Digitális osztályterem, mely összeköti az otthont az iskolával
2016/10/21 08:00
3012 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Németh Katalin eTwinning nagykövet a közelmúltban a Digitális Pedagógus Díjat nyert Tusorné Fekete Évával beszélgetett, aki az IKT-val támogatott tanórák híve, és évek óta használja az Edmodo programot. Azt az online kollaborációt, melynek segítségével kitágíthatjuk az iskolai munkát, térben és időben egyaránt. A vele készült interjúban megosztja tapasztalatait, élményeit a digitális osztályteremről.

Edmodo

Mi az Edmodo?

Az Edmodo egy biztonságos, oktatásra szakosodott szociális hálózat; egy olyan virtuális osztályterem, amit tanárok, diákok és szülők is használhatnak. Szerkezete hasonlít a legismertebb közösségi hálózathoz. A nagy különbség abban van, hogy csak csoporton belül kommunikálhatnak, külső zavaró hatások – reklámok, zaklatók– nem nehezítik a munkát.

Kinek ajánlja a használatát?

Természetesen bármilyen szakos tanárnak.
A pedagógusok csoportokat (osztályokat) és alcsoportokat hozhatnak létre, házi feladatokat, segédanyagokat, felmérőket küldhetnek a diákoknak, osztályozhatják a diákok tevékenységét. Az Edmodo-t használva a tanárok egymással is tarthatják a kapcsolatot, ötleteket, módszereket, szemléltető eszközöket cserélhetnek egymással, közösségeket hozhatnak létre. A csoportokba bejelentkezett diákok az interneten keresztül hozzáférhetnek a tanárok által előkészített segédanyagokhoz, letölthetik házi feladatukat, elküldhetik tanáraiknak, ellenőrizhetik jegyeiket, és kapcsolatot tarthatnak a tanárokkal, és diáktársaikkal is. Minden diáknak egyedi kódja van, ami biztonságossá teszi a hálózat használatát. A szülők láthatják gyerekük jegyeit, a tanár által kijavított felmérőket, és kapcsolatba léphetnek a tanárral.

Miért tartja fontosnak az ilyen fajta ismeretközlést és együttműködést?

Munkám során gyakran szembesültem azzal, hogy a gyerekek szívesebben dolgoznak együtt digitális eszközök segítségével. Természetismeret, biológia, technika, és informatika tananyagokat dolgoztunk fel Prezi, Popplet és a Google drive segítségével, valamint közösen készítettünk blogot, és dolgoztunk közös táblán is. A tevékenységek részben iskolai órán, de nagyobb részt otthon történtek. Az órai munka leginkább az eszközök (szoftverek) megismerésével, a kezelésének megtanulásával kezdődtek, majd az otthoni kutató, közös munkával folytatódott. Preziben előkészítettem a tananyagokat a keretek megadásával, majd délután megbeszélt időpontban találkoztunk a virtuális térben. Így közösen dolgoztunk fel tananyagokat. Technika órára 3-4 fős csoportok készítettek közös prezentációt, online gondolattérképet, így a tananyag színesen, változatosan lett feldolgozva. Informatika tantárgy keretében média, adatbiztonság projektben blogot készítettünk.

Hogyan kezdjük el a használatát?

A tanár az Edmodo használatát egy ingyenes regisztrálással kezdi, majd csatlakozása után létrehozhatja profilját. Itt kapcsolatba léphet ugyanazon a területen dolgozó kollégákkal, vagy meghívhatja őket közös munkára, e-mail címük segítségével.

Ezután nekiállhat a csoportok alkotásának a „Create a Group” gombbal.

Minden csoportnak nevet kell adni, be lehet állítani a csoport jellegét illetve évfolyamát is.

A csoportokon (osztályokon belül készíthetünk kisebb csoportokat is, a csoportmunka segítésére. A rendszer egy kódot generál minden egyes csoportnak, a diákok ezzel fognak csatlakozni a csoporthoz. A pedagógus csatlakozhat már létező csoporthoz is a „Join a Group” gomb segítségével, ebben az esetben viszont ismernie kell az adott csoport kódját.

A tanuló ezek után üzenetet tud küldeni a pedagógusnak, és a csoportjának, valamint fel tud tölteni állományokat a saját tárhelyére is. A diák akár saját szüleinek is adhat kódot (Parent Code), mellyel a szülő bármikor megtekintheti gyermeke munkáját.

A tanulói regisztráció pillanatok alatt elkészülhet, hiszen csak névre, felhasználónévre és a tanár által generált csoportkódra van ehhez szükség.

Ez a program még milyen lehetőséget ad a tanár számára?

A tanár rendelkezésére áll egy digitális tárhely, melyet egyenként maximum 200 Mb-os képpel, videoklippel vagy szöveggel tölthet fel. A könyvtár anyaga megosztható bármelyik csoporttal. A képek szerkesztéséhez felhasználhatja az Apps menüben levő szerkesztőt, és ugyaninnen lehívhatja a School Tube videomegosztót is.

Még milyen alkalmazásokat használhat a tanár?

A „Manage My Apps” gombra kattintva kategóriákba sorolva rengeteg hasznos kis alkalmazást találunk, melyeket kiválasztva beemelhetünk a saját alkalmazásaink közé:

A tanár az üzenőfalról (Home) üzeneteket küldhet az „Note” gombbal, házi feladatokat az „Assignment” gombbal és teszteket a ”Quiz” gombbal, az egész csoportnak egyszerre, vagy külön valamelyik diáknak, illetve közvélemény kutatást (Poll) végezhet.

Említette, hogy alkalmas a program ellenőrzésre és értékelésre is. Hogyan?

Igen, szerkeszthetünk teszteket is. Ezeknek a szerkesztésénél figyelembe kell vennünk a diákok válaszlehetőségeit, az Edmodo többségében zárt végű feladattípusokkal dolgozik, meg kell adnunk a helyes választ, így a teszt befejezésekor máris kiértékeli a feladatokat, és a tanuló meg is tekintheti a hibáit.

Milyen feladattípusok állnak rendelkezésre?

Feladattípusok:

  • választás (Multiple choice- a nevével ellentétben egy helyes válasz!)
  • logikai (True false),
  • behelyettesítés („lyukas szöveg”- Fill in the blank)
  • párosítós (Matching)
  • rövid válasz (a diák fogalmazza meg- nyitott végű feladat)

Hogyan értékelünk?

Minden feladatnál beállíthatjuk a pontszámot, illetve az előzőleg elkészített, más feladatsorokban szereplő feladatokat is beemeelhetünk. (Load).

A diákok válaszait (a rövid válaszok kivételével) a rendszer automatikusan kijavítja, a rövid válaszokat a tanárnak kell értékelnie.

A legújabb változatba beépítették a „Randomize questons” opciót is, ami a tesztek kérdéseit random módon osztja ki a diákok között (keveri a feladatokat), és ezzel nehezebbé teszi a másolást. „A Show results” opció kijelölésével azt tudjuk beállítani, hogy a tanuló megtekintheti-e a teszt elküldése után részletesen az eredményeit.

A teszt elküldése után a program azonnal kiértékeli az eredményt, és a gyerekek (és a tanár is) azonnal megnézheti a hibákat is. A zöld számokkal jelölt feladatok hibátlanok, a kékkel jelöltekben hiba van.

A felmérők értékelése után a rendszer százalékos sikerarányt számít minden egyes kérdésre, valamint kiszámítja a csoport átlagát.

A Progress pont mit jelent?

A rendszer lementi a diákok eredményeit is: ezek az üzenőfalról elérhető „Progress” menüben találhatók. Ebben a menüben látható minden diák minden minősítése és a jegyeinek idő függvényében való változása. Mód van arra is, hogy a csoportok eredményeit Excel formátumba exportálhassuk.

A tanuló profil oldalán nyomon követhetjük a fejlődését is. (Progress) A legújabb változatban a csoportokat alcsoportokra oszthatjuk.

Ezeken kívül mire használható a program?

A tanár csatlakozhat különböző közösségekhez, csatlakozása után pedig ötleteket, képeket, szövegeket oszthat meg a csoport tagjaival. Újdonságnak számítanak az „Insights” és „Discover” gombok is. Az „Insights” gombra rákattintva a tanár látni fogja diákjainak „lelkiállapotát”, amit a rendszer hangulatjel formájában közöl. A „Discover” gomb segítségével egyszerűen lehet keresni a témánkhoz szükséges állományokat.

Tovább fejleszthető a program?

Igen, 2015 nyarától két újabb lehetőség került a programba: összekapcsolódhatunk a Google Drive fiókunkkal, illetve a Microsoft Office segítségével online készíthetünk Word dokumentumokat, Excel táblázatokat, illetve PowerPoint bemutatókat, melyeket le is lehet tölteni.

Kérem, röviden foglalja össze a program tapasztalatait, előnyeit!

Az online kollaboráció során tanulóim nemcsak könnyebben és érdekesebben tanulták meg a tananyagot, hanem erőteljesen fejlődött szociális és IKT kompetenciájuk is, hiszen a tanulás közös, megosztott tevékenység lett, mindenki számára jól használható tananyagokat hoztak létre, miközben segítették egymást tanácsokkal, ötletekkel. Természetesen a munka során fontos volt a tanári irányítás, segítségnyújtás is, amely egyre inkább mentoráló, folyamattá változott át.

Nagyon köszönöm, hogy megosztotta velünk a véleményét, biztos vagyok abban, hogy többen kedvet kaptak a program használatához.

Az interjút készítette: Németh Zoltánné eTwinning nagykövet

eTwinning info

Bemutatkoznak az eTwinning nagykövetek Az eTwinning program magyarországi képviseletében nyolc nagykövet segíti az érdeklődők munkáját.
eTwinning Nagykövetek csoport a Közösségben Moderált csoport a szakmai közönség számára.
eTwinning HelpDesk A csoport célja, hogy szakmai, technikai segítséget nyújtson az eTwinning program résztvevőinek.
e3 A projekt célja egy eTwinning Pedagógiai Műhely létrehozása, ahol a résztvevők egy projektötlet kidolgozásán munkálkodnak.

Untitled Document

Info és elérhetőségek