Így tanítom 2.0 – Pályázat gyakoroló pedagógusok és tanárjelölt hallgatók részére
2014/11/11 21:51
501 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Barankovics István Alapítvány második alkalommal hirdet pályázatot az általános és középiskolák "Ember és társadalom" műveltségterületéhez kapcsolódó, jó gyakorlatok ösztönzésére, ezúttal a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítése terén.

A pályázat célja:
A modern iskolákban megjelenő, sokszínű módszertani kultúra reprezentálása és a kiemelkedő színvonalú, adaptálható módszertani megoldások terjesztése az oktatási gyakorlatban.

Pályázni lehet:
A műveltségterület pedagógiai céljaihoz kapcsolódó, bármely tantárgy keretében megjelenő óratervekkel az alábbi területeken:

  • az állampolgári mentalitáskultúra formálása, résztvevő állampolgári viselkedésminták megalapozása
  • a magyar és európai állampolgárság, a nemzettudat kérdései
  • a fiatalok életében releváns erkölcsi kérdések
  • társas kapcsolatok, helyi közösségek működése
  • demokratikus értékeink (pl. méltányosság, igazságosság, szolidaritás, egyenlő bánásmód stb.)
  • a környezetért érzett felelősség

Pályázni lehet már megvalósított és sikeres, folyamatban lévő és újonnan kidolgozott anyagokkal egyaránt. A pályázatban felhasználhatók szakirodalomból vett módszertani elemek és azok kombinációi, de a munkának alapvetően a szerző saját alkotásának kell lennie. Az óraterveket az alapítvány oldaláról letölthető formanyomtatvány felhasználásával kell elkészíteni.
Az óravázlathoz szemléltető anyag csatolható: ez esetben a szövegeket word dokumentumban, a képeket jpeg formátumban kérjük csatolni, a videóknál, illetve hangfájloknál pedig lehetőség szerint link megadását kérjük.

A pályázat terjedelme minimum 10 maximum 15 oldal. (1 oldal cca. 1800 karakter, szóközzel együtt)

További fontos információk
Elbírálás során a választott téma társadalmi relevanciáin túl a zsűri értékeli a
- szakmódszertani felkészültséget,
- a kidolgozottságot továbbá azt, hogy
- mennyire alkalmas az óraterv más oktatási környezetben való adaptálásra.
Módszertani kritériumok: A téma relevanciájának indoklása, NAT kompatibilitás, nevelési célok meghatározása, fejlesztendő kompetenciák körének indoklása, a célcsoport szociokulturális sajátosságainak való megfelelés, modern oktatási módszerek alkalmazása és a választott oktatási módszer indoklása, oktatási segédanyagok, szemléltetőeszközök kidolgozottsága, módszertani színvonal, eredetiség, életszerűség, kreativitás.

A zsűri szakvéleménye alapján

  • a legjobb pályaműveket a Barankovics István Alapítvány Tanári Kerekasztalának szakmai konferenciáján mutatjuk be;
  • az arra érdemes munkákat a Barankovics István Alapítvány Tanári Kerekasztala digitális kiadvány formájában megjelenteti és minden érdeklődő pedagógus számára hozzáférhetővé teszi.

A pályázók köre és pályadíjak:
Általános- és középiskolai gyakorló pedagógusok díjazása:
1. helyezett 50 000 Ft*
2. helyezett 40 000 Ft*
3. helyezett 30 000 Ft*

Egyetemi tanulmányaikat folytató tanárjelölt hallgatók díjazása:
1. helyezett 40 000 Ft*
2. helyezett 30 000 Ft*
3. helyezett 20 000 Ft*
*az összegek nettó összegek, az adókat a pályázatot kiíró Barankovics István Alapítvány fizeti.

A pályamunkák benyújtásának módja:
A pályázatra egy pedagógus, vagy tanárjelölt csak egy pályamunkát nyújthat be. A pályázatokat e-mail-en kérjük megküldeni a kiss.maria.rita@barankovics.hu és az iroda@barankovics.hu címre. A tárgy mezőben a következő szöveget kérjük feltüntetni: "Így tanítom 2.0 pályázat".

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

  • a pályázati adatlapot
  • valamint a megadott forma szerint elkészített óravázlatot

A szövegeket word dokumentumban, a képeket jpeg formátumban kérjük csatolni, a videóknál illetve hangfájloknál pedig lehetőség szerint link megadását kérjük.

A pályamunkák benyújtásának határideje: 2014. november 9.
Eredményhirdetés: 2014. november 21.
A legjobb pályamunkákat bemutató konferencia: 2014. december 6.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a kiss.maria.rita@barankovics.hu e-mail-címen lehet.
http://barankovics.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:

Forrás.