A kompetencia alapú programcsomagok
Horváth Anikó
2010/09/14 08:00
4619 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
2004 és 2008 között több száz innovatív pedagógus, szakértő és kutató közreműködésével olyan programcsomagok születtek, melyek elsősorban hazai tapasztalatokon és eredményeken alapulnak. Az eszközök rendszert alkotnak, közös pedagógiai elvekre épülnek, lehetőséget adnak arra, hogy az iskola sokszínű feladatait és az óvoda színes világát egységes pedagógiai kultúra alapján kezelhessük, valamint teljes eszközrendszert nyújtanak a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez.

Kompetenciaterületek és programcsomag típusok

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Programfejlesztési Központja összesen 7 (6+1) kompetenciaterületen három típus szerint fejlesztette oktatási programcsomagjait.

Kompetenciaterületetek

 1. Szövegértési-szövegalkotási kompetencia
 2. Matematikai kompetencia
 3. Idegen nyelvi kompetencia
 4. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák
 5. Életpálya-építési kompetencia
 6. IKT (informatikai és médiahasználati) kompetencia
 7. (6+1) Óvodai nevelés

Programcsomag-típusok

 • A-típus: Tartalmában teljességgel lefedi a legközvetlenebbül hozzá tartozó műveltségterületet, vagy több műveltségterületet átfogva kapcsolódik tartalmilag az adott kompetenciaterülethez. Ez a programcsomag az adott NAT műveltségi területhez tartalmilag szervesen kapcsolódó, műveltségi terület (tantárgyak) feldolgozása során hasznosítható, kompetenciafejlesztő tananyagot tartalmaz.
 • B-típus: Kereszttantervi programcsomag, amely az adott kompetencia fejlesztését a különféle műveltségterületek, tantárgyak tananyagában fejleszti ki. Ez a programtípus az adott kompetenciát több műveltségi terület tanításának keretében, kerettantervi módon támogatja, szaktárgyi órák témáink feldolgozásában.
 • C-típus: Tanórán kívüli keretek között felhasználható programcsomag. Ez a programcsomag a tanórán kívüli nevelési-tanítási helyzetekhez kínál modulokat a kompetenciafejlesztés kereteiben (pl. napközi, szakkörök, tehetséggondozás, kollégiumi nevelés számára).

A felsorolt kompetenciaterületeken olyan oktatási programcsomagokat hoztak létre, amelyek teljes eszközrendszert nyújtanak a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez. A programcsomagok elemei különböző eszközökkel segítik a tanulás-tanítás folyamatát, így tartalmazzák a következőket:

 • pedagógiai koncepciót, amely feltérképezi a programcsomag legfontosabb pedagógiai és más tudományos alapelveit, és a közoktatás tartalmi rendszereihez (pl. NAT, érettségi követelmények) való kapcsolódási pontjait, módszertani sajátosságait, eszközrendszerét, iskolai felhasználhatóságát;
 • programtervet, amely a koncepcióban szereplő alapelvek gyakorlati irányú kifejtését tartalmazza; modulokat, azaz tanítási-tanulási egységeket, amelyek tartalmaznak rövid leírást, modulleírást, ajánlásokat;
 • tanulói eszközrendszert, amely tartalmazza a hagyományos vagy digitális segédleteket;
 • értékelési rendszert, amely fejleszti a tanulók önértékelését, motiválja részvételüket a tanulásban, és segítségével mérhető és ellenőrizhető az egyéni fejlődés.

A programcsomagok moduláris felépítése szabadságot kínál az egyéni tervezéshez és a helyi adaptációk megvalósításához. Ez a rugalmas szerkezet és a pedagógusok számára elkészült eszközkészlet hatékony támogatást ad ahhoz is, hogy az újszerű tanulásszervezési keretekben, például a projektoktatásban, epochális rendszerű oktatásban, tantárgy-tömbösítéshez, témahetek szervezéséhez, műveltségterületi integráció megvalósításához is fel lehessen azokat használni. Több száz iskolában és óvodában tesztelték az elkészült programcsomagokat, és közel ötszáz intézményben már a kipróbálás, a helyi adaptációk elkészítésére vállalkoztak a kollégák.

Kompetenciaalapú programcsomagok

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen