Vocabulary Spelling City – Tanuljunk együtt angolul!
2016/09/27 22:59
870 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A játékokra és az interaktív oktatási formára alapozott Vocabulary Spelling City weboldal és applikáció célja, hogy integráltan fejlessze az angol idegen nyelvi készségeket, elsősorban a szókincset, az íráskészséget, a helyesírást, a hallásértést, és a képi megjelenítésre is nagy hangsúlyt helyez.

A www.spellingcity.com oldalt az angol nyelv iránt érdeklődő diákoknak, pedagógusoknak és szülőknek egyaránt ajánljuk, ingyenesen használható, azonban regisztrációt igényel.

vocab1

A program oly módon alkalmas szókincsfejlesztésre, kiejtés javítására, továbbá az olvasás és megértés fejlesztésére, hogy minden tanuló megtalálhassa a szintjének megfelelő feladatsort. Egy rövid oktató videó is segíti az újonnan csatlakozók tájékozódását, és összefoglalja az alkalmazás előnyeit.

Összesen 35 játékhoz és tevékenységhez biztosít hozzáférést különféle témakörökben (ABC, szófajok, szókereső, keresztrejtvények).

vocab2

Szókincsfejlesztése sok témakörre épül, a szavakat nem csak elszigetelten, hanem kontextusban tanítja. El is betűzi az új szavakat, teszteli is, amelynek során a hallásértés javítására négy szóból a tanulónak kell kiválasztania a megfelelőt. Kezdőknek és haladóknak egyaránt hasznos.

Az íráskészség javítására is kínál lehetőséget, például ajánl mondatszerkesztést.

A pedagógusnak lehetősége van, hogy differenciáljon: egyéni, csoportos vagy osztályszintű feladatokat hozzon létre.

Az olvasáskészség fejlesztését 5 ajánlás segíti, melyek mindegyike szintezett, így a pedagógusnak nem kell összeállítania a megfelelő szókészlet anyagát, és ez a szülőknek is segítséget jelent az otthoni tanulás során.

A tesztgeneráló és javító azonnali visszajelzést tesz lehetővé, a program vezeti a tanulók tevékenységeit, pontos idejét, hogy mennyi ideig tartott a feladat megoldása, hány százalékot értek el, illetve melyik szót nem tudták. A visszajelzések megoszthatóak egymással, a tanárral illetve a szülővel.

Források tanároknak címszó alatt ingyenes honlapokat is találunk tanároknak és szülőknek, a szavak és eredmények elmentésére.

vocab3

Az adott témakörben nyomtatható szólisták és óratervek szintén a pedagógusok rendelkezésére állnak.

Az alkalmazás 10 szintbe sorolt szólistát tesz elérhetővé, kezdve az óvodásokkal, de az általános iskola különböző osztályainak, valamint középiskolásoknak is ajánl tanulásra, a tudás ismétlésére és rögzítésére alkalmas feladatokat.

Integráltan tanítja a nyelvi készségeket, azonos hangsúlyt fektetve a nyelv, a nyelvtan, a helyesírás és szókincs együttes feldolgozására.

A nyelvtanuló alkothat mondatokat, vagy magasabb szinten paragrafusokat is szerkeszthet.

Téma és tantárgyfeldolgozása is széles skálán mozog, felöleli mind a matematika, mind a tudományok világát. Oktatással kapcsolatos témái fókuszálnak az osztályteremre, a tanulókra és a tanárokra, akiknek ingyenes online pedagógus továbbképzéseket biztosít.

vocab4

Pedagógusok és szülők egyaránt elmenthetik a diákok munkáit, külön honlap áll rendelkezésükre, nyomtatható és otthon is használható feladatokat nyújtva. Emellett bármilyen saját szólistát is hozzáadhatnak, és a program is generálhat feladatokat.

vocab5

Az alkalmazás illeszkedik a tanulókhoz, hiszen figyelembe veszi életkori sajátosságaikat és tanulási stílusukat. Szókészlete hihetetlenül gazdag, mintegy 42.000 szót tartalmaz, amit nemcsak megmagyaráz, hanem megfelelő tartalomba beágyazva tanít. Az autentikus kiejtést anyanyelvi és valós személy kiejtése révén biztosítja. További hasznos funkciója, hogy méri a nyelvtanuló tudását, előrehaladását, és azonnali visszacsatolást biztosít számára, illetve a tanulási folyamat eredményessége is nyomon követhető. A program készítői arra is törekedtek, hogy érdekes és széles körű témákat kínáljanak a nyelvtanulóknak, akiket egyúttal gondolkodásra késztetnek, valamint kreativitásuk fejlesztésére is lehetőséget adnak.

Készítette: Juhász Miklósné, eTwinning nagykövet

eTwinning info

Bemutatkoznak az eTwinning nagykövetek Az eTwinning program magyarországi képviseletében nyolc nagykövet segíti az érdeklődők munkáját.
eTwinning Nagykövetek csoport a Közösségben Moderált csoport a szakmai közönség számára.
eTwinning HelpDesk A csoport célja, hogy szakmai, technikai segítséget nyújtson az eTwinning program résztvevőinek.
e3 A projekt célja egy eTwinning Pedagógiai Műhely létrehozása, ahol a résztvevők egy projektötlet kidolgozásán munkálkodnak.

Untitled Document

Info és elérhetőségek