Megjelent az 'Otthon a Természetben' CD-ROM
Ferenczi Anita
2004/12/14 14:02
1310 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az "Otthon a Természetben" CD-ROM kettős feladatra vállalkozik. Igyekszik bemutatni a természet - elsősorban hazai - végtelen szépségét, emellett lehetőséget nyújt azoknak, akik ökológiai tudásukat vagy fajismeretüket szeretnék fejleszteni. Egyforma "haszonnal" nézegethetik tehát azok, akik csak gyönyörködni akarnak Zsila Sándor szebbnél szebb természetfotóiban, és azok is, akik a szó legszorosabb értelmében véve növény- vagy állattant akarnak tanulni.

A korszerű pedagógia legfontosabb szemléleti újdonsága az, hogy - a tények, konkrét ismeretek fontosságának megőrzése mellett - a tanítás-tanulás súlypontját el kell tolni a képességek fejlesztése felé. Ez a váltás mára halaszthatatlanná vált. A 2003-as NAT-ban, a NFT-hez kapcsolódó programfejlesztési munkálatokban, de még a közoktatásra fordítható európai pénzek pályázati kiírásaiban is a kompetenciák fejlesztése a kulcsfogalom. A kompetenciák: kifejlesztett készségek, valós helyzetek megoldására való képességek, adott területen való jártasságok. Fejlesztésükre az egyik legjobb út a világ komplexitásának megéreztetése, megértetése, a tudomány- és tantárgyközi szemlélet fejlesztése. Jelen CD ezt a célt kívánja szem előtt tartani. Az az üzenete, hogy a tudomány és a művészet segítik egymást a világ teljesebb megismerésében. Hasznos segédeszköz lehet ez a CD a földünk-környezetünk, a művészetek, az ember a természetben és más műveltségi területek, valamint sok egyéb kiemelt fejlesztési feladat célkitűzéseinek megvalósításában.

Célunk alapvetően a tanulók természetszemléletének formálása. Egyrészt megismertetésével, szépségeinek felvillantásával, másrészt az ember és a természet korszerű, (nem a természet leigázására törekvő, hanem azzal harmonikusan együtt élő) kapcsolatának bemutatásával. Így elsősorban a környezeti nevelés területéhez nyújt egy új lehetőséget, de a fentebb említett pedagógiai törekvések révén, szinte minden nevelési területre befolyással van. Hiszen a feladatok megoldásához sokszor türelem, precizitás, pontos fogalomismeret, fajismeret szükséges, a szintidőn belüli teljesítésekhez gyorsaság, koncentrálókészség kell, egyes feladatok fejleszthetik a tanulók térlátását, megmozgatják a fantáziáját stb. Tartalmát tekintve mintegy félezer művészi természetfotó képezi a CD alapját. Ezek fajokat, élőhelyeket, az élőlények és környezetük természetes kapcsolatát mutatják be, azonban nem a "dokumentumfotózás" mindennapi eszközeivel, hanem a művész sajátos látásmódján keresztül. Pedagógiai szempontú mélységét tekintve elsősorban a 10-18 éves korosztály számára terveztük, de eredményesen használhatják a természet (vagy a számítógépes igényes játékos feladatok) iránt érdeklődő még fiatalabbak is, a felső korhatár pedig határtalan. Ezt elsősorban a felhasznált szakanyag - sokszor a rejtvényfejtéshez hasonló - nagyon sokszínű feldolgozása teszi lehetővé, részben pedig az a technikai feldolgozási forma, amely korosztályos szinthez vagy az előképzettség szintjéhez képes igazítani megfelelő szelekcióval az anyagot.

A ma élő gyerekek és felnőtt érdeklődők jobban ismerik a távoli tájak egzotikus növényeit és állatait, mint hazánk élővilágát. Pedig nálunk is élnek érdekes fajok, különleges virágú növények, csillogó szárnyú pillangók, sajátos életmódú és megjelenésű madarak, a gyönyörű és egészen sajátos tájakról nem is beszélve. Ezekről rengeteg kép is készül. Ám ezek alig jutnak el az érdeklődőkhöz. A technikai lehetőségek napjainkban megteremtik annak a lehetőségét, hogy a meglévő érdeklődést kielégíthessük, újabb és újabb híveket nyerjünk a természetet kedvelők, védők és oltalmazók táborának. Hiszen a ritka, érdekes vagy védett faj bemutatásán túl, ugyanazok a képek szórakoztató formában, interaktív módon, feladatok megoldásával - ha úgy tetszik, játékosan - kerülhetnek elő. Ezzel a CD-vel élvezet a tanulás. Nemcsak azért, mert a tanulnivalót szép képekhez köti - és esetenként még az állat hangját is meghallgathatjuk -, hanem azért is, mert változatos játékokat is kínál, s azokon keresztül tanítja (illetve teszi próbára) a "nézőt". Aki a játékokra kattint, az a legkülönbözőbb felismerési, párosítási és emlékezet-próbáló játékok közül választhat. Aki viszont csak bóklászni akar a képek és szövegek között, azt is megteheti. És biztos, hogy még a találomra való tallózástól is gazdagodnak az ismeretei, vagy "csak" felüdül a lelke a szép képek látványától.