A Sulinetwork-díj nyertesei 2024-ben
2024/04/19 20:41
330 megtekintés

2024. április 17-én az Oktatási Hivatal online megrendezett IX. Országos Szaktanácsadói Konferenciáján került sor a Sulinetwork-díjak átadására. Ebben a szakmai elismerésben olyan pedagógusok és oktatási szakemberek részesülhetnek, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárulnak a digitális írástudás fejlesztésének pedagógiai-módszertani támogatásához, valamint az infokommunikációs technológia újszerű oktatási alkalmazásainak elterjesztéséhez.

sndij

A díjat minden évben legfeljebb három pedagógus nyerheti el. A díjazottak közül legalább ketten a közoktatásban gyakorló pedagógusok, és egyikük lehet olyan szakember, aki szakmai tevékenységét az oktatás más területein fejti ki a közoktatás javára.

Idén immár tizenegyedik alkalommal került sor a díjak kiosztására. Hasonlóan a korábbi évekhez most is három szakember kapta meg az elismerést, akik a szakmai kitüntetés mellett egy kisplasztikát kaptak, amely Szanyi Borbála szobrászművész alkotása.

A nyertesek

Pap Andrea Anikó
Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola
Angol-magyar szakos tanár

Pap Andrea Anikó 2007-ben szerzett angol-magyar szakos tanári diplomát az egri Eszterházy Károly Főiskolán. A főiskola elvégzése után a Lenkey János Általános Iskola Egerszóláti Tagiskolájában tanított, illetve 2008-2009-ben angol tanári mesterképzésben vett részt ugyancsak az Eszterházy Főiskolán. 2009 szeptemberében kezdett tanítani a Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában, ahol jelenleg is dolgozik. Folyamatosan figyelemmel követi a megújuló pedagógiai módszereket, számos szakirányú továbbképzésen igyekezett elsajátítani az új tudáselemeket és alkalmazni azokat a mindennapi oktatási tevékenységében.

Az érdeklődési köre széles, mely magába foglalja a nyelvoktatást, a nyelvtanulást, a környezetvédelmet, a túravezetést, a futást és nem utolsó sorban a digitális kompetenciák fejlesztését is. Számos oktatói-nevelői munkában részt vesz, iskolai műsorokat állít össze, nyelvi versenyekre készíti fel tanulóit, házi angol versenyeket, témaheteket szervez. 2016 óta vesz részt aktívan az eTwinning Programban és az Erasmus+ programban is. Más országok pedagógusaival dolgozik együtt az eTwinning digitális felületén, diákjaival közösen 30-nál is több projektet indított, vagy vett részt ezekben. Több projekt is megkapta mind a nemzeti, mind az európai minősítést, a projektcsapatok pedig minden évben indulnak az eTwinning Magyarország Versenyen, ahol mindig kiemelkedően szerepelnek. 2020-től a Prosuli Yettel weboldalán hozott létre digitális kurzusokat pedagógusok és diákok számára azzal a céllal, hogy különböző digitális eszközökkel tegye színesebbé, hatékonyabbá az oktatást. 2023-ban az egyik legrangosabb hazai pedagógus kitüntetést, az Apáczai Csere János-Díjat vehette át.

Dr. Jarosievitz Beáta
Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium
Munkaközösség-vezető, mesterpedagógus, tanfelügyeleti szakértő, közoktatási szakértő (fizika, informatika), főiskolai tanár

Dr. Jarosievitz Beáta hatalmas lelkesedéssel népszerűsíti, tanítja a fizikát, az első magyarországi SCIENTIX (EU projekt) nagykövet volt. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte, 1990-ben a Babes-Bólyai Tudományegyetem Fizika Karán fizikus és középiskolai fizikatanári oklevelet szerzett. 1996-ban BME Természet és Társadalomtudományi Karán védte meg egyetemi doktori értekezését nukleáris technika szaktudományból. A neveléstudományok szakterületén 2006-ban PhD fokozatot szerzett az informatika, multimédia lehetőségei az oktatásban témájában végzett kutatásával. 

Évente több tudományos előadást tart kerületi módszertani napokon, hazai és nemzetközi konferenciákon. Az elmúlt 10 évben több EUN (European Schoolnet) által meghirdetett, nemzetközi oktatási projektben vett részt, mint hazai koordinátor, szervező. Előadásai, publikációi, online tananyagai módszertanilag megalapozott IKT eszköztárral diákjai és a pedagógusok széles köre számára nyújt inspirációt és gyakorlati segítséget. A SCIENTIX-SPICE projekt egyik eredményeként az általa készített tananyagot számos nyelvre lefordították, jelenleg szerte a világon használják. A 2 éve meghirdetett MTA ALUMNI program iskolai koordinátora, szervezője. A tudomány népszerűsítése érdekében 2012-2022 között évente (8 éven keresztül) az Ericsson Magyarország Kft. székházában megszervezte az Öveges Tanár Úr nyomában elnevezésű ismeretterjesztő előadásokat. Az érdeklődő tanulókkal évente részt vesz a Kutatók Éjszakáján, a BME Nobel díjas szakkörein, ellátogat a BME Oktatóreaktorába, a Paksi Atomerőműbe és a SEMILAB-ba. A tehetséges diákokat mini kutatásokba vonja be, valamint motiválja őket a tudományos munkába való bekapcsolódásra.

Dr. Borbély Venczel
Technoorg Linda Kft., Piarista Gimnázium és Kollégium
Fizikus kutató, fizika szakos tanár (szakkör vezető)

Dr. Borbély Venczel 2000-ben végzett a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen és azóta is fontos számára, hogy mind az oktatásban, mind a kutatásban aktívan részt vegyen. Kutatóként a BME Fizika Tanszék Holográfia csoportjában dolgozott 2014-ig. Részt vett különböző holografikus módszerek kidolgozásában és a Lézer Sólyomszem mérőkamera fejlesztésében. PhD értekezését is ebben a témában írta. A szentendrei Ferences Gimnáziumban tanított 17 tanévet, majd a váci Piarista Gimnázium és Kollégiumban 4 évet, ahol jelenleg is tart fizika szakköröket. Számos hazai és nemzetközi elismeréssel, oklevéllel büszkélkedhet.

Oktatása során fontosnak tartotta, hogy tantárgyát közel vigye a hallgatósághoz. Innovatív személyiség: szívesen próbál ki új módszereket (kooperatív tanulás, csoportmunkák, diákok egymás közti mentorálása), illetve eszközöket (myDAQ, Arduino). Az elsők között használt web2-es felületeket, digitális tesztet, készített digitális oktatási anyagokat. Több témakörben kísérleti parkot hozott létre csoportos kísérletezésekhez. Ebből kiemelkedő a 2017-ben a Fizikatanári Ankéton, 2018-ban és 2019-ben a Science on Stage-en bemutatott elektromosságtan oktatására fejlesztett oktatói csomag, ahol a projektjét fődíjjal jutalmazták. A fődíj nyerteseként iskoláját Portugáliában a 2019. évi nemzetközi Science on Stage Fesztiválon képviselhette.  Jelenleg is fejleszti és karbantartja a Piarista Gimnázium kísérleti parkját. Diákjaival több esetben is dobogós helyezéseket ért el a Károly Iréneusz Fizika Versenyen, illetve a ELFT-NI myDAQ fizikatanároknak szóló pályázatán. Aktív tagja az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny versenybizottságának és részt vesz az Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny előkészítésében, illetve szervezője az Országos Fizikatanári ankétnak, továbbá az Ankét honlapjának is aktív szerkesztője.

A díjazottaknak ezúton is gratulálunk!

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen