Bemutatkoznak az eTwinning nagykövetek
Sulinet
2016/02/16 08:00
12456 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az eTwinning program magyarországi képviseletében kilenc nagykövet segíti az érdeklődők munkáját. A nagykövetek olyan gyakorló pedagógusok, akik tapasztaltak projektek megvalósításában, nemzetközi intézményi együttműködések koordinálásában. Mindezt a tapasztalatot, valamint a programmal kapcsolatos információkat osztják meg ebben a tanévben is régiójukban.

Budapesti régió nagykövete

foldi-anita2 Földi Anita vagyok. Két gyermek édesanyja, általános iskolai tanító. 13 évig óvodapedagógusként dolgoztam, ebből hat évet sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos gyerekekkel. Öt éve dolgozom a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban, 4 éve osztálytanítóként. 2014. óta veszek részt iskolám Erasmus+ pályázataiban. A pályázatírás alatt ismerkedtem meg az eTwinninggel, az ezzel kapcsolatos tanfolyamot 2016-ban végeztem el. Angol szaktanár kollégámmal és az osztályommal 2016 őszén indítottuk el az első nemzetközi projektünket “Let’s say Hello” címmel. Partnerünk egy varsói magániskola hasonló korú osztálya. Az egy éves projekt az eTwinning Magyarország 2017 versenyen, korosztályában 3. lett. A két osztály együttműködése azóta is folyamatos az eTwinning felületén. Ezen kívül még két másik hosszabb-rövidebb ideig tartó eTwinning projektben dolgozik az osztályom ebben a tanévben.

2018 februárjától vagyok a budapesti régió nagykövete. A megtisztelő nagyköveti munkát legjobb tudásom szerint szeretném elvégezni, igyekezni fogok, hogy az eTwinninget, mint remek lehetőséget minél szélesebb körben népszerűsítsem.  
E-mail címem: foldi.anita@oh.gov.hu

Észak-Alföldi régió eTwinning nagykövetei

Egri_Józsefné130 Egri Józsefné vagyok. Négy gyermekem van, 33 évig tanítottam matematikát, fizikát és informatikát általános iskolában. Jelenleg az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központjában dolgozom mentorként az iskolai lemorzsolódás csökkentésére szervezett projektben.
Több mint tizenöt éve felnőtteket is oktatok. Az eTwinninggel 10 éve ismerkedtem meg, azóta számos projektben vettem részt diákjaimmal. Négy európai minősített eTwinning projekttel rendelkezem. A diákjaim nagyon szívesen dolgoznak külföldi partnerekkel.

Az Észak-alföldi régió eTwinning nagykövete vagyok hat éve. Szívesen látogatok el iskolákba és óvodákba, hogy tájékoztassam a kollégákat az eTwinning nyújtotta lehetőségekről, és segítsek nekik a projekt munkában, ha elakadnának. Ha hívnak, személyes konzultációra is szívesen kimegyek.

eTwinning nagykövetként és informatika szaktanácsadóként szívesen tartok előadást az egész tantestületnek arról, hogyan tudnak nemzetközi partnereket keresni, kapcsolatokat kiépíteni, projecteket indítani. Segítek abban, hogyan tudják az IKT eszközöket beépíteni a tanórákba, hogyan tudják motiválni diákjaikat a tanulásra és a kutató munkára. A Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesületet önkéntesként vezetem, ahol számos nemzetközi projekten dolgozunk mind az oktatás, mind az ifjúságügy terén.

E-mail címem: egri.jozsefne@oh.gov.hu

juhasz130 Juhász Miklósné Gyöngyi vagyok a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium tanára, angol nyelvet tanítok, több évtizedes tapasztalattal rendelkezem. Iskolám 2003 óta részt vesz Comenius iskolák közötti együttműködésben, aminek számtantalan előnyét megtapasztalhatták kollégáim és diákjaink is, beleértve a nyelv használatát autentikus környezetben, nyitottakká váltunk más kultúrák iránt és rengeteg barátot szereztünk. Tanítványaink szívesen vesznek részt a pályázatok előkészítő fázisában majd a végrehajtásában is.  A projekt alapú oktatás beépül a mindennapjainkba, színesíti és gazdagítja a diákok tudását, mindeközben használhatjuk azokat az IKT eszközöket melyek nélkül a 'Z' generáció már nem tudná elképzelni napjait. Ha az Önök iskolája is szeretne élni az idegen nyelvi fejlesztés lehetőségeivel nemzetközi projektekben, akkor az eTwinning jelentheti a megoldást. A weboldal biztonságos felületet kínál a kapcsolatok kiépítéséhez, a projektdokumentációhoz és a disszeminációhoz, lehetőséget ad a szülők bevonására is. Bízom benne, hogy szakmai tapasztalatomnak és személyes segítségnyújtásomnak köszönhetően az Észak-Alföldi régió is aktívan bekapcsolódik az Erasmus+ programba.

E-mail címem: juhasz.miklosne@oh.gov.hu

Dél-Alföldi régió eTwinning nagykövete

kissmonika Kiss Mónika vagyok, a Dél-alföldi régió eTwinning nagykövete. A Szegedi Orczy István Általános Iskolában dolgozom tanítóként, illetve mint olasz nyelvtanár. Az eTwinning programban szinte a kezdetektől, 2006-tól veszek részt. Az elmúlt években sok szakmai és személyes élménnyel gazdagodtam a projektek megvalósítása során. Úgy gondolom, mindezek diákjaimat is hozzásegítették ahhoz, hogy megtapasztalhassák, mit jelent az együttműködés más országban lakó társaikkal. A program igazán hasznos a közösségépítésben. A különböző európai országokban élő pedagógusok és gyerekek barátokra leltek, és azóta is együtt fedeznek fel új, izgalmas utakat az IKT eszközök hasznosításával. A nemzetközi projektjeink által iskolánknak ma már számos európai partnerintézménye van.

Örülnék, ha mindezeket az élményeket minél több pedagógus és diák megtapasztalhatná a régiómban. Ebben szeretnék segítséget nyújtani.

E-mail címem: kiss.monika.maria@oh.gov.hu

Közép-Magyarországi régió eTwinning nagykövetei

nemeth_zoltanne Németh Zoltánné vagyok, Pest megyében, Gyömrőn tanítok a Weöres Sándor Általános Iskolában. Az eTwinning Közép-magyarországi nagyköveteként, ebben a régióban segítem a programba való bekapcsolódást, a regisztrációt, valamint sikeres projekt leírásokkal, újabb ötletekkel az iskolák munkáját. A projekt elindítása után is figyelemmel kísérem, és személyes konzultációval is támogatom sikerüket. Iskolámban Erasmus+ és eTwinning projekteket szervezek. Tanulóim szívesen vesznek részt a programban, mert sok területen kibontakozhatnak, mindenki megtalálhatja a kedvenc témakörét, és más országok diákjaival is együtt dolgozhat. 2009 májusában eTwinning nagykövetként részt vehettem a Szardínián, Villasimius-ban megtartott PDW-n. A nyelvoktatási módszerek közül az online, internetes, projektalapú, és interaktív módszereket kedvelem legjobban.

E-mail címem: nemeth.zoltanne@oh.gov.hu

Nyugat–Dunántúli régió eTwinning nagykövete

kalocsa_ibolya Kalocsa Ibolya vagyok, német és orosz nyelvszakos középiskolai tanár. 1995 óta tanítok német nyelvet Fertődön, a Porpáczy Aladár Középiskolában. Nyolc éve foglalkozom internetes projektekkel, 2007-ben ismerkedtem meg az eTwinning nyújtotta lehetőségekkel, azóta számos projektben vettem diákjaimmal részt, amelyek közül három is a magyarországi eTwinning projektek versenyén első helyezést ért el. E programon keresztül találtam rá valamennyi partnerünkre két sikeres Comenius Iskolai Együttműködések pályázatunkhoz is, melyek iskolánk sok tanulójának tették lehetővé, hogy elutazzanak európai partneriskoláinkhoz.

2012-ben lettem a Nyugat-Dunántúli régió eTwinning nagykövete. A projekttevékenységek terén szerzett tapasztalataimat felhasználva az a célom, hogy a térségben minél több pedagógust megismertessek az eTwinning nyújtotta lehetőségekkel, és segítsek nekik projektjeik elindításában.

Szívesen tartok tájékoztatót az Önök intézményében is, és segítek a projektek elindításában azért, hogy minél több gyermek megtapasztalja az európai társakkal végzett közös munka örömét.

E-mail címem: kalocsa.ibolya@oh.gov.hu

Észak-Magyarországi régió eTwinning nagykövete

skultety_zoltanne Skultéty Zoltánné vagyok. A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban  dolgozom Miskolcon, itt tanítok matematikát, angolt és informatikát.. 2003 óta koordinálok nemzetközi projekteket.  Ezekben mindannyiunk számára kicsit kinyílik a világ, barátságok szövődnek a különböző országokban élő gyerekek és pedagógusok között. A gyerekek megtapasztalják az együttműködés örömét, bátrabban használják a tanult idegen nyelveket. Az IKT eszközökkel végrehajtott projekteknek óriási motiváló ereje van a  tanulók körében, akik itt fedezik fel, hogy a számítógéppel, az Internet segítségével, együtt munkálkodva mekkora élmény a tanulás.

Tapasztalatommal szeretném segíteni régióm érdeklődő intézményeit, támogatni a partnerkeresést, a projektek indítását és lebonyolítását. Szívesen mutatom be a programot, annak lehetőségeit munkaközösségeknek, tantestületeknek.

E-mail címen: skultety.zoltanne@oh.gov.hu

Dél-Dunántúli régió eTwinning nagykövete

orine Őriné Simonovics Andrea vagyok, angol, spanyol és fizika szakos tanár.  A Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban dolgozom, ahol 2001 óta tanítok spanyol nyelvet és fizikát spanyolul a magyar-spanyol két tanítási nyelvű tagozaton.

Tanári munkám során mindig is érdekeltek a nemzetközi kapcsolatok és együttműködések, így először Comenius, majd Erasmus+ pályázatokkal próbáltam gazdagítani kollégáim és diákjaim iskolai tevékenységét. Legutóbbi Erasmus+ projektünkhöz kapcsolódott az az eTwinning projekt, amellyel 2016-ban megnyertük az országos eTwinning versenyt.

Nagyon közel áll hozzám az innovatív pedagógia és az IKT eszközök minél szélesebb körű használata akár nyelvi, akár természettudományos órákon, talán ezért is tartom nagyszerű lehetőségnek az eTwinninget.  Nemcsak diákjaimmal dolgozhatok nemzetközi projekteken ezen az online felületen, hanem rengeteg módszertani képzést is nyújt, amivel saját munkámat tehetem érdekesebbé és szervezettebbé.
Tapasztalataimat szívesen megosztom minden érdeklődő kollégával, tantestülettel. Remélem, hogy a Dél-Dunántúl régióban is minél több tanár és diák fedezi fel az uniós együttműködések változatos formáit.

E-mail címen: orine.simonovics.andrea@oh.gov.hu

Közép-Dunántúli régió eTwinning nagykövete

fekete-zsuzsa Fekete Zsuzsa vagyok, angol – orosz – történelem - pedagógia szakos tanár. Munkahelyem a győri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda. Tanítási tapasztalattal rendelkezem mind az általános iskolai, a gimnáziumi, a szakközépiskolai nyelvoktatásban, mind a felnőttképzésben. 1997 óta az észak-írországi Ulster Egyetem ’angol, mint idegen nyelv’ szakos hallgatóinak mentortanára vagyok, egy rövid ideig az egyetemen is oktattam vendégtanárként. Iskolánk diákjai számára rendszeresen szervezek utazásokat az Egyesült Királyságba. Több nemzetközi projektben vettem már részt.

Az eTwinning, a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek a felnövekvő ’Z generáció’ számára még élvezetesebbé, élményszerűbbé teszik a nevelés, oktatás folyamatát, hozzájárulnak a mai világban nélkülözhetetlen interkulturális szemlélet formálásához.

Meggyőződésem, hogy az eTwinnig, az európai pedagógusok közösségi portáljaként nagyszerű lehetőségeket kínál. A Közép-dunántúli régió nagyköveteként célomnak tekintem, hogy ezek a lehetőségek minél több tanár, óvónő kollégához és diákhoz eljussanak. Fontosnak tartom, hogy régiómban minél többen kezdjék használni az eTwinninget hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítására, ápolására, partnerkeresés támogatására, projektek indítására és lebonyolítására.

Jó szívvel ajánlom segítségemet, mindazoknak, akik a fenti lehetőséggel élni kívánnak.

E-mail címem: fekete.zsuzsa@oh.gov.hu

eTwinning info

Bemutatkoznak az eTwinning nagykövetek Az eTwinning program magyarországi képviseletében nyolc nagykövet segíti az érdeklődők munkáját.
eTwinning Nagykövetek csoport a Közösségben Moderált csoport a szakmai közönség számára.
eTwinning HelpDesk A csoport célja, hogy szakmai, technikai segítséget nyújtson az eTwinning program résztvevőinek.
e3 A projekt célja egy eTwinning Pedagógiai Műhely létrehozása, ahol a résztvevők egy projektötlet kidolgozásán munkálkodnak.

Untitled Document

Info és elérhetőségek