2015 legeredményesebb hazai projektje – BIODIVERSITY CONSERVATION THE ONLY PATH TO OUR SURVIVAL
2016/03/22 00:09
1563 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Értékelésre kerültek a 2015-ös legsikeresebb eTwinning projektjei. Az éves versenyben a három fordulós pontozás után 14 projekt ért el helyezést a nemzetközi zsűri értékelése alapján. 133 projekt indult el a megmérettetésen és a legeredményesebb magyar versenyzőnk a „Biodiversity conservation the only path to our survival” volt, akik egészen az utolsó körig versenyben maradtak. Két éves Comenius projektet zártak le, amely számos eredményt tud felmutatni egy rendkívül izgalmas és fontos témában. A projektről Sallai Zoltán, az Ady Endre Gimnázium tanára számol be.

biover Programunk a biodiverzitás megőrzésével foglalkozott, amely az élet fenntartásának egyik alapvető feltétele a bolygónkon. Fő célja volt megtanítani diákjainknak, hogy a különféle fajok változatainak létezése a legfontosabb biztosítéka az élőlények, köztük az ember túlélésének. Annak érdekében, hogy ezt elérjük a saját régióink a biodiverzitásának megőrzésére és a környezettel kapcsolatos problémáira összpontosítottunk. Az együttműködő partnerek rámutatottak a helyi biodiverzitás csökkenésének lehetséges következményeire. A projekt témái voltak a veszélyeztetett növény- és állatfajok, az egészséges életmód, természeti turisztikai látványosságok, a szabadidő eltöltésének aktív formái és az emberi tevékenységek kapcsolata a természettel. A projekt legfontosabb tevékenységei voltak a terepmunkák, amit partnerországokban különféle természeti környezetben szerveztünk meg: városban, hegyen, erdőben, tavon, folyóknál A terepmunkák során használt összes módszert megosztottuk. Az együttműködésünk nagyon fontos eleme volt a módszertani tapasztalatok cseréje. A projektben valamennyi iskola különböző szakos tanárai vettek részt, mint biológia, földrajz, informatika, irodalom, művészeti tárgyak, testnevelés, etika és idegen nyelvek oktatói. A projekt tevékenység során törekedtünk minél több diákot bevonni és próbáltunk egyenlő esélyt biztosítani tanulóinknak a részvételre. Ahol lehetséges volt, a szervezésébe bevontuk a diákokat, így erősítve a felelősségvállalásukat valamint a biodiverzitás és a természeti környezet védelmének elköteleződésében. Készítettünk egy példaértékű európai növénygyűjteményt. A projekt eredményeként diákjaink többet tudtak meg a ritka és a veszélyeztetett fajokról, és ismereteket szereztek arról, hogy hogyan óvják azokat. Megismerték a partnerországok szinte teljes flóráját és faunáját, mindezt tudományos és szakmai oktatási módszerek segítségével. Számos védett területet látogattak, például a Natura 2000 program erdőit. A projekt eredmények összegyűjtése, tárolása a modern IKT technológia segítségével valósult meg és ebben a munkafolyamatban a diákok és tanárok számos új számítástechnikai alkalmazást gyakoroltak. A résztvevőknek lehetőségük volt a különböző országok résztvevőivel az idegennyelv gyakorlásra. A projekt tevékenységek során diákjaink szociális készségei fejlődtek. A közös munka során gyakorolták az együttműködést a partneriskolák diákjaival. Környezetvédelemmel és biodiverzitással kapcsolatos tevékenységeken dolgoztak, amelyek megkívánták az együttműködést. A partnerországokba látogatva a diákok megismertek különböző helyi kulturális sajátosságokat, az egymás iránti toleranciát, számukra új szokásokkal találkoztak, a magukért és másokért való felelősségvállalásban fejlődhettek. A résztevő országok tanárai összehasonlították a partnerországok oktatási rendszereit és különböző, új tanítási módszereket sajátítottak el. A projekt során jelentősen fejlődtek a nemzetközi projektmenedzsment és az idegennyelvek használata terén.

eTwinning info

Bemutatkoznak az eTwinning nagykövetek Az eTwinning program magyarországi képviseletében nyolc nagykövet segíti az érdeklődők munkáját.
eTwinning Nagykövetek csoport a Közösségben Moderált csoport a szakmai közönség számára.
eTwinning HelpDesk A csoport célja, hogy szakmai, technikai segítséget nyújtson az eTwinning program résztvevőinek.
e3 A projekt célja egy eTwinning Pedagógiai Műhely létrehozása, ahol a résztvevők egy projektötlet kidolgozásán munkálkodnak.

Untitled Document

Info és elérhetőségek