Bemutatkozik a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programiroda
Horn Márton
2003/06/30 00:00
1435 megtekintés
A cikk lejárt! Valószínű, hogy már nem aktuális információkat tartalmaz!
" Hol élő példából s tulajdon tapasztalásból tanulhatsz,
ott tudományod legjobb alapon áll"

Kölcsey Ferenc: Parainesis


A Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programirodát annak a közös és sürgető feladatnak az ellátására hozta létre két minisztérium, az oktatási valamint a környezetvédelmi és vízügyi tárca, hogy segítse a jövő nemzedékét nevelők munkáját. Szeretnénk elérni, hogy amikor a most iskolapadban ülő gyerekekből például orvos, tudós, mérnök, tanár, bankár, kőműves vagy bármilyen más hivatást ellátó felnőttek lesznek, környezetért érzett felelősségük tudatában hozzanak majd felelősségteljes döntéseket, és cselekedjenek munkájukban és otthon egyaránt.

A KöNKomP feladata, hogy biztosítsa a minisztériumok együttműködéséhez a szakmai, szakértői és szervezői hátteret; célzott kutatásokkal felmérje a környezeti nevelés helyzetét; az oktatás - nevelés valamennyi csatornájára kiterjedően konkrét programok kidolgozásával és lebonyolításával hozzájáruljon a két minisztérium által megfogalmazott célok megvalósításához; a környezeti nevelésben és kommunikációban aktív szervezetek és intézmények között elősegítse az információcserét, továbbá vezető szerepet vállaljon a környezeti neveléssel kapcsolatos véleményformálásban és tájékoztatásban.
Mindezekért a KöNKomP a környezeti nevelés terén kutatásokat végez; kiadványokat, Hírlevelet jelentet meg Internetes oldalt működtet, és számos programot tervez és indít a közoktatásban valamint a felsőoktatásban

.Erdei Iskola Program

Az utóbbi időszakban a KöNKomP legfontosabb feladata az Országos Erdei Iskola Program irányítása. A program alapvető célja, hogy megteremtse a feltételrendszerét annak, hogy minden gyermek alapfokú oktatása során - a nyolc év alatt - legalább egyszer eljusson erdei iskolába.

Miért fontos az erdei iskola?

Az iskolai élet valamennyi területe számtalan lehetőséget kínál a környezettudatos értékrend, a környezetért felelős életmód kialakítására, de a tanteremhez kötött, tantárgyakra szabdalt világban kell egy hely, ahol a világ egységes egésszé áll össze a diákok számára. Az erdei iskola az a lehetőség, ahol megérthetjük, felfedezhetjük és megtapasztalhatjuk a természet, a közösség és az egyén kapcsolatait, összefüggéseit. Ahol tudatosul bennünk, hogy rajtunk is múlik, mi vesz bennünket körül kirándulásaink során. Megérthetjük, hogy mindennapi döntéseinkkel, fogyasztási szokásainkkal hogyan befolyásoljuk környezetünk állapotát.

Az erdei iskola nagyon jó lehetőség arra, hogy megéljük a természet nagyszerűségét, rácsodálkozzunk az élet bonyolultságára, megismerjük és megszeressük az ott élő növényeket és állatokat. Jó arra is, hogy megismerjük a környék történetét, felfedezzük kulturális érdekességeit és a hagyományos mesterségek titkait. Találkozhatunk olyan emberekkel, akik jó gazdái a rájuk bízott területnek, jószágoknak; akik életükkel, viselkedésükkel minden pillanatban jó példát mutatnak nekünk.

Még egy fontos gondolat

Ahhoz, hogy az erdei iskolában megtapasztalt ismeretekkel sikeresen hozzá tudjatok járulni egy jobb, egészségesebb jövő formálásához, szükséges, hogy az iskolában és otthon is előre készüljetek fel tanáraitok és szüleitek segítségével, így utána még hosszú ideig lehet az élményekre és a megszerzett tudásra építkezeni.

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen