Igazolt hiányzás - táborozási program
2013/02/15 11:15
1085 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az Erzsébet-program keretén belül alapfokú oktatási intézmények pályázhatnak.

Pályázók köre: Alapfokú oktatási intézmények.

Kedvezményezettek köre: A pályázó oktatási intézmények tanulói.

Általános pályázati feltételek

Pályázni a www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet.

A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg, valamint a táborok férőhelyeinek kimerüléséig, de legfeljebb 2013. április 8-ig állnak fenn.

A pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak.

A csoport tagjai 3-8. osztályos, de 2013. augusztus 31-ig 15. életévüket be nem töltött tanulók lehetnek.

A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény ennél több pályázatot is beadhat.

A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által megadott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket digitalizált  formában kell feltölteni, a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, .jpg formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben.

Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy általános pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz;

A tízfős gyermekcsoportok mellé 1 fő felnőtt kísérőt kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérők vállalják, hogy a kedvezményezett csoport kísérőiként  kizárólagosan látják el a gyermekek felügyeletét, illetve segítik a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködnek a tábor vezetésével.

Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a csoportot 2 felnőtt kísérheti. Ugyanaz a kísérő – eltérő időpontban – több csoporttal is pályázhat.

A pályázat benyújtását követően a pályázók egy visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben  található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a  pályázatot, legkésőbb 2013. április 8. éjfélig. A nem aktivált pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap.

A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező  mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.

Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.

Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.

A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja e A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a  pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok  elbírálására 2013. április 15-ig kerül sor. A pályázók az elbírálást követően a  pályázati adatlapon rögzített elérhetőségeken kapnak e-mailben értesítést az  eredményről, legkésőbb 2013. április 15-ig.

A pályázó vállalja a tábor helyszínére történő utazás megszervezését, annak költségeivel együtt.

A pályázatban részt vevő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a gyermek egészségi állapotáról szóló, a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem régebbi, a törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot magukkal kell vinniük a táborozásra.

Támogatás tartalma

Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6  nap, azaz 5 éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány a támogatást névre szóló táborozási szolgáltatás formájában, állami  tulajdonban lévő Erzsébet Táborokban biztosítja.

A tábor önrésze gyermekenként 2000,- Ft, azaz Kettőezer forint, ha a pályázó tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori  minimálbér összegét.

Az e fölötti jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó tanulók esetén a tábor önrésze gyermekenként 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint.

Az Erzsébet-tábor a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a  táboroztatást követően 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint értékben Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor önrésze kísérőnként 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint.

A pályázat önrésze a támogatott helyett szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodni. Az önrészt legkésőbb 2013. május 10-ig egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára: OTP Bank 11794008-20541073

Amennyiben a nyertes pályázó nem veszi igénybe a táborozási szolgáltatást, az önrész nem kerül visszafizetésre. Indokolt esetben az Alapítvány lehetőséget biztosít a kedvezményezett személy cseréjére.

A pályázat benyújtásának kötelező melléklete

A pályázó szervezet (iskola) vezetője/képviselője büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik a következőkről:

  • a résztvevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyáról,
  • arról, hogy a táborozásra szervezett csoportot vezető kísérő az oktatási intézmény alkalmazásában áll.

A táborozó gyermek szülője/gondviselője  – kedvezményes,  2.000,- Ft, azaz  Kettőezer forint önrész esetén – nyilatkozik arról, hogy a tanuló családjában mekkora az egy főre eső havi jövedelem. A törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatokat a pályázó intézmény gyűjti össze, és tárolja.

Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a táborhelyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.

További információ

Telefonos ügyfélszolgálat: munkanapokon 8 és 16 óra között az alábbi elérhetőségen: 06 1 371 32 42