Ady Endre összes művei (CD-ROM)
Kormos Edit
2004/04/04 10:49
2220 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A magyar irodalom egyik legnagyobb egyéniségének és költőjének, Ady Endrének életművét hordozza a CD-ROM, melyet ez alkalommal ajánlunk.

A költő, az író és a publicista

Ebben az esetben a cím komolyan veendő, mivel a CD-ROM nem csak Ady költészetének terméseit tartalmazza, hanem a publicista Adyval is megismerkedhetünk. A kiadvány két nagy könyvtárból áll: Ady Endre összes prózai műve, ill. Ady Endre összes verse.

A linearitáson innen és túl

A prózai szövegek (cikkek, tanulmányok, feljegyzések) az Akadémiai Kiadó kritikai kiadása alapján lettek összeállítva, a versek forrásul az Osiris Kiadó 1997-ben megjelent összkiadása szolgált. A versek elrendezése egy hagyományos Ady-összkiadás módjára történt, azaz a kötetek szerint csoportosítva, végül pedig a kötetben meg nem jelent versek következnek. Mindez persze egy CD-ROM esetében nem jelent olyan kötöttséget, mint egy nyomtatott könyvnél, hiszen bármikor elszakadhatunk a kötetek linearitásától, és rákereshetünk egy általunk választott szövegre, illetve sorra, szóra vagy szótöredékre. Ez azért is lehet nagy segítségünkre, mert könnyebben böngészhetünk vagy gyűjthetünk össze egy-egy témához tartozó verseket, publicisztikákat, mintha csak a címeiket ismernék.

Ady szótára

Érdekes megfigyelésekhez vezethet például egy olyan vizsgálat, ha megnézzük, milyen szavak lehettek a leggyakoribbak Ady költői szótárában. Nézzünk néhány példát! Az általam vizsgált szavak közül legtöbbször, 318-szor szerepelt a magyar szó, az Isten 235-ször, a halál 163-szor, a csók 95-ször, szerelem pedig 86-szor fordult elő. Adhatunk például olyan feladatot is diákjainknak, hogy állítsanak össze saját antológiát Ady költészetének egy-egy témájához, vagy készítsenek tanulmányt arról, hogyan és hányszor szerepel Léda és Csinszka neve Ady szerelmi költészetében.

Interpretációk és más segédeszközök

Az összes kötetben megjelent vers hanganyagként is elérhető a CD-ROM-on Galkó Balázs előadásában. Ha a versek melletti ikonra kattintunk, máris meghallgathatjuk az adott szöveget, de lehetőség van a teljes (közel húszórányi) anyag folyamatos lejátszására is. Munkánkat a szokásos segédeszközök - tartalomjegyzék, könyvjelző, nyomtatás, szövegszerkesztőbe való átemelés - segítik.

A kiadó

A kiadvány az Arcanum Digitéka sorozat tagja. A kiadó hasonló kiadványai még: A magyar irodalom története, Verstár (49 magyar költő összes verse), Nyugat 1908-1941, illetve néhány szerző összes alkotásának gyűjteménye (pl.: Mikszáth Kálmán, Jókai Mór, Németh László).

A program használatának minimális feltételei: 486-os PC, Windows 3,1, CD-ROM olvasó és 16 bites hangkártya.

Széni Katalin