eTwinninges nemzetközi együttműködés a Csicsergő Óvodában – Az e3 2012 pályázat egyik megvalósult projektje
2013/06/19 08:00
3731 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Intézményünk, a budapesti Csicsergő Óvoda első alkalommal vágott bele nemzetközi együttműködésbe. Az eTwinning ideális lehetőségnek bizonyult arra, hogy olyan pályázatba kapcsolódjunk be, mely az óvodásoknak megfelelő szinten egyben az európai értékeket is közvetíti.

csicsergo1

Projektünk témája a viselkedéskultúra volt, így a „Tudni illik, mi illik” címet kapta.

Elsőként kerületünkben a Csicsergő Óvoda vezetője, Nagyné Szabó Etelka hallott a 2012-es e3: eTwinning együttműködése – evolúció című pályázatról, melynek keretében szakmai fejlődés és támogatás mellett dolgozhatta ki a csapat az eTwinninges projektötletét. A projektötletből a több hónapos közös munka során kész projektterv lett, és készen állt a megvalósításra, melyhez sikerült a lengyelországi eTwinning konferencián izlandi, török és portugál partnereket találni.

Az eTwinning egyik legfőbb érdeme, hogy új távlatokat nyit más kultúrák megismerésében, valamint az infokommunikációs eszközök szélesebb körű alkalmazásában.

A pályázat mind az óvodapedagógusok, mind a gyermekek, mind pedig az intézmény szempontjából rendkívül hasznosnak bizonyult.

A Csicsergő Óvoda gyermekeinek a projekt keretein belül lehetőségük nyílt arra, hogy interaktív foglalkozások révén sajátítsák el a helyes viselkedési formákat az élet számos területén, mint például a köszönés, bemutatkozás, étkezési szokások, közlekedési szabályok, segítségnyújtás a rászorulóknak, stb.

Ezenkívül – ami talán a projekt legfőbb érdemének tekinthető – az eTwinning egyszerre tette lehetővé a helyes viselkedéskultúra elsajátítását, valamint más európai kultúrák megismerését, és mindez a modern technikai eszközök alkalmazása mellett történt.

A Csicsergő Óvoda dolgozói hisznek abban, hogy a különböző európai kultúrák megismeréséből a gyerekek már kis korban is igen sokat profitálhatnak, hiszen erősíti bennük az újdonságokra való fogékonyságot, a másság elfogadását, illetve az európai értékek elsajátítását.

csicsergo2

Az idegen kultúrák megismerésén túl, a Csicsergő Óvoda remekül be tudta építeni a projekt megvalósításába a hazai hagyományokról, nevezetességekről, ételekről, találmányokról és kulturális örökségekről való tájékozódást is.

A tapasztalaton alapuló tanulás és interaktív foglalkozásokat illetően a gyermekek a legjobban a közös sütést-főzést élvezték. Az óvodapedagógusokkal közösen elkészítettek egy-egy partnerországok legismertebb süteményét.

A gyermekek a partnerországok nyelvein és angolul (ami a projekt munkanyelve volt) is megtanulhatták az alapvető köszönési formákat, amely tudásukat a partneróvodák dolgozóival és gyermekeivel való internetes „online találkozás” alkalmával is kamatoztathatták.

Az együttműködés egyik végső célja egy, a partnerországokkal közös történet megírása és az egyes óvodákban való eljátszása volt. A történetnek tartalmaznia kellett a „Tudni illik, mi illik” címet érintő témákat az óvodások számára érthető szituációk által feldolgozva. Ezt a történetet a partnerországok pedagógusai közösen írták meg, erősítve ezzel együttműködésüket. A Csicsergő Óvoda gyermekei ezt a történetet a Csicsergő napi évzáró műsoruk keretében elő is adták, mellyel nagy sikert arattak, így a projekt megfelelően ösztönözte is az óvodásokat.

Az eTwinning a pedagógusok számára is új távlatokat nyitott az oktatás terén. Azon kívül, hogy javítja nyelvi- és kommunikációs készségeiket, a külföldi partnerek révén több szakmai tapasztalatot szerezhetnek, színesebbé és változatosabbá tehetik a tantervet, valamint szélesebb körben alkalmazhatják a modern technikai eszközöket az egyes foglalkozások során.

Az eTwinning nemcsak a személyek, hanem az egész intézmény számára sok előnnyel járt. A Csicsergő Óvodának a projekt lehetőséget nyújtott az európai integrációra, amely által az oktatás színvonala és az intézmény presztízse együtt növekedett.

Összességében tehát elmondható, hogy az eTwinning egy olyan európai kezdeményezés, melynek során a Csicsergő Óvoda olyan értékeket és módszereket sajátíthatott el, melyeket a gyermekek iskolás éveikben is kamatoztatni tudják.

Szépné Vinczencz Katalin
Csicsergő Óvoda, Budapest

eTwinning info

Bemutatkoznak az eTwinning nagykövetek Az eTwinning program magyarországi képviseletében nyolc nagykövet segíti az érdeklődők munkáját.
eTwinning Nagykövetek csoport a Közösségben Moderált csoport a szakmai közönség számára.
eTwinning HelpDesk A csoport célja, hogy szakmai, technikai segítséget nyújtson az eTwinning program résztvevőinek.
e3 A projekt célja egy eTwinning Pedagógiai Műhely létrehozása, ahol a résztvevők egy projektötlet kidolgozásán munkálkodnak.

Untitled Document

Info és elérhetőségek