezt az ideált igyekszik megközelíteni.

A természetvédelmi szervezet egyik legfontosabb céljának tekinti, hogy a természetes és természetszerű erdők területi fogyatkozását megállítsa, és biológiai sokféleségüket megőrizze, illetve eredeti állapotába visszahelyezze. Programjaik a Duna és a Tisza, valamint mellékfolyóik mentén húzódó ártéri erdők és az Alföld nagy részét egykoron borító tölgyesek megmaradt kis foltjainak megvédését segítik. Az EU-hoz történő csatlakozás következményeként várhatóan hatalmas területeken fognak felhagyni a mezőgazdasági tevékenységekkel, ahová nagy valószínűséggel erdőket fognak telepíteni. Célkitűzés, hogy lehetőség szerint ezek az új telepítésű erdők úgy legyenek kialakítva, hogy minél jobban közelítsenek az eredeti állapotokhoz, ezáltal gazdag élővilágnak adva otthont. A felmért erdősztyepp állományt, amelyből több mint száz jelentősebb található hazánk területén, a természetvédők tervei szerint bevonják a Natura 2000 programba.