Újabb eTwinning Csoportok indulnak
Bodnár Gabriella
2010/08/18 09:52
2077 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az eTwinning Groups iránti érdeklődés minden várakozást felülmúlt, ezért most újabb csoportok indulnak, amelyekre akár már most is lehet jelentkezni. Ezen felül a többi, már működő csoporthoz is lehet még csatlakozni, ezek legközelebb ősszel vesznek majd fel új tagokat. A csoportokban az eTwinning program regisztrált résztvevői dolgozhatnak együtt. A jelentkezéshez a cikkünkből is elérhető online űrlapot kell kitölteni.

Az első csoportok júniusi indulásával egy időben több tanár is jelezte, hogy szívesen csatlakozna az alábbi témákkal foglalkozó csoportokhoz. Amennyiben szeretne csatlakozni az alább bemutatott új csoportok valamelyikéhez kérjük, kattintson ide és töltse ki az űrlapot.

Induló csoportok

Az EU-s projektek integrálása a tantervbe

Az eTwinning projektek és más európai együttműködési projektek sikeres integrációja a tantervbe a diákok aktív részvételének egyik legfontosabb feltétele. Ha olyan témát választunk, amely illeszkedik a tanterv által előírt tevékenységekhez, és amely segít jobban elmélyülni az adott tantárgyban, ez által mindennapi tanítási gyakorlatunkat valami igazán különleges tevékenységgé változtathatjuk.

A CLIL és az eTwinning projektek

A tartalomalapú nyelvoktatással (Content and Language Integrated Learning - CLIL) foglalkozó csoport célja olyan együttműködési környezetet teremteni, amelyben az idegen nyelvektől eltérő tantárgyakat tanító tanárok és az idegennyelv-tanárok találkozhatnak egymással, és megoszthatják egymással tanítási módszereiket, ismereteiket, segédanyagaikat és a CLIL projektek megvalósításával kapcsolatos tapasztalataikat, továbbá különböző információkat a CLIL-lel kapcsolatos kutatásokról és tanulmányokról.

Humán tárgyak

"Hogyan beszélgessünk jelentős kérdésekről kritikus szemléletmóddal?" E csoport céljai a következők:

  • ötleteket gyűjteni a humán tárgyakhoz kapcsolódó különböző témák eTwinning projektek keretein belül való feldolgozásához;
  • együtt gondolkodva kidolgozni egy olyan projekttervet, amely érinti a nyelvek, az irodalom, a jog, a történelem, a filozófia, a vallások, a művészetek, a műszaki tudományok, az antropológia és a művelődéstudomány területeit;
  • létrehozni egy digitális segédanyagokból álló gyűjteményt,
  • végül megtanulni, hogyan használhatók fel a humán témákkal foglalkozó projektekben az olyan internet-alapú tevékenységek, mint a virtuális kincsvadászat, a telefieldtrip (virtuális kirándulás) és a webquest (játékos internetes kutatás).

Együttműködő írás (olasz nyelven)

Ez a csoport az eTwinning projektek keretein belül megvalósított együttműködő írással foglalkozik. Hogyan, és milyen eszközökkel tudnak az eTwinning program résztvevői (tanárok és diákok egyaránt) közösen nyílt forrású tartalmakat létrehozni az eTwinning projektek együttműködési tevékenységei során?

Kísérleti tudományok

A kísérleti tudományokkal foglalkozó csoport egy tantárgy-alapú webkettes tanári közösség, melynek résztvevői megosztják egymással szakmai tapasztalataikat a fizikával, a kémiával, a biológiával és a műszaki tudományokkal kapcsolatban.

Emlékeztetőül: ha szeretne csatlakozni a fentebb bemutatott csoportokhoz, kérjük, töltse ki az űrlapot! Amennyiben Ön szeretne egy új csoportot indítani, kérjük, írjon egy e-mailt a következő címre: groups@etwinning.net.

Már működő csoportok

Új tagfelvétel 2010 őszén várható

Kreativitás a tanteremben

Moderátor: Irene Pateraki

Az eTwinning projektek ideálisak a diákok kreativitásának fejlesztésére. Számos tanár már eddig is nagyszerű eredményeket ért el ezen a területen. A „Kreativitás a tanteremben” témával indított csoport célja abban segíteni a tanárokat, hogy hatékony, és szakmailag megalapozott módon építhessék be a kreativitást mindennapi tanítási gyakorlatukba, illetve eTwinning projektjeikbe. A csoporthoz csatlakozó tanároknak lehetősége lesz mélyebben megismerkedni a kreatív gondolkodással, továbbá különböző módszerekkel, tevékenységekkel, játékokkal stb. A csoport számára folyamatosan elérhetővé tett és rendszeresen frissített oktatási segédanyagok mellett a csoporttagok megoszthatják egymással a saját korábbi projektjeik során felhasznált anyagokat, illetve a projekmunkájuk során megvalósított követendő gyakorlati példákat is. A közösségben folytatott tanulás sikere a közösség tagjai közötti interaktivitástól és megosztástól függ, ezért ezek ösztönzése a csoport egyik fő célja. E cél megvalósítása hozzásegítheti csoportunkat egy kreativitással foglalkozó online pedagógiai útmutató létrehozásához is.

Társadalmi befogadás

„Hogyan éreztessük mindenkivel saját különlegességét a befogadó tanteremben?”

Moderátor: Patrick Carroll

Üdvözöljük a „Társadalmi befogadás” csapatában! Csoportunk tagjai eTwinning nagykövetek, akik olyan, befogadáshoz kapcsolódó tevékenységekkel szeretnék segíteni a tanárokat, melyek elősegítik a szélesebb közösség bevonását, illetve azt, hogy a közösség tagjai megbecsüljék saját magukat és másokat is. Hosszú távú céljaink között szerepel az olyan gyerekek támogatása is, akik bármilyen formában hátrányt szenvednek nyelvi, társadalmi vagy tanulási nehézségek miatt. Nagy örömünkre szolgálna, ha az Önök ötleteinek és készségeinek segítségével közösen törekedhetnénk a tevékenységek továbbfejlesztésére, csoportunk erősítésére, illetve egy gazdagabb közösségi élmény biztosítására a csoport minden tagja számára.

Matematika és egyéb természettudományok

Moderátor: Palmira Ronchi

E csoport célja a matematika és egyéb természettudományok tanításával kapcsolatos különböző témák vizsgálata – hogyan illeszthetők ezek a tantárgyak az eTwinning tevékenységekbe, hogyan tanulhatunk egymástól különböző módszereket, hogyan közelítjük meg a matematika és az egyéb természettudományos tantárgyak pedagógiáját mindennapi tanítási gyakorlatunk során stb. Szeretnénk megismerni az Önök ötleteit és véleményét is, és reméljük, a csoport nagyszerű tanulási lehetőséget biztosít majd minden résztvevője számára.

Iskolaigazgatók

„Több szem többet lát!”

Moderátor: Anne Gilleran

Az eTwinning tevékenységekben az iskolaigazgatók szerepe sokrétű: magában foglalhatja a megértést, a népszerűsítést, a támogatást és az útmutatást is. Reméljük, ebben a közösségben megbeszélhetjük az eTwinning program iskolai népszerűsítésének jelentőségét és hatásait, továbbá olyan útmutatást és szakmai fejlődési lehetőségeket nyújthatunk a csoport tagjainak, mely releváns lehet az iskolaigazgatók eTwinning programban betöltött különböző szerepei szempontjából.

Iskolai könyvtárosok

Moderátorok: Elisabete Fiel és Patricia Sambou

Ez a csoport azon iskolai könyvtárosok számára alakult, akik segítik és támogatják kollégáikat az európai projektekben végzett munkájuk során. Célunk ismereteink és erőforrásaink egyesítése által továbbfejleszteni az iskoláink számára nyújtott szolgáltatásainkat. Tevékenységeinket néhány csoportos megbeszéléssel kezdjük majd meg, melyek során szeretnénk megismerni az Önök ötleteit és észrevételeit is.

Az európai nyelvtanárok közössége

Moderátor: Marilina Lo Nigro

Az idegennyelv-tanárok csoportjának célja összegyűjteni az idegennyelv-tanárokat, bármilyen nyelvet tanítsanak is. A csoport legfőbb célja a csoport tagjai által megosztott tapasztalatok megismerésén keresztül megtalálni az idegennyelv-tanítás legjobb módszereit, annak érdekében, hogy hozzásegíthessük a csoport tagjait a szakmai fejlődéshez és készségeik fejlesztéséhez. Terveink szerint létrehozunk majd francia, spanyol és német nyelvű alcsoportokat, valamint két tematikus alcsoportot, melyek témái: az IKT-k és a idegennyelv-tanítás, illetve: az idegennyelv-tanítás és -tanulás módszerei.

Médiahasználat

„Fogjunk össze, hogy ne a média használjon minket!”

Moderátor: Laurence Altibelli

A csoport célja megkönnyíteni a különböző médiumok használatát az eTwinning projektek során. Célunk egy olyan tanulóközösség létrehozása, mely útmutatást és követendő példákat nyújt a különböző médiumok oktatásban történő felhasználásához.

Forrás

eTwinning info

Bemutatkoznak az eTwinning nagykövetek Az eTwinning program magyarországi képviseletében nyolc nagykövet segíti az érdeklődők munkáját.
eTwinning Nagykövetek csoport a Közösségben Moderált csoport a szakmai közönség számára.
eTwinning HelpDesk A csoport célja, hogy szakmai, technikai segítséget nyújtson az eTwinning program résztvevőinek.
e3 A projekt célja egy eTwinning Pedagógiai Műhely létrehozása, ahol a résztvevők egy projektötlet kidolgozásán munkálkodnak.

Untitled Document

Info és elérhetőségek