Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj
Varga Szilvia
2010/09/10 09:18
1184 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjra olyan Pest megyében élő sajátos nevelési igényű gyerekek pályázhatnak, akiknek korai fejlesztésére, gondozására illetve óvodai vagy iskolai tankötelezettségük teljesítésére nem önkormányzati intézményben kerül sor.

A pályázat célja

Az Ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek számára ösztöndíjat biztosítson, akinek korai fejlesztése és gondozása illetve sajátos nevelési igényű, óvoda-, tan- vagy képzési kötelezettségének teljesítése nem önkormányzati intézményben történik.

Az elbírálás során előnyben részesül az a gyerek, aki:

  • a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szerinti beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozott
  • az Ösztöndíjra szociális rászorult az ellátó közoktatási/szociális intézmény által kiállított, és a szociális juttatásra való jogosultság igazolása alapján 

A pályázat keretében odaítélendő ösztöndíj

Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat alapján a szorgalmi időszak tíz hónapjára lehet elnyerni.

Az ösztöndíj mértéke

A gyermeket ellátó közoktatási vagy szociális intézményi díj, de maximum a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegével megegyező mértékű ösztöndíj. Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegéről a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a szakmai bizottság dönt. Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem jogosult, ha nem kezdi meg tanulmányait, valamint jogviszonya megszűnik. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatokat hiánytalanul, az előírt mellékletekkel együtt egy aláírt eredeti példányban, lehetőség szerint tértivevényes postai küldeményként vagy személyesen lehet benyújtani.
A pályázati anyag beszerezhető a Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási, Művelődési és Turisztikai Irodában (1052 Budapest, Városház u. 7.), illetve az adatlap letölthető  Pest Megye Önkormányzat  honlapjáról.

A pályázat beadási határideje: 2010. október 1.

A pályázat benyújtásának helye: 

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási Művelődési és Turisztikai Iroda, Budapest 1052, Városház u. 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 2.

A pályázatról részletes információ olvasható illetve a pályázati adatlap letölthető a Pest Megye Önkormányzat honlapján .

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen