Művészettörténet számítógépen
2004/01/26 08:00
1571 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Nem kevesebbre vállalkozunk, minthogy bemutassuk, hogyan tanulható és tanítható a művészettörténet a számítógép segítségével. Ha még azt is hozzáteszem, hogy ehhez egy cseppet sem közkedvelt korszakot, jelesül éppen a barokk korszak tárgyalását választottuk, joggal merülhet fel a kérdés, normálisak vagyunk-e egyáltalán?

1. óra

Ki ez a szép hölgy?

Rögtön az elején szögezzünk le valamit. Nem a valóságot szeretnénk behelyettesíteni virtuális illúzióval. Nem is a Guttenberg-galaxis végét prédikáló infomán pc-guruk találkozójára invitálunk. Nem ám! Megmondom, mit szeretnénk. Élményt. De legalábbis élményszerűséget.

Adott hozzá a művészet egésze korszakokkal, történelmi háttérrel, alkotókkal. Mondjuk, itt van éppen a barokk. Ja, hogy fázik tőle az ember? Unalmas, kövér kis puttók, fény meg pompa, sok arany dekor, meg ilyesmi? Na, jó. Járjunk utána. Kezdjük el fölépíteni a mi kis tudásunkat. Mi? Hogy menjünk el a Szépművészeti Múzeumba, hátha találunk ott néhány barokk műalkotást, megnézzük, jegyzetelünk, aztán annyi, mehetünk haza. Az ötlet nem rossz, de az osztály másik fele húzza a száját. (Egyébként akkor is el fogunk menni, majd.)

Egyelőre maradjunk annyiban, hogy a barokk korszak egészéről alkotott benyomásunkat a múzeumi látogatás, hogy úgy mondjam, nem fedi le teljesen. Nem mondom, élmény a javából, de az a sanda gyanúm, hogy nem elégítené ki információra kiéhezett diákjaimat.

Szóval, nem kerülgetem tovább a forró "sáskát", itt a számítógép, az internet, software-k, CD-ROM-ok, meg amit akartok. Üssünk össze valami megbízható, személyre szabott, ugyanakkor jól kommunikálható tudásbázist a barokkról.

A számítógép mögül kikandikáló hölgy nem barokk művész alkotása? De akkor kié? Nosza, kalandra fel, keressük meg a képet az interneten. Beszéljétek meg, hogyan kezdenétek hozzá?

Néhány paraméter

 • Téma: A barokk művészet (Történeti háttér)
 • Kerettantervi tantárgyak megnevezése: Rajz és vizuális kultúra (illetve: művészettörténet; irodalom; történelem)
 • Évfolyam/korcsoport: Rajz és vizuális kultúra 9-10. évfolyam
 • Az óravázlat felhasználásának technikai feltételei: Számítógépterem internet-hozzáférhetőséggel, CD-ROM, projektor.
 • Felhasználáshoz szükséges idő: 45 perc.
 • Csoportméret: Egyéni vagy 2-3 fős csoportos munka.

Mit keresünk? Avagy a tanulási helyzet bemutatása, kicsit konkrétabban

És ő miért barokk?

A barokk korszakkal foglalkozó első órán a vizsgálódást célszerű a történelmi előzmények, ill. háttér feltérképezésére korlátozni.

A tanár 2-3 fős csoportban kidolgozandó feladattal látja el a diákokat: közösen összegyűjtik azokat a barokk történeti hátteréhez kapcsolódó kulcsszavakat, melyekre mindenkinek egyénileg kell rákeresnie az internet valamelyik keresőprogramján, egyénileg kell kiválasztania a szerinte megfelelő információt tartalmazó oldalakat.

A legfontosabb szempont a keresőprogramba beírt kulcsszavak eredményeivel kapcsolatban az informatív tömörség, mivel jelen esetben nem a vizsgált korszakról szóló tanulmányok gyűjtése a cél, hanem a szócikk szintű adatgyűjtés. Fontos, hogy tisztázzuk a minőségi információ fogalmát!

Mivel a "történelmi háttér"-nél kisebb felosztás a teljes szétforgácsolódáshoz, ill. alászálláshoz vezetne, a kulcsszavak mennyisége miatt ezen a tanórán csak az adatok összegyűjtésére és elmentésére van lehetőség.

Feldolgozás, rendszerezés

A feldolgozására, rendszerezésére házi feladat keretében otthon kerül sor, melynek eredményét a diákok juttassák el a tanárhoz flopin vagy e-mailben. A diákok így egy maguk által összeállított, személyükre szabott tananyagegységet hoznak létre. Érdemes felhívni a diákok figyelmét arra, hogy az interneten talált adatokat nem árt ellenőrizni, mert olykor pontatlanok, ellentmondásosak.

Lexikonok

Kulcsszavak

barokk

A továbbiakban keress te is hasznos linkeket az alábbi kulcsszavakhoz! Beszéljétek meg közösen, milyen kritériumok alapján válogattok, vagyis miről ismerszik meg a minőségi információ?

 • ellenreformáció
 • tridenti zsinat
 • jezsuiták, Loyolai Szent Ignác
 • harmincéves háború
 • abszolutizmus

2. óra (Összegyűjtött anyagok prezentációja)

A második órán az összegyűjtött anyagokból a csoportok power point-ban összeállítanak egy adatokból, információkból, képekből álló prezentációt. Bemutatják ezeket, majd kiválasztják a legsikerültebbet. Ez lesz az alap, ezt bővítik a továbbiakban, az elkövetkező órákon sorra kerülő képzőművészeti információkkal (adatokkal, művészéletrajzokkal, képekkel, zenével, esetleg videokkal).

Ellenőrzés

Az első óra, az otthoni munka eredményét, illetve az internetes tanulás hatékonyságát feldatlap és esszékérdésben kifejtett rövidebb "tanulmány" segítségével tesztelhetjük.

Letölthető teszt I. A barokk művészet történeti háttere

Esszékérdés

Milyen szerepet játszott a jezsuita rend a barokk művészet kialakulásában? (2 oldalas rövid tanulmány, melynek tartalmaznia kell a legfontosabb kulcsszavakat)