Európai Szakmai Műhely Prágában
Simon Tamás
2008/05/05 10:53
2790 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A teremben 27 ország képviseletében mintegy kilencven ember ült. A hatalmas képernyőn megjelenő 16 kisdiák egy gyönyörű görög népdalt énekelt szívhez szólóan és teljesen átadva magát a régi dal szépségének, s az együtténeklés örömének. Csak a jelenlévő görög kollégák vehették észre, hogy a tisztán csengő gyerekhangok enyhe akcentussal ejtik az ismerős szavakat. Ugyanis a kedves dalt éneklő gyerekek nem görögök voltak, sőt valószínűleg nagyobbrészt sosem jártak azon a tájon, ahol a népdal született.

Csehek voltak mindnyájan, akik ezt a dalt (több mással együtt) hasonló korú görög társaiktól kapták az interneten keresztül küldött anyagok (kották, hang- és videofelvételek, s a dalszövegek angolra fordított változatai) formájában. Viszonzásképpen ők is ugyanezt tették a saját cseh népdalaikkal, hogy a görög gyerekek is megtanulhassák azokat. S tényleg így lett. A görög lányok és fiúk ugyanolyan jókedvűen és lelkesen adták elő a kiválasztott cseh népdalt, mint az övékét ennek a távoli északon lévő országnak a fiai-lányai. Ebből az ötletből (és persze sok lelkesedésből és közösen végzett munkából) lett a Cseh Nemzeti eTwinning Iroda (NSS, azaz „National Support Service”) tavalyi díjnyertes projektje a „Music helps to live”.

Tulajdonképpen a felhasznált IKT eszközökön és a cseh meg a görög kolléga idegen nyelv tudásán kívül nem is kellett a sikerhez sok minden. Csak egy jó adag lelkesedés és némi szabadidő, amit a projekt megszervezésére és kivitelezésére szántak a tanárok és a gyerekek. S egy dolog biztosan nem kellett hozzá, aminek az iskolák oly gyakran szűkében vannak: pénz!

Az eTwinnig jelszava tehát a KISS, azaz „Keep it short and simple” (vagy ahogy ezt egyesek a poén kedvéért elferdítették: „Keep it simple and stupid”). Azaz elég, ha a projekt csak néhány hétig vagy egy-két hónapig tart, egyszerű, elérhető célokat tűz ki, s a témaválasztásnál a legfontosabb szempont az, hogy érdekelje a projekt minden résztvevőjét. Ezeknek a projekteknek a célja ugyanis nem az, hogy világrengető jelentőségű termékeket állítsanak elő, mivel maga a munkafolyamat világrengető jelentőségű. Miközben a gyerekek énekét hallgatva ott ültem abban a teremben, arra gondoltam, hogy ennek a 27 európai országnak a fiai a múltban leginkább csak a csatamezőkön találkoztak egymással.

A tény, hogy jószerével semmit nem tudtak egymásról, nyilván megkönnyítette a ravasz meghúzását. Mert ugye, ha ismerünk valakit annak a nemzetnek a fiai közül, s korábban ráébredtünk, hogy hozzánk nagyon hasonlóan érez, sőt a mienkéhez hasonló problémái vannak, s esetleg olyan dolgokat is tud, amiket érdemes lehet tőle megtanulnunk, akkor nem olyan könnyű a mindenkori politikai érdekek által vezérelve (alkalmanként manipulálva), s előítéletektől fűtötten súlyos ügyekben döntést hozni.

Mindez persze csak az eTwinning program egyik aspektusa. Más szemszögből nézve az eTwinning lehetőséget ad az idegen nyelvek gyakorlására, az együttes munkára a teljesen más környezetben felnőtt, és valószínűleg jócskán más attitűdökkel rendelkező gyerekek között, akik nyilván sokat tanulhatnak egymástól is. Nem mellékes körülmény az sem, hogy a sok diák (de nem mindenki!) által már így-úgy használt információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök alaposabb megismerésére és értelmes célokra való alkalmazására is jó lehetőséget adnak az ilyen eTwinning projektek. Ezek során ugyanis (a szokásos e-mail mellett) ajánlatos a skálát az információs technológia nyújtotta újabb lehetőségekkel bővíteni (Wikispace, blogok, vitafórumok, videokonferencia stb. használata). Elsődleges persze, hogy mindez működjön, aminek nyilván meg kell teremteni a műszaki-technikai feltételeit. Ha azonban ezek már rendelkezésre állnak, akkor ne szégyelljük (akár kisiskolás) gyerekeinktől, diákjainktól ellesni, megtanulni a használatukat. Végülis nem lehet ez olyan bonyolult, ha 8-10 éves gyerekek számára magától értetődő.

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a tanár hagyományos szerepének nagy része az ilyen projektek során is megmarad! A projektmunkát még az ilyen egyszerű ilyen esetekben is (természetszerűleg) határidőkkel és a felelősök megjelölésével strukturálni kell. Meg kell alkotni a (célszerűen meglehetősen szigorú) szabályokat: pl. ki kell tűznünk, hogy mindenkinek heti 3 e-mailt kell küldenie, vagy heti 3-5 blogbejegyzést írnia, melyek elmulasztása bizonyos következményeket von maga után. A tanár moderátor szerepének megfelelően minden körülmények között követnie kell az eseményeket, s mindenre szükséges reflektálnia is. Történhet ez a videokonferencia közvetlen irányításával (melyre a technikai körülmények optimalizálásának szükségessége miatt mindig legalább fél órával több időt kell tervezni, mint ami a tényleges tevékenységhez kell!), vagy az e-mail üzenetek, vitafórumok ill. blogok bejegyzéseinek követésével.

Sokan előnyben részesítik az írott szövegeket, hiszen „A szó elszáll, az írás megmarad”, a random e-mail-ek helyett a viszonylag jól szabályozható és követhető fórumokat részesítik előnyben. Ugyanakkor az élőszó magától értetődően lehetőséget ad a beszédkészség fejlesztésére, s a közvetlenebb élményszerzésre is. Mindemellett persze arra is vigyázni kell, hogy az eredetileg kiválasztott érdekes téma a komoly munka során se fulladjon unalomba, s meg tudjuk őrizni a diákok számára vonzó, könnyed stílust, jó hangulatban, mintegy szórakozva tudjunk együtt dolgozni.

S ha mindehhez sikerült kedvet csinálnom, akkor a magyarországi tanárok további eTwinning partnerkereséséhez a prágai workshop résztvevőitől gyűjtött, s innen letölthető 28 e-mail címmel tudok hozzájárulni. Ezek a kollégák vagy kifejezetten szeretnének magyar iskolákkal közös eTwinnig és/vagy Comenius projekteket létrehozni, vagy valamely NSS iroda képviselői, akik közvetítő szerepet tudnak játszani a partnerkereséskor. A résztvevők majdnem harmada feliratkozott erre a listára. Tehát a világ kíváncsi ránk, csak egy e-mail üzenetet kell írnunk, ami egy új, izgalmas kaland kezdete lehet… Sok szerencsét kívánok minden reménybeli eTwinning projekt koordinátorának!

Budapest, 2008. ápr. 11.

eTwinning info

Bemutatkoznak az eTwinning nagykövetek Az eTwinning program magyarországi képviseletében nyolc nagykövet segíti az érdeklődők munkáját.
eTwinning Nagykövetek csoport a Közösségben Moderált csoport a szakmai közönség számára.
eTwinning HelpDesk A csoport célja, hogy szakmai, technikai segítséget nyújtson az eTwinning program résztvevőinek.
e3 A projekt célja egy eTwinning Pedagógiai Műhely létrehozása, ahol a résztvevők egy projektötlet kidolgozásán munkálkodnak.

Untitled Document

Info és elérhetőségek