Az újra felfedezett könyvtár – tanulást támogató programokkal várják a könyvtárak az osztályokat
2019/11/06 09:56
1519 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A 2 millió regisztrált használót – közöttük több mint félmillió 18 év alatti diákot - elérő magyar közkönyvtárak egyre inkább közösség központú könyvtárként működnek, céljuk, hogy a hagyományos értékek közvetítésén túl meg tudjanak felelni a digitális kor kihívásainak is.
A könyvtár skandináv mintára, harmadik helyként – az otthon és az iskola mellett – megfelelő körülményeket igyekszik biztosítani az egyéni és csoportos tanuláshoz, támogatva a tanórán kívüli ismeretszerzés lehetőségeit is.

azenkonyvtaram

A közelmúltban különböző forrásokból számos könyvtár újult meg, nemcsak tereiben, hanem szolgáltatásaiban is. Emellett közel három éve működik a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt keretében Az én könyvtáram program a tanulás támogatására.

Ma különösen fontos, hogy a gyerekek és fiatalok olyan útravalót kapjanak, mely már nem a lexikális tudás átadását jelenti, hanem készségek és kompetenciák fejlesztését, a jövőben való boldogulás lehetőségét. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fogja össze azt az országos fejlesztést, mely a diákokat és pedagógusokat segíti a tantermen kívüli tanulás támogatásával, az olvasásfejlesztés, a digitális szövegértés, a könyvtárhasználat és információkeresés, szövegértésfejlesztés négyes célkitűzése mentén.

Az én könyvtáram program keretében elkészült - többek között - 90 egyedi, a köznevelés igényeihez igazodó, innovatív, a fiatalok számára izgalmas területeket felölelő program, hogy közelebb hozza hozzájuk az irodalmat, a kultúrát, a művészetet, a digitális műveltséget és a helyet, ahol mindez egyszerre megtalálható: a könyvtárat. A különböző korcsoportoknak szóló feladatok erősítik a kooperációt, támogatják az élmény alapú tanulást, eszközként használják a gamifikációt. Nem helyettesítik a formális tanórai képzést, viszont egyfajta fűszerként járulnak hozzá ahhoz, hogy az órai tananyag  még befogadhatóbb legyen, fejlesztve a diákok kognitív gondolkodását és a kreativitását.

A cél, hogy az olvasás élménnyé, örömforrássá, a tudás megszerzése pedig hatékonyabbá váljon.

A mintaprogramok - módszertani leírással - már megtalálhatóak Az én könyvtáram honlapon.

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” EFOP -3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 számú projekt Az én könyvtáram programrésze az Európai Unió támogatásával valósul meg.

azenkonyvtaram2

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen