Boldizsár Ildikó képzése novemberben
2015/09/24 08:25
1113 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Független Pedagógiai Intézet szeretettel hívja és várja alkotó-fejlesztő meseterápiás képzésére!

boldizsar

Időpont: 2015. november 11-13.

Helyszín: Budapest, Frankel Leó u. 6.

Jelentkezni lehet: intezet@fupi.hu címen

A tanfolyam díja: 45.000Ft

Mivel nagyon sok az érdeklődő kolléga, a jelentkezéseket a befizetés sorrendjében tudjuk véglegesíteni.

OTP bankszámla: 11703006-20036074

Az „Alkotó-fejlesztő meseterápia” című képzés leírása:

című kurzust ajánljuk mindazoknak a pedagógusoknak, akik szeretnék a népmesékben rejlő lehetőségeket munkájukban kiaknázni. Sajnos a népmesék egyre inkább kiszorulnak a gyerekek életéből, pedig a mese lélektani hatása (megnyugvás, középpontba rendeződés, feszültség- és szorongásoldás) és tudásközvetítő funkciója mellett a mesék alkalmasak egy közösség létrehozására, formálására és megtartására is. Ráadásul a mesék nagy előnye, hogy észrevétlenül tanítanak, azaz akadálytalanul juttatják az információkat a megfelelő helyekre. Ha mindezeket figyelembe vesszük, egyértelművé válik, hogy olyan preventív eszköz van a birtokunkban, amely rengeteg kapcsolódási zavart képes megelőzni, mégpedig úgy, hogy didaktikus eszközök és szándékok nélkül segíti és fejleszti például:

 • az olvasási készséget és a szövegértési képességet
 • az önálló tanulás képességét
 • az érzelmi intelligenciát
 • a képzeletet és a fantáziát
 • a belső és külső világokban való eligazodást
 • az erkölcsi értékrend megszilárdítását
 • a női és férfi szerepek tisztázását
 • az élet és halál kérdéseivel való bátor szembenézést.

Mindezeken kívül a mesék az életkori sajátosságoknak megfelelő hatást is kifejtenek, ezért nagy jelentősége van annak is, hogy kinek, mikor, mit és hogyan mesélünk. A kurzuson ezekre a kérdésekre is választ kapnak a résztvevők.

A kurzus 6 tematikai egysége: A mesék szerepe a köznevelésben; Alapismeretek a meséről – A mesetípusok rendszere; A mesék lélektani hatásai. A mese mint prevenciós eszköz és összerendező erő; A képzelet és a fantázia fejlesztése; A mesemondás hatása a gondolkodásra, érzelmekre és viselkedésre; Összegzés.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: minimális részvétel az összóraszám 100 százaléka, valamint záró dolgozat készítése (alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozások tervezése).

A képzés záró dolgozattal zárul: óraterv készítése két különböző óratípusra, vagy foglalkozási terv szabadidős foglalkozásra/ fejlesztő foglalkozásra.Terjedelme a az óra vagy fogalakozástervtől függően, nyomtatott formában, 1-10 oldalig.

A foglalkozási tervnek tartalmaznia kell, hogy miért az adott mesét választotta a pedagógus a megjelölt cél eléréséhez, s milyen eszközöket választott a mese feldolgozásához.

Az értékelés szempontjai:

 1. A pedagógiai célhoz megfelelő mese kiválasztása
 2. A képzésen tanultak alkalmazása a foglalkozás/óraterv elkészítésében;
 3. A választott mese mennyire fedi le a foglalkozás- vagy óratervben rögzített pedagógiai cél eléréséhez szükséges tartalmakat (mese és cél harmóniája);
 4. Kiegészítő alkotó-fejlesztő (mondókák, népdalok, kézműves tevékenységek) alkalmazása.

További részletek.