14. ARC pályázat
2014/06/10 08:00
889 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Válaszold meg a kérdést: TE MIBEN HISZEL? Fogalmazd meg képben, miben van hited, mit tartasz értéknek vagy értéktelennek a világban?! Hass, alkoss, pályázz! Pályaművedet óriásplakát formátumban készítsd el!

Az alkotói szabadság jegyében a felkínált főtémán kívül más ötlettel, témával is pályázhatsz!

Tények mögött a lényeg

Idén 35 éves a HVG. Ez alkalomból a politika és gazdaság összefüggéseit tényszerűen feltáró HVG altémával csatlakozik az ARC pályázathoz. A "tények mögött a lényeg" mottóval olyan alkotásokat várnak, amelyek e szellemiséghez hűen, elfogulatlanul és lényegre törően világítanak rá a hazai vagy világgazdaságot befolyásoló tényezőkre. A pozitív elbírálásra számot tartó plakátok sajátja a címlaptömörség és a szellemes megfogalmazás, amely a HVG címlapokat is fémjelezi.
A legjobb 5 alkotást bemutatjuk a 14. ARC kiállításon. A győztes nyereménye nettó 50.000 Ft. Mind az öt alkotó 1 éves HVG vagy DHVG előfizetést kap.

Óriásplakát formátumú terveket várnak!

Pályázati feltételek

Pályázat kiírója az ARC Művészeti Szolgáltató Kft.

Jogi és személyi feltételek:

Érvényesen pályázhat minden 18. életévét betöltött természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli bejegyzett szervezet (ez utóbbi kettő együttesen a továbbiakban: jogi személy).

A 18. életévét be nem töltött természetes személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak. Pályázatuk akkor érvényes, ha az online regisztrációnál törvényes képviselőjük hozzájárult a pályázáshoz. Amennyiben a zsűri beválasztja az alkotó pályázatát a kiállításra, az csak abban az esetben állítható ki, ha a hiteles kézjeggyel ellátott törvényes képviselői nyilatkozatot a pályázó postai úton elküldi az ARC-nak.

arcplakat

  • Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.
  • Pályázhatnak jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is.
  • Pályázni csoportosan is lehet.
  • A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

Pályamunkák beadásának feltételei:

A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért. Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

Az érvényes pályázat feltétele a www.arcmagazin.hu weboldalon való pályázói regisztráció, a pályázati anyag megfelelő formátumban való feltöltése, és a pályázati feltételek elfogadása.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályamunka benyújtása elektronikusan, a www.arcmagazin.hu weboldalon történik. A pályázónak mindenekelőtt regisztrálnia kell a fent említett weboldalon és elfogadnia a pályázati feltételeket. Az adatlap kitöltését követően a pályázónak fel kell töltenie a pályamunkát a következő pontban felsorolt technikai feltételeknek megfelelően. Amennyiben a pályázó szükségét érzi a pályamunkához készíthet egy leírást (rtf vagy doc formátumban).

Kérik a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail címüket a pályázati időszakban és azt követően a kiállítás megnyitójáig folyamatosan figyeljék! A zsűrizést követően értesítik a pályázókat arról, hogy bekerült-e pályamunkájuk a kiállítandó alkotások közé. Amennyiben igen, a pályázónak fel kell töltenie a pályamunka nagyfelbontású anyagát.

Technikai feltételek

A zsűri által a kiállításra beválasztott pályaműveket óriásplakát (504 x 238 cm) formátumban állítják ki. A pályamunkákat az alábbi technikai paramétereknek megfelelően kell leadni. A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, RGB, 1429 pixel x 675 pixel (= 504 mm x 238 mm, 72 dpi) formátumban kell feltölteni. 

Az óriásplakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának 504 mm x 238 mm méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, 300 DPI, CMYK. Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni. 

Részvételi díj

Természetes személyek részére nincs nevezési díj. Jogi személyek esetében a nevezési díj pályaművenként 130.000 Ft + áfa. (165.100.-Ft). A nevezési díjat csak abban az esetben kell a cégnek befizetnie, ha a zsűri a pályamunkát beválogatta és az alkotás bekerül a Kiállítás anyagába.

Határidő

A pályázatok leadási határideje: 2014. július 15. éjfél

Értékelés – Zsűrizés

A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai az érintett szakmák, diszciplínák képviselői (pl.: reklám, művészet, társadalomtudományok, kritika, civil szféra). A különdíj elbírálásakor a zsűri kiegészül a különdíj felajánlójának delegáltjaival.

A zsűritagok névsorát az ARC honlapján teszik közzé, július folyamán.

A pályázat kiírói felhatalmazzák a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított szempontrendszer alapján tetszésük szerint válasszanak be vagy hagyjanak ki pályamunkákat a kiállítandó művek közül, valamint tetszésük szerint ítéljék oda a meghirdetett díjakat.

További információ: e-mailen a palyazz@arcmagazin.hu email címen vagy telefonon a +36-30-510-8860-as telefonszámon kérhető.

A kiírás részletesen itt olvasható:

www.arcmagazin.hu/14-arc-palyazat