Ajánlattételi felhívás alternatív és reformpedagógiai intézményeknek
Horváth Anikó
2010/04/12 11:18
952 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Educatio Pedagógiai Alternatívák Irodája ajánlattételi felhívást tesz közzé azon alternatív és reformpedagógiai intézmények számára, melyek legalább 5 éve működnek és példaértékű gyakorlatokkal, módszerekkel rendelkeznek. A felhívás a hazai pedagógiai innovációkat kívánja bemutatni. Leadási határidő: 2010. május 31.

A TÁMOP 3.1.1 program keretében életre hívott felhívás célja, hogy bemutassa a hazai pedagógiai innovációkat, az alternatív és reformpedagógiák legkiérleltebb, modellértékű módszereit és hogy segítséget nyújtson a bevezetésükhöz.

A felhívásra olyan alternatív (beleértve: innovatív és reformpedagógiai) intézmények adhatnak ajánlatot, melyek eleget tesznek az alábbi követelményeknek:

 • a felhívásban megjelölt programok (jó gyakorlatok) vonatkozásában – igazolt pedagógia kísérleteikkel és gyakorlatukkal – kiemelt példák, minták lehetnek; már eddig is szolgáltak mintaként, fogadtak önkéntes jelentkezőket és pedagógusjelölt hospitálókat, melyeket dokumentumokkal is alá tudnak támasztani;
 • működésük a maguk alternativitásában legalább 5 éves múltra tekinthet vissza (minden további letöltött 5 év a bírálati szempontok szerinti mértékben növeli az ajánlattevő esélyeit);
 • a pedagóguskar nyilatkozatban felvállalja az adott témakör jó gyakorlatának prezentációját mind publikációkban, mind a praxisban (beleértve az átvevők mentorálását és szupervizionáló nyomon követését).

Az ajánlattételeket 12 témakörben várja a Pedagógiai Alternatívák Irodája:

 1. Integráció – inklúzió – differenciálás (E ”hármas egység” egy prezentációnak számít.)
 2. A kulturális alapkészségek (írás, olvasás, számolás) cselekvésre támaszkodó kifejlesztésének módszerei (adott esetben halmozottan hátrányos illetve eltérő szubkultúrából érkező gyerekcsoportban is).
 3. Személyre szabott tananyag-elrendezés; összekötve a kooperáció, és/vagy az epochális oktatás vagy más tanulásszervezési eljárásmódok (például: projekt) gyakorlatával.
 4. Projekt – témahét – drámapedagógia – iskolai színjátszás – gyakorlati képzési formák (módszer-együttesek) az alternatív iskolákban.
 5. Tanárok közötti kapcsolati formák; támogatás és együttműködés az azonos gyerekeket tanító tanárok között az alternatív iskolában; a team-munka különböző formái.
 6. Diákokat segítő együttműködési rendszer – patrónus, mentor, tutor stb.
 7. Vizuális kultúra és integráció – művészeti nevelés, művészettel nevelés az alternatív pedagógiai praxisban.
 8. Az alternatívák komplex értékelési rendszerei.
 9. Alternatív konfliktuskezelés; resztoratív technikák.
 10. Hátránykompenzáció és problémafeltárás az alternatív intézményekben.
 11. Az óvodai alternatívák és az alapprogram érvényesülése.
 12. Óvodából iskolába – életmód, kommunikáció, légkör; az iskolai nap tagolása a kezdetektől a bevezető szakaszban.