Hazai webináriumok
2017/03/17 08:00
4004 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont 2017 első felében változatos témájú webináriumok keretében nyújt szakmai továbbképzési lehetőségeket a digitális kompetenciafejlesztés iránt érdeklődő pedagógusoknak.

digi-temahet

Az online szemináriumok – egy szóval webináriumok - valós idejű kommunikációra lehetőséget adó előadások, melyek során a résztvevőknek különböző témákkal kapcsolatos tanulásra, beszélgetésre és eszmecserére nyílik lehetőségük. A szakértők által vezetett webináriumok alatt feldolgozott témák a pedagógiához, vagy általánosságban az eTwinning programhoz és az eTwinning tevékenységekhez, valamint a digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódnak.

A nemzetközi eTwinning programmal együtt a hazai kezdeményezésű Digitális Témahétnek is az a célja, hogy népszerűsítse a digitális pedagógia módszertanát, és a köznevelésben elterjessze. Mindkét program fontos törekvése, hogy a csatlakozó pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejlesszék képességeiket a digitális technológiával támogatott tanulás során. A DTH keretén belül létrejövő miniprojektek alkotói az eTwinning által kiszélesíthetik hatókörüket akár európai szintre is, azok a pedagógusok pedig, akik éppen eTwinning projekten dolgoznak, annak egy részletével belevághatnak a DTH-ba is. A két program együttműködése jegyében felkészítő webinárium sorozatba lehet bekapcsolódni keddenként 16 órától.

Időpontok

DTH Március 21. 16:00: MajmoZoo projekt (DTH 2016) bemutatása, a Redmenta alkalmazása a projektben – egy miniprojekt utóélete, az eTwinning lehetőségei

Előadó: Kiss Mónika és Skultéty Katalin eTwinning nagykövetek

A webináriumot ajánljuk azoknak, akik még csak ismerkednek a projektmegvalósítás és a különböző IKT eszközök lehetőségeivel. A MajmoZoo a 2016-os Digitális Témahéten valósult meg, saját honlappal, de többek között a Redmentát is alkalmazták, melynek lehetőségei a webináriumon is felvillannak. Mindkét előadó gyakorlott projektmegvalósító és több éve eTwinning nagykövet, így a résztvevők megismerkedhetnek egy olyan programmal is, amely révén akár a DTH keretében megszületett projekt is folytatható, hazai vagy nemzetközi partnerekkel való együttműködéssel.
Jelentkezés a DTH honlapján, a webinárium google űrlapján.

DTH Március 28. 16:00: Digitális történetmesélés a tanulási folyamatokban

Előadó: Tusorné Fekete Éva, a Gyömrői Weöres Sándor ÁMI. pedagógusa

A digitális történetmesélés innovatív, tevékenységközpontú tanulásszervezési eljárás, amely alkalmas arra, hogy a tanulók egy 1-3 perces digitális történetben megjelenítsék egyéni tapasztalataikat, reflektáljanak környezetük élményeire, emellett teret ad a tantárgyi tartalmak megismerésére, feldolgozására, beépítésére is.  A folyamat során egyéni kutatómunkára és kooperatív csoportmunkára egyaránt alkalmuk adódik a gyerekeknek.

A webinárium keretében bemutatom, hogy hogyan készíthetünk a megszokott prezentációs programjaink – PowerPoint, Google Diák – segítségével filmet, illetve eszközöket mutatok be  kisebbeknek és a nagyobbaknak,  a Lapoda mesétől PowerTools-ig (ez utóbbit kicsit részletesebben). A bemutatott programok bármely projektbe beilleszthetőek.
Jelentkezés a DTH honlapján, a webinárium google űrlapján.

Az alábbi online szemináriumokhoz az eTwinning Live felületen keresztül lehet csatlakozni az adott esemény előtti félórában, maximum 100 férőhely függvényében.

Április 27. 17:00-18:00: 21. századi kompetenciák

Előadó: Juhász Miklósné eTwinning nagykövet

A webináriumra várom mindazon kollégákat, akik szeretnének megfelelni az új kihívásoknak és 21. századi sikeres fiatalokat nevelni. Hazai példával szeretném bemutatni a 21. századi kompetenciák fejlesztésének lehetőségét.

Május 17. 16:30-17:30: Edmodo kontra Facebook, avagy hogyan szervezzünk tanulócsoportot online

Előadó: Őriné Simonovics Andrea eTwinning nagykövet

A webináriumot főleg azoknak ajánljuk, akik már eddig is próbálták osztályukat vagy tanulócsoportjaikat online felületen elérni, illetve csoportként kezelni. Az előadó megmutatja azt, hogy milyen előnyökkel bír az Edmodo felülete, milyen módon könnyíti meg a tanárok munkáját és a diákok felkészülését, valamint számonkérését. Osztályfőnökök is nagy hasznát vehetik a diákokkal történő kapcsolattartásban és azoknak is alternatívát jelent, akik elzárkóznak a közösségi portálok világától, de egy oktatási felületen szívesen kipróbálnák az online kommunikációt diákjaikkal. Arról is szó fog esni, hogy az eTwinning projekteket milyen módon lehet támogatni az Edmodo használatával.

Június 15. 18:00-19:00: Kollaboráció az oktatásban

Előadó: Németh Zoltánné eTwinning nagykövet

Google sok szolgáltatást nyújt, amelyek közül számos iskolai feladatok, események kiegészítésére, illetve koordinálására is használható. Ezek közül most a Google Drive szolgáltatást fogom bemutatni, amit az tesz különlegessé, hogy az ott szerkesztett dokumentumokon egyszerre többen is dolgozhatunk, párhuzamosan szerkeszthetjük őket másokkal, akiket meghívtunk ennek a dokumentumnak a szerkesztésére. Fel is tölthetünk fájlokat, vagy magán a Drive-on is létrehozhatunk egyszerű szöveges dokumentumot, prezentációt, táblázatot, rajzot, illetve kérdőívet is. Így iskolai használati lehetőségei is igen széleskörűek. Projektmunka esetén a diákok könnyedén összeállíthatják közösen az előadásukhoz tartozó diasort, ennek a szerkesztését lényegesen megkönnyíti, ha egyszerre dolgozhatnak rajta, mindenki a saját résztémáján. Könnyebbé válik az egyeztetés és az átfedések elkerülése is, ha például egy házi dolgozaton, kutatómunkán dolgozik egyszerre több diák. A tanárok számára is több hasznos funkciót tartogatnak a Drive szolgáltatásai, pl. ha a tanár kéri, hogy diákjai hívják meg a prezentációk, dokumentumok szerkesztésére, akkor folyamatosan nyomon követheti azok alakulását, és visszajelzést adhat róluk. Google táblázat a hiányzások, házi feladatok adminisztrálására, a Google kérdőív-szolgáltatás a leggördülékenyebb módja az egész osztályt érintő szavazások és közvélemény-kutatások lebonyolításának.

Június 19. 19.00-20.00: 21. századi tanár vagy?

Előadó: Kalocsa Ibolya eTwinning nagykövet

Ajánlom a webináriumot mindazoknak, akik olvasták a könyvet vagy hallottak Prievara Tibor módszeréről. Német nyelvet tanító középiskolai tanárként a könyv elolvasása után, 2017  januárjában  két tanulócsoportban vágtam bele a szemléletváltásba, a webináriumon az első félév tapasztalatait szeretném bemutatni és akár megvitatni is az érdeklődő kollégákkal.

Csatlakozzanak minél többen!

eTwinning info

Bemutatkoznak az eTwinning nagykövetek Az eTwinning program magyarországi képviseletében nyolc nagykövet segíti az érdeklődők munkáját.
eTwinning Nagykövetek csoport a Közösségben Moderált csoport a szakmai közönség számára.
eTwinning HelpDesk A csoport célja, hogy szakmai, technikai segítséget nyújtson az eTwinning program résztvevőinek.
e3 A projekt célja egy eTwinning Pedagógiai Műhely létrehozása, ahol a résztvevők egy projektötlet kidolgozásán munkálkodnak.

Untitled Document

Info és elérhetőségek