Fókuszban az EGYMI
Lénárt Ágnes
2010/01/04 00:00
3152 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésének támogatásában az európai uniós pályázatoknak fontos szerepük van. Ezek között gyakran halljuk a TÁMOP 3.1.6. pályázatot és nyerteseiket, az EGYMI-ket. Kik is az EGYMI-k? Hogyan segítik ezen tanulók integrált nevelését? Hogyan kapcsolódik mindez az Educatio Kft. által megvalósított Közoktatás - fejlesztés, koordináció kiemelt projekthez? Most induló sorozatunkban bemutatjuk a TÁMOP 3.1.6. pályázat nyerteseit és programjaikat.

Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (EGYMI) létrehozására a többször módosított 1993. évi LXXIX. közoktatási törvény teremtett először lehetőséget. Ennek keretében a gyógypedagógiai intézmények átalakulhattak egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekké. Az átalakulás nem volt előzmény nélküli, hiszen már jóval korábban, az 1970-es évektől a testi-érzékszervi fogyatékosok speciális intézményeiben kialakultak a szak- és szakmai szolgáltatás kísérleti műhelyei. Ezekben az itt dolgozó gyógypedagógusok egyrészt gyakorlati tapasztalatra tettek szert a szolgáltatói rendszer kiépítésében, másrészt a szakmaközi kommunikáció lehetőségeit és gyakorlatát illetően is széles körű ismereteket gyűjtöttek össze.

Mi az újdonság az EGYMI-k működésében? 

A gyógypedagógiai intézmények foglalkoznak egyrészt az adott fogyatékossággal élő SNI-tanulók, -fiatalok társadalmi életre történő felkészítésével, másrészt tevékenységükkel támogatják az integrált nevelés, oktatás valamennyi szereplőjét. Az együttnevelést vállaló és a hagyományos közoktatási feladatokat is ellátó intézmények belső fejlesztéséhez való hozzájárulás az EGYMI –k egyik fontos szolgáltatói feladata. Ehhez a munkához kínál lehetőséget a TÁMOP 3.1.6-os pályázat, amelynek fókuszában a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését támogató minőségi szolgáltatások fejlesztése, létrehozása és elterjesztése, a kapacitások bővítése áll. 

A pályázat alapvető céljai között szerepel:

 • a már működő EGYMI-szolgáltatások továbbfejlesztése;
 • az intézmények EGYMI-vé alakulásához szükséges feltételrendszer kialakítása (a jogszabályban rögzített feltételek szerint);
 • a sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató közoktatási intézményeknek nyújtott szolgáltatások széles körű kiterjesztése;
 • hozzájárulás közoktatási rendszer a befogadóvá válásához;
 • egységes standardok alapján működő, a helyi és területi igényeket figyelembe vevő megfelelő minőségű és mértékű kapacitással rendelkező, a gyakorlatban jól működő szolgáltatási rendszer kiépítése;
 • lehetővé váljon, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók lakóhelyükhöz legközelebb kapják meg a különleges gondozási igényükből fakadó szolgáltatásokat.

A pályázat során az EGYMI-k arra nyertek támogatást, hogy a pályázat időtartama alatt felkészüljenek ezekre a feladatokra, a szolgáltatói szerepre.

A nyertes pályázók az alábbi tevékenységeket végzik a pályázat megvalósítása során:

 • A HEFOP keretében kidolgozott, a sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelését támogató programok, és eszközök adaptációja a pályázó tevékenységi körébe és a pályázó szakembereinek felkészítése ezek használatára.
 •  A kidolgozott egységes szakmai módszertani standardoknak megfelelő intézményi működésre való áttérés és az adaptáció támogatása a befogadó intézményekben
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttneveléséhez szükséges formai és szakmai követelmények megteremtése mind a szolgáltatást nyújtó, mind a befogadó intézményben (pedagógiai program módosítása, tanári kompetenciák fejlesztése, az SNI-gyerekek szükségleteihez igazodó eltérő tanulásszervezési eljárások bevezetése, egyéni fejlesztési és átvezetési tervek beépítése a pedagógiai gyakorlatba, differenciálásra épülő módszertani eljárások alkalmazása, árnyalt értékelési eljárások elterjesztése)
 • Az együttnevelésben részt vevő intézmények felkészítése az együttnevelési gyakorlat kialakítására (ösztönzés, támogatás, felkészítő tréningek, szakmai programok, speciális és specifikus szolgáltatások)
 • A sajátos nevelési igényű tanulók tanulócsoportba, osztályba való befogadásának támogatásához, tanulói fejlesztési, átvezetési tervek készítéséhez és alkalmazásához pedagógia standardok kidolgozása, a résztvevők (pedagógusok, gyógypedagógusok, terapeuták, szülők stb) felkészítése.
 • Az együttnevelés megvalósításához szükséges továbbképzési programok kidolgozása, átvétele vagy adaptálása, megszervezése, lebonyolítása.
 • Az intézményirányítás szereplői számára továbbképzési programok kidolgozása, átvétele vagy adaptálása, megszervezése, lebonyolítása az együttneveléssel kapcsolatos, menedzsmentet érintő feladatok támogatására.
 • Pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai-szakmai szolgáltatói tevékenységek fejlesztése, minőségi továbbfejlesztése.
 • Az együttnevelésben érintett társadalmi szereplők (szülők, szülői szervezetek, civil szervezetek, fenntartók, szakmai szervezetek stb.) bevonása, aktív részvételükhöz a feltételek megteremtése, programok, képzési programok kidolgozása, átvétele, adaptációja.
 • A sajátos nevelési igény korrekciójához szükséges speciális eszközök beszerzése, illetve felkészítés az eszközhasználatra, a speciális eszközök kölcsönzési lehetőségeinek és feltételeinek megteremtése.
 • Az intézmények pedagógusainak, szakembereinek felkészítése a tartósan beteg tanulók közoktatási intézményen kívüli oktatásának megszervezésére (pl. otthoni, kórházi, szanatóriumi környezet), együttműködési mechanizmusok kialakítása az érintett intézményekkel, valamint a tanuló anyaiskolájával.
 • Utazópedagógusi szolgáltatás kialakítása, megszervezése, kiterjesztése, a működtetés mechanizmusának és feltételrendszerének megteremtése.

Ebben a munkában az EGYMI-k együttműködnek a regionális hálózatkoordinációs szervezetekkel (TÁMOP 3.2.2), valamint a TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekttel, a fejlesztési eredmények elterjesztésében, valamint az inklúziós hálózat által felmért igények alapján az intézmények számára szak- és szakmai szolgáltatások biztosításában.

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen