Digitális Európa
2003/04/14 08:00
1753 megtekintés
A cikk lejárt! Valószínű, hogy már nem aktuális információkat tartalmaz!

Az Európai Bizottság üdvözli a csatlakozó országok "E-Gazdaság" kezdeményezéseit.( Az Európai Bizottság 2001 június 18-i sajtóközleménye ).

eEurope+: Internet Akcióprogram a csatlakozó országok számára A 2001 június 16-án, Göteborgban elindított "eEurope +" akcióprogram keretében az Európai Bizottság üdvözölte azt az elhatározást, melyet a csatlakozó országok vezetői a tudásalapú gazdaság megalapozására tettek kísérletet.

Az eEurope+ akcióterv a csatlakozó országok reformjainak támogatását és felgyorsítását illetve gazdaságának modernizálását segíti elő a technológia és az információs társadalom eszközeivel. Továbbá ezen országok gazdasági és társadalmi helyzetét határozza meg tekintettel az adott ország céljaira. Prodi elnök szerint: "ez egy jó példa arra, hogyan működhetnek együtt a csatlakozó országok a lisszaboni stratégia megvalósításában. A csatlakozási tárgyalások mellett ez egy fontos része a tagjelölt országok és az EU közti együttműködésnek".

Az eEurope+ akcióterv a közigazgatás kapacitásinak kiépítését szolgálja, valamint hozzájárul a versenyképesség növekedéséhez és lehetővé teszi a tagjelölt országok állampolgárai számára a rendelkezésükre álló lehetőségek kihasználását és az információs társadalom esélyeinek kihasználását. Günther Verheugen bővítési biztos hozzátette: "eEurope+ sok területen pozitív hatással lesz a a közösségi álláspont átvételére. Ezen kívül a növekvő és érett együttműködésnek konkrét jele az a tény, hogy a tagjelölt országok az EU-hoz hasonló politikai kötelezettségeket vállalnak.

eEurope 2005 Tartalmilag 4 fő terület következő intézkedéseire koncentrál

  • az eEurope 2005 program
  • Modern, nyílt online szolgáltatás: eKormányzat, eLearning, eEgészség Elektronikai üzletvitel
  • Biztonságos információs infrastruktúra
  • Szélessávú összeköttetés

eLearning: Szélessávú kapcsolat: 2005 végére a tagországoknak arra kell törekedniük, hogy minden iskola és egyetem, továbbá múzeumok, könyvtárak, archívumok illetve hasonló, az elektronikus oktatásban szerepet vállaló intézmények oktatási és kutatási célokra szélessávú Internet kapcsolattal rendelkezzen. Ami az eLearning programot illeti, az Európai Bizottság 2002 végére fogadta el az elektronikus tanulásról szóló speciális programtervezetet.

A tanulásközpontúság megvalósítását célzó akcióterv 2004 és 2006 közötti időszakra terjed ki. A Bizottság az eLearning európai piacáról készített felmérését közzéteszi, amely a magánszektort is érinti. Így a piaci helyzet, valamint jogi, gazdasági és szociális kérdések is előtérbe kerülnek annak tanulmányozása során, hogy vajon mi akadályozza az eLearning piacának fejlődését és ezeket miként lehet legyőzni. Minden diák számára virtuális campus jön létre: 2005 végéig minden tagországnak az eLearning és az eTen18 programok keretében egyetemük diákjainak és kutatóinak számára a jó minőségű és hatékony munka érdekében online hozzáférést.kell biztosítania.

Számítógéppel támogatott egyetemi és kutatóintézeti kooperatív rendszer létrehozása 2003 végéig a Bizottság az európai hálózati és platformrendszer kialakítása érdekében kutatási és pilot intézkedéseket valósít meg, melyeknek színvonalas infrastruktúrák szolgálnak alapul. Európa szerte létező komplex problémák megoldásában, tanulási eszközökhöz való virtuális hozzáférésben illetve azok közös felhasználásában látják a közös munkát. Tudásalapú társadalom átképzése 2003 végéig a tagországoknak olyan intézkedéseket kell bevezetniük, akár a Strukturális alapokból akár az Európai Bizottság közvetlen támogatásával, melyek a felnőttek számára( munkanélküliek, vagy a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó nők ) a tudásalapú társadalom megteremtéséhez szükséges alapképzettséget biztosítanak, hogy növelhessék életminőségüket és könnyebben találhassanak munkát. Ezeknek a céloknak kínál az elektronikus tanulás lehetőségeket.