60 órás akkreditált pedagógusképzés
2014/07/22 08:00
1412 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

60 órás akkreditált pedagógusképzés indul Erkölcstan-etika tanításának elmélete és módszertana az iskolai oktatásban (82/262/2012) címmel.

60oras

A képzés időpontjai: augusztus 1-2.; 4-5.; 12-13.

A képzés helyszíne: Független Pedagógiai Intézet, 1027 Budapest, Frankel Leó u. 6.

Jelentkezni lehet: intezet@fupi.hu

A képzés díja: 65.000Ft

A NAT a köznevelés alapvető céljaként határozza meg a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztését, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítését.

A köznevelési törvény 98.§ (6) szerint Az általános iskola ötödik-nyolcadik évfolyamán az erkölcstan tantárgy tanítására az alkalmazható, aki a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, vagy az iskolai nevelés oktatás ötödik-nyolcadik évfolyamán pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, továbbá legalább hatvan órás pedagógus továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátította az erkölcstan oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket.

Az ERKÖLCSTAN – ETIKA TANÍTÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS MÓDSZERTANA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁSBAN című továbbképzés során a résztvevők segítséget kapnak a Nemzeti köznevelésről szóló törvény és a Nemzeti Alaptanterv 2012 által kötelezően bevezetendő erkölcstan-etika tantárgy tanításához, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő tartalmi és módszertani problémák megoldásához. A 60 órás képzés keretein belül a képzés olyan módszertani apparátust kínál, amelyeket a résztvevők közvetlenül tudnak adaptálni saját oktatási környezetükhöz. Megtudhatják, hogyan lehet a NAT és a kerettanterv tartalmi előírásainak megfelelően reflektálni korunk etikai problémáira. A kurzus nagy hangsúlyt helyez a módszertani eszközök bemutatására, Megkülönbözteti a saját élményekre építő módszereket – Drámapedagógia és játék-, ahol a spontán problémamegoldást követi a fogalmi-elméleti reflexió, valamint a problémamegoldó gondolkodást segítő módszereket: mint a szövegértés, szövegértelmezés, kooperatív pár és csoportmunka, történet-, film- és esetelemzés, projektfeladatok, kérdezőközösség, beszélgetőkör, disputa.

A résztvevők a kurzus végére a továbbképzés során tanult tartalmak és módszerek felhasználásával kimeneti követelményként egy olyan foglalkozástervet készítenek, amelyben valamilyen – általuk választott – NAT-tartalmat a tanult módszerek segítségével dolgoznak fel – a kurzus alkalmai közötti idősávban –, a tanultakat kipróbálják, és erről a továbbképzésen beszámolnak. A továbbképzésen szerzett tapasztalataikat, ötleteiket írásban rögzítik. A foglalkozásterv és a tanfolyam 90%-án való részvétel a tanúsítvány feltétele.

Kép forrása.

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen