Netikett I.
2004/12/05 18:45
2047 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A rendszergazda egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a hálózatának működőképességét. Igen ám, de ez nem csak technikai kérdés, hanem emberi is. Ezúttal az emberi oldallal kívánunk foglalkozni, hiszen a felhasználók viselkedése kulcsfontosságú. Ha világosak az elvek, akkor elkerülhetők a felesleges viták, és drága időnket is a valóban fontos feladatoknak tudjuk szentelni.

RFC 1855

Elsőként egy általános, interneten és minden más hálózaton használandó irányelv gyűjteményt szeretnék bemutatni, amely RFC 1855-ként is ismert. A dokumentum eredeti nyelve angol, a magyar fordítás Négyesi Károly munkáját dícséri. Ez a netikett egyaránt kevés, de sok is egy helyi hálózat üzemeltetéséhez, viszont a helyi hálózaton túlmutató kommunikációban mindenképpen támpontot adhat felhasználóinknak. A cikksorozat elkészítéséhez a magyar elektronikus könyvtár anyagai lettek felhasználva.

Magyar Netikett

Ez a dokumentum az Internet közösség tájékoztatására szolgál. Ez a
dokumentum nem határoz meg semmilyen szabványt. A terjesztést nem
korlátozza semmi.


Összefoglaló
Ez a dokumentum a Hálózati Etikett (Netiquette) egy minimális halmazát
határozza meg. A különböző szervezetek szabadon módosíthatják; saját,
hasonló szabályzatuk alapjául szolgálhat. Ezért a dokumentum pontosan
meghatározott részekre van bontva, hogy az egyes részeket könnye(bbe)n
találhassák meg. Magánszemélyek, akár felhasználók, akár adminisztrátorok
szintén felhasználhatják minimális irányelvekként. Ez a feljegyzés az IETF
Felelős Hálózati Használat csoportjának munkája.


A fordításról

Ez a dokumentum az RFC 1855 fordítása. Néhány helyen kiegészítettem az
eredeti szöveget, igyekezvén ezt annak szellemében tenni. Mindenfajta
javítást örömmel fogadok. A címem a dokumentum végén található. Sok
mondat végére kéne felkiáltójel, ez elmaradt.

A szöveg nem feltétlenül tükrözi a véleményemet, sem bármelyik
munkaadómét. Semmilyen felelősséget nem vállalok a dokumentum
használatából vagy nem használatából eredő következményekért.

Tartalomjegyzék

1. Bemutatkozás
2. Egy-egynek kommunikáció
3. Egy-sokaknak kommunikáció
4. Információs szolgáltatások
5. Válogatott bibliográfia
6. Biztonsági kérdések
7. A készítő címe

1.0 Bemutatkozás

A múltban a népesség Internet használó része az Internettel "nőtt"
fel, műszaki tudással bírt, és megértette a protokollok és a szállítás
természetét. Manapság az Internet felhasználók közösségében egyre
többen vannak olyanok, akik újak ebben a környezetben. Ezeknek a
"Newbie"-knak ismeretlen ez a kultúra és nincs szükségük a protokollok
és az átvitel műszaki részleteire. Hogy ezek az új felhasználókat
gyorsan az Internet közösség részéve válhassanak, ez az írás a
magatartási szabályok minimális halmazát ismerteti. Ezeket aztán a
különböző szervezetek és magánszemélyek a saját céljaiknak megfelelően
módosíthatják. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy bárki is
szolgáltassa neki az Internet elérést -- legyen az egy ISP (Internet
Szolgáltató), az egyetem, vagy a cége -- annak a szervezetnek megvan
a maga szabályzata a levelek és az állományok tulajdonjogáról; arról,
hogy mit helyes postázni és küldeni, és hogy miképpen prezentáljuk
magunkat. Feltétlenül ismerd meg ezeket, érdeklődjél a helyi
illetékes(ek)nél.

Ezt az anyagot három fő részre bontottuk: egy-egynek kommunikáció,
amibe a levelezés és a talk (beszélgetés) foglaltatik benne;
egy-sokaknak kommunikáció, amely alatt a Usenet-et és a levelezési
listákat értjük; és az információs szolgáltatások: ftp, WWW, gopher,
MUD, MOO, IRC. Végül egy válogatott bibliográfiát találhatnak,
referencia célokra.

2.0 Egy-egynek kommunikáció (elektronikus levél, beszélgetés (talk))

Az egy-egy kommunikációt úgy definiáljuk, amiben egy ember kommunikál
egy másikkal, mintha szemtől-szembe állnának: egy dialógus. Általában,
az emberekkel való társalgás normál illemszabályai az érvényesek,
csak ez az Interneten még fontosabb, mert hiányzik többek között a
metakommunikáció és a hangszín.

2.1 Iránymutató felhasználóknak

2.1.1 Levelezéshez

- Ha nem egy Internet Szolgáltatón kerülsz kapcsolatba az Internettel,
akkor fontos ismerned a munkáltatód szabályait az elektronikus levelek
tulajdonjogáról; ezek mindenütt mások.

- Fel kell tételezned hogy az Interneten történő levelezés nem
biztonságos, kivéve ha valamilyen rejtjelező eszközt (akár szoftvert,
akár hardvert) használsz. Ne írjál semmi olyasmit egy elektronikus
levélbe, amit nem küldenél el levelezőlapon.

- Tiszteld a szerző jogait avval az anyaggal kapcsolatban, amit másolsz.
Majdnem minden országban vannak a szerzők jogait védő törvények.

- Ha továbbküldesz (forward) vagy újrapostázol egy üzenetet, akkor ne
változtasd meg annak a szóhasználatát. Ha ez egy neked írt személyes
üzenet volt, és egy csoportnak kívánod továbbadni, akkor kérjél
először engedélyt a feladótól.

- Soha ne küldj "lánc" levelet elektronikusan, Ezek tiltottak az
Interneten. Ha mégis ilyet küldesz, az valószínűleg a hálózati
jogaid csorbításával fog járni. Ha ilyesmit kapnál akkor
értesítsd a helyi rendszeradminisztrátort.

- Egy jó ökölszabály: légy konzervatív a küldésben és légy liberális
a fogadásban. Nem szabad indulatos leveleket küldened (ezeket
"flame"-nek nevezzük) még akkor sem, ha provokálnak. Másik
oldalról viszont, ne legyél meglepve, ha ilyet levelet kapsz,
és okosan teszed, ha nem válaszolsz ezekre.
- Általában jó, ha ellenőrzöd a leveleid subject-jét mielőtt
válaszolsz egy levélre. Van úgy, hogy az, aki korábban segítséget
(vagy felvilágosítást) kért tőled, már írt egy levelet, aminek az
a lényege, hogy "Tárgytalan". Szintén célszerű meggyőződni, hogy
a levél, amire válaszolsz, az neked volt-e címezve. Lehet hogy
csak másolatot kaptál (cc:) az eredeti helyett.

- Könnyítsd meg a címzett dolgát. Sok levelezőprogram levágja a
fejlécinformációkat amelyek a válaszcímedet tartalmazzák. Hogy
biztos lehessél abban, hogy a többi ember tudja ki vagy, írjál
az üzeneted végére egy, esetleg két sort arról, hogy miképpen
érhetnek el. Ezt a file-t már jóelőre elkészítheted, és az
üzeneteid végére teheted aztán. (Néhány program ezt automatikusan
megteszi.) Az Internetes szóhasználatban ezt "sig" vagy "signature"
file-nak nevezik. A névjegykártya helyét veszi át a sig file. (És
akár többféléd is lehet, a többféle szituációnak megfelelően.)

- Légy óvatos a címzéssel. Vannak címek, amelyek egy csoportot jelentek,
a cím mégis úgy néz ki, mintha egyetlen ember lenne. Légy tisztában
azzal, hogy kinek írsz.

- Figyelj a cc:-kre a válaszoláskor. Amikor már csak két ember között
folyik a kommunikáció, akkor ne küldd el ezeket a leveleket másoknak.

- Általában egy Internetet használó embernek nincs ideje az Internet
ill. annak belső működésére vonatkozó kérdésekre válaszolni. Ne
küldjél kéretlen információkérő leveleket olyan embereknek, akinek
címét egy levelezési listában vagy egy RFC-ben láthattad. (A fordító
megjegyzése: erre a célra is találsz természetesen megfelelő
fórumokat.)

- Ne felejtsd el, hogy azok az emberek akikkel kommunikálsz, az egész
világon vannak szétszórva. Lehet, hogy annak a levélnek, amire
azonnali választ vársz, a címzettje éppen alszik. Add meg neki a
lehetőséget, hogy felébredjen, munkába menjen és belépjen, mielőtt
úgy döntesz, hogy a levél nem érkezett meg, vagy a címzett nem
törődik vele.

- Mielőtt hosszú, vagy személyes eszmecserét kezdeményezel, ellenőrizd
a címet. Szintén helyes gyakorlat "Long" szót írni a hosszú
üzeneteknek a subject-jébe, mert így a címzett tudhatja, hogy
időt kell szánnia az elolvasására. 100 sor felett számít
hosszúnak egy üzenet.

- Légy tisztában azzal, hogy kihez kell segítségért fordulnod. Általában
nem kell messzire menned. Keressél helyben olyan embereket, akik
szoftver- és rendszerproblémák elhárításban segédkezhetnek. Szintén
jó, ha tudod, hogy kit kell keresned, ha valamilyen megkérdőjelezhető
vagy illegális anyagot kapsz. A legtöbb helyen a "postmaster" címre
írhatsz segítségkérő levelet, mert ezt a címet legtöbbször megfelelő
tudással bíró ember olvassa.

- Soha ne feledd, hogy a címzett is emberi lény, méghozzá olyan,
akinek kultúrája, nyelve, humora egészen más is lehet, mint a
tiéd. Dátumformátumok, mértékegységek, idiómák sem mindenütt
ugyanazok.

- Használj vegyesen kis- és nagybetűt, akárcsak a közönséges íráskor.
A CSUPA NAGYBETŰ OLYAN, MINTHA ORDÍTANÁL!

- Használj szimbólumokat hangsúlyozásra. *Erre* gondoltam. Használj
aláhúzásjeleket aláhúzásra. A kedvenc könyvem a _Háború és béke_.

- Használj "mosolygókat" (smiley) a hangszín jelzésére, de bánj velünk
takarékosan. :-) példa ilyen "mosolygóra" (döntsd oldalra a fejed
és nézzd meg úgy.) Azonban ne feltételezd, hogy egy "mosolygó"
szerepeltetése rögtön eléri, hogy a címzett egyetértsen veled,
vagy hogy egy egyébként bántó megjegyzés élét elvegye.

- Aludj egyet, mielőtt érzelmektől fűtött választ küldenél egy üzenetre.
Ha biztosan erős érzéseid vannak egy tárgyról, akkor helyezd azt
FLAME ON/OFF jelek közé: FLAME ON: Ez a fajta vita nem méltó
arra a sávszélességre, ami a továbbításához kell. Teljességgel
illogikus és érvekkel alá nem támasztott. A világ többi része is
egyetért velem. FLAME OFF

- Ne írjál vezérlő karaktereket vagy nem-ASCII karaktereket, kivéve
ha a programod elkódolja ezeket, vagy MIME attachment formájában
küldöd. Ha elkódolva küldesz valamit, akkor próbálj megbizonyosodni
arról, hogy a címzett vissza tudja majd kódolni azt.

- Légy tömör anélkül, hogy túlságon lényegretörő lennél. Amikor egy
levélre válaszolsz, csak annyit idézz az eredeti anyagból, hogy
érthető legyen a válaszod és ne többet. Rendkívül rossz szokás
az egész levelet idézni a válaszban - töröld ki a felesleget.

- 65 karakter széles, kocsivissza karakterrel lezárt sorokat írjál.
(Fordító megjegyzése: e dokumentumtól eltérően 72-76 karaktert is
szoktak ajánlani.)

- A levél fejlécében kell, hogy legyen egy subject sor, ami
visszatükrözi a levél tartalmát.

- Ha signature-t illesztesz a leveledbe, akkor azt fogd rövidre.
Ökölszabály: 4 sornál ne legyen hosszabb. Sok ember a kapcsolatért
percenként fizet, és minél hosszabb az üzeneted, annál többet
fizetnek.

- Ahogy egy levél (ma) nem lehet privát, úgy a levél (és a news) is (ma
még) hamisítható, megváltoztatható. A változtatásokat nem mindig lehet
felismerni (könnyen), így célszerű a józan ész alapján ellenőrizni egy
üzenet valódiságát, mielőtt elhisszük azt.

- Küldj egy rövid választ a feladónak, hogy megkaptad a levelét, ha
úgy gondolod, hogy a levél fontossága szükségessé teszi ezt. Tedd
meg ezt akkor is, ha részletesen válaszolni csak később lesz
időd.

- Az, hogy egy adott beszélgetésből ki mennyit ért meg, az erősen
függ az adott szituációtól. Egy adott e-mail környezetben
megtanult normák nem feltétlenül vonatkoznak általában az
Internetet használó emberekkel vonatkozó kommunikációra. Légy
óvatos a helyi szlenggel és a helyi rövidítésekkel.

- Egy e-mail üzenet szállítási költsége nagyjából egyenlő a feladónál
és a címzettnél (vagy szervezeteinél). Ez alapvetően eltér a
hagyományos levéltől, a telefontól, a rádiótól, és a TV-től. Egy
levél elküldése konkrétan hálózati szélességbe, diszk helybe, és
CPU időbe is kerülhet. Ez az alapvető gazdasági oka, amiért nem
illik kéretlen hirdetést küldeni e-mail-ben. (Ez ráadásul tilos
is sok helyen.)

- Ne küldj nagytömegű kéretlen információt az embereknek.- Ha a levelezőrendszered képes automatikus továbbküldésre, akkor
vigyázz, hogy ne lépjen fel a rettegett "továbbítóhurok". Ez úgy
jöhet létre, ha sok gépen állítod be az automata továbbítást,
úgy, hogy egy neked küldött üzenet az egyik géptől a másikig
utazik, majd a következőre és így tovább egészen addig, amig
visszaérkezik az első címre a levél... (Fordító megjegyzése:
ennek elkerülésére nem mindenütt lehet automatikusan
továbbküldött levelet továbbküldeni.)


2.1.2 A talk

A talk olyan protokollok gyűjteménye, amelyek lehetővé teszik két
ember interaktív párbeszédét számítógépen keresztül.

- Használj vegyesen kis- és nagybetűt, mintha egy levelet vagy egy
e-mail-t írnál.

- Ne hagyd, hogy az irományod kifusson a képernyő széléig és ott a
terminálod törjön sort: használj egy Kocsivissza (CR) jelet a sor
lezárására. Nem tételezheted fel azt sem, hogy a te képernyőd mérete
azonos bárki máséval. Ökölszabály: max. 70 karaktert és max. 12 sort
írjál.

- Hagyjál margókat, ne írjál a képernyő szélére.

- Ha befejezted a mondandódat, akkor Üssél két CR-t (egy üres sort),
jelezve, hogy a másik következik.

- Mindig írjál egy "viszontlátásra"-t vagy más elköszönést és várd meg
a másik oldal köszönését is. Különösen fontos ez, ha egy távoli
valakivel kommunikálsz. Ne felejtsd el, hogy a kommunikációtok
sebessége egyrészt a rendelkezésre álló sávszélességtől (a cső
átmérője) és a hálózat késéseitől (a fény sebessége) is függ.

- Tisztában kell lenned azzal, hogy a talk megzavarja a másik embert.
Csak a rendeltetésének megfelelően használd. Soha ne talk-olj
idegenre!

- Sok oka lehet annak, ha nem kapsz választ. Először is, nem biztos,
hogy minden működik. Másodszor is, nem minden talk verzió
kompatibilis. Harmadrészt, a címzett letilthatja a talk-ot. Ezt
általában te is megteheted, szokás szerint érdeklődjél a helyi
rendszergazdánál a konkrét részletekről.

- Bizonyos talk verziók újracsengetik a címzettet ha magára hagyják.
Hagyd egy-kétszer csengetni, utána állítsd le (kill) a programot.

- Ha valaki nem válaszol, akkor megpróbálkozhatsz egy másik tty-vel.
Használd a finger parancsot, hogy látsd, hogy melyikekre van belépve.
Ha a másik fél még mindig nem válaszol, ne erőltesd tovább. (Fordító
megjegyzése: néhol a finger le van tiltva, ne lepődj meg tehát,
ha nem működik. Megjegyzés kettő: Ez igen Unix specifikus pont,
viszont a Unix a legelterjedtebb Internetes szerver operációs
rendszer.).

- A beszélgetés (talk) alatt megmutatkozik a gépelési tudásod. Ha lassan
és sok hibával gépelsz (fordító megjegyezése: ne keseredj el) akkor
legtöbbször nem éri meg visszamenni kijavítani őket. A másik ember
úgyis rájön, hogy mit akarsz mondani.
- Légy nagyon óvatos, ha egyszerre több talk-od is fut! (Fordító
megjegyzése: Komoly esélyed van rá, hogy előbb-utóbb összekevered,
hogy melyik talknál kivel és miről beszélgetsz. Kérdéseidet és
válaszaidat rossz helyre küldve komikus és/vagy kínos helyzetet
teremthetsz.)


2.2 Iránymutató Adminisztrátoroknak

- Feltétlenül rögzítsd írásban a szabályokat; különösen az illegális,
hamisított és az előírásokat megsértő forgalomra vonatkozókat.

- Időben - lehetőleg a következő munkanapig - válaszold meg a felmerülő
kérdéseket.

- Az illegális és előírásokat sértő kérdéseket sorold előre. A "lánc"
levelek azonnali intézkedést kívánnak meg.

- Magyarázd meg a szabályokat - mint például a disk quota-kat - a
felhasználóidnak. Értesd meg velük a mail-en át történő file kérés
következményeit: magas telefonszámlák, betelő lemezek, más levelek
késése stb.

- Legyen egy alias a "Postmaster" és a "Root" címeken. Feltétlenül
olvassa el valaki ezeket a leveleket! (Fordító megjegyzése: mint
többször írtuk már, ezeknek nem olvasása, hanem megválaszolása is
igen fontos!)

- Nyitottan vizsgáld meg a felhasználóidat érintő panaszokat. A címek
sajnos hamisíthatóak, a levelek megpiszkálhatóak.