IKT eszközök felhasználása az oktatásban - pályázat
2014/02/04 08:00
3342 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Tempus Közalapítvány Digitális Módszertára azoknak a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentumoknak, módszertani ötleteknek ad helyet, melyek a digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT eszközök kreatív használatával, azok tanórai vagy tanórán kívüli alkalmazásával. A felhívásra azok jelentkezését várják, akik saját ötleteiket megosztanák oly módon, hogy azok a Digitális Módszertárba feltöltve bárki számára elérhetővé, kereshetővé, adaptálhatóvá váljanak.

A felhívásra jelentkezők feltöltött módszertani anyagait szakértők értékelik, melyek közül a legjobbnak ítélt ötletek díjazásban részesülnek. A Digitális Pedagógus Díjat elnyerőknek szakmai kiadványainkban és az április 26-án, Budapesten megrendezésre kerülő Digitális pedagógus konferencia 2014 szekcióiban is lehetőséget adnak a bemutatkozásra.

A Tempus Közalapítvány az Európai Bizottság támogatásával megvalósított KÚT: Közösségi Út a Tanuláshoz című programsorozat keretében 2012 novemberében hozta létre a Digitális Módszertárat, az IKT eszközök kreatív használatát bemutató módszertani ötletek bemutatása, adaptálása céljából. A Digitális Módszertárban lévő ötletek keresését többféle szűrési kategória segíti, továbbá lehetőség van az ötletek megosztására, kommentelésére is. Az egyes ötletekről, a feltöltött óravázlatokról, segédanyagokról, hasznos linkekről az oldalra történő egyszerű regisztrációt követően kaphatnak képet a látogatók. A Digitális Módszertár elérhetősége:

www.digitalismodszertar.tka.hu

A felhívás 2014. február 5 - március 10. között meghirdetett második körének célja újszerű, a gyakorlatban kipróbált módszertani ötletek gyűjtése és bemutatása, a Módszertár széleskörű megismertetése, valamint a díjazásra kerülő ötletek bemutatása a Digitális pedagógus konferencia 2014 rendezvényen. A közoktatás módszertani megújulása érdekében idén a tudomány, a technológia, a mérnöktudomány és a matematika (STEM) területekhez kapcsolódóan beérkező legjobb módszertani ötleteket egy külön kategóriában díjazzák.

tempus520

A felhívás céljai

A Digitális Módszertár a közoktatás terén, a gyakorlatban hasznosítható ötleteket és eszközöket kíván összegyűjteni és bemutatni, a következő átfogó célokra építve:

 • tudásmegosztás
 • digitális kultúra erősítése, tudatosítása
 • digitális kompetenciák fejlesztése
 • a közösségi tanulás és a jó gyakorlatok megosztásának összekapcsolása az IKT eszközeivel
 • új tanulási formák és csatornák kialakítása
 • az ötletek felhasználása, adaptálása a napi gyakorlatba

Kiknek szól a felhívás?

A felhívásra minden olyan közoktatásban dolgozó pedagógus vagy szakmai munkaközösség jelentkezését várják, akik számára fontos:

 • a digitális kultúra fejlesztése
 • a pedagógiai szemléletváltás előmozdítása
 • a tudásmegosztás, a közösségi tanulás és az egymástól való tanulás támogatása
 • a saját eredmények, jó gyakorlatok bemutatása
 • a digitális nemzedék megszólítása újszerű, saját ötleten alapuló, tanórai kontextusba vagy tanórán kívüli tevékenységekbe ágyazott módszertani gyakorlatokon keresztül.

Mivel lehet jelentkezni?

A Digitális Módszertárba jelentkezni olyan, a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentum (pl. óravázlat, tematikus terv, projektterv) bemutatásával lehet, amely elsődlegesen az IKT (kiemelten a web2-es) eszközök kreatív használatát mutatja be, tanórákon vagy tanórán kívüli tevékenységekben is hasznosítható, kapcsolódik a fent felsorolt célokhoz, épít a digitális nemzedék valós tanulási szükségleteire, valamint megfelel az alábbi értékelési szempontoknak:

 • a jelentkező(k) által önállóan kidolgozott és kipróbált, saját módszertani ötletet mutat be
 • újszerű módon dolgozza fel a témát
 • az interaktivitásra épít
 • célja a pozitív tanulási attitűd kialakítása, erősítése
 • ingyenes vagy bárki számára elérhető program/szoftver/platform felhasználását célozza meg
 • felhasználóbarát (könnyen érthető, jól illusztrált, ésszerű terjedelmű) formában teszi közzé
 • a módszertani ötletet a pedagógiai folyamatba ágyazottan mutatja be (kiemelve annak pedagógiai célját) egy téma feldolgozásán keresztül
 • hiteles képet nyújt a módszer használatáról, annak előnyeiről, nehézségeiről
 • megadja a módszertani ötlet célcsoportját, tanulásszervezési kereteit, technikai és pedagógiai hátterét, a szükséges IKT eszközöket

A felhívásra feltöltött ötletek közül előnyben részesül az, amely:

 • korábban nem került publikálásra
 • a felhasználhatóság szempontjából platformfüggetlen
 • adaptálhatósága széles körű
 • iránymutató összegzést tartalmaz a kipróbálás és alkalmazás tapasztalatairól
 • javaslatot tesz az alternatív felhasználás formáira, lehetőségeire és esetleges korlátaira
 • nagyobb egységek (tematikus terv, projektterv) feldolgozását célozza
 • kiemelten kapcsolódik a STEM témák – a tudomány, a technológia, a mérnöktudomány és a matematika – valamelyikéhez
 • fókuszál az alábbi pedagógiai célok valamelyikére:
  • a kooperatív tanulás támogatása
  • differenciált oktatás támogatása
  • hatékony egyéni tanulási utak támogatása
  • fejlesztő értékelés
  • önálló tananyag-feldolgozás támogatása
  • kulcskompetenciák fejlesztése

Ki nyerheti el a Digitális Pedagógus Díjat?

Díjazásban csak olyan módszertani ötlet részesülhet, amely megfelel a jelen felhívás feltételeinek és szempontjainak, illetve a felhívás megadott határidején belül (2014. február 5. – március 10.) kerül feltöltésre a Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárába. Ugyanazon jelentkező több kidolgozott ötletet is feltölthet, de ugyanazon pedagógus / szakmai munkaközösség csak egyszer részesülhet díjazásban. A 2013-as felhívásra beküldött ötletekkel nem lehet újra jelentkezni. Azok az ötletek, amelyek 2013. november 30 – 2014. február 5. között kerültek a Módszertárba, automatikusan értékelésre kerülnek a jelen felhívás keretei között

A szakértők és a felhívás kiírója által legjobbnak ítélt ötletek kaphatnak díjat, melynek teljes keretösszege 800.000 Ft. A felhívás kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett módszertani anyagok mennyiségétől és minőségétől függően állapítsa meg a keretösszeg felhasználását és a díjak odaítélését.  A díjat az ötletgazda saját pedagógiai céljainak továbbfejlesztésére fordíthatja további megkötések nélkül. Az értékelés során a kiemelkedő, díjazásra kerülő ötletekhez szakértői ajánlás készül, mely az online felületen publikussá válik. A felhívás eredményeit, illetve a legjobbnak ítélt ötleteket a Tempus Közalapítvány kiadványaiban és honlapján, a Digitális pedagógus konferencia 2014 rendezvényén, valamint a médiában is bemutatjuk.

Ütemezés:

 1. a felhívásra jelentkező ötletek fogadásának kezdete: 2014. február 5.
 2. jelentkezési határidő: 2014. március 10.
 3. az ötletek értékelése, a Digitális Pedagógus Díjak odaítélése és átadása (várhatóan 2014. április)
 4. a díjazottak bemutatkozása a Digitális pedagógus konferencia 2014 rendezvényén (Budapest, 2014. április 26.)

A jelentkező vállalja, hogy:

 • az általa benyújtott, a feltöltéssel nyilvános adatbázisba kerülő anyagon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a felhívás kiírójának felhasználói jogát akadályozná vagy korlátozná
 • az általa készített anyagot a felhívás kiírója további ellentételezés nélkül felhasználhatja elektronikus és nyomtatott kiadványok, prezentációk készítéséhez, illetve közzéteheti az interneten (az ötletgazda megnevezésével)
 • az ötlet díjazása esetén a Tempus Közalapítvánnyal kötött szerződés értelmében eleget tesz a szerződésben foglaltaknak (a díj felhasználása, a Digitális pedagógus konferencia 2014 rendezvényén való részvétel)
 • rendelkezésre áll a felhívás eredményeiről szóló tájékoztató tevékenységhez
 • javaslatot tesz a továbbfejlesztési lehetőségekre az adaptálhatóság szempontjából

A Tempus Közalapítvány vállalja, hogy:

 • a díjazottal szerződést köt, melyben biztosítja, hogy a díjat az ötletgazda saját pedagógiai céljainak továbbfejlesztésére fordíthatja további megkötések nélkül
 • a díjazottak számára biztosítja a Tempus Közalapítvány kiadványaiban, honlapján, illetve a médiában való megjelenést

Hogyan lehet jelentkezni?

Jelentkezni 2014. február 5-től a Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárának felületén, az itt elérhető on-line platformon az ötlet(ek) feltöltésével lehet (ÖTLET BEKÜLDÉSE gomb), mely egyúttal a pályázó adatainak, motivációjának, illetve a módszertani ötlet leírásának megadását és segédanyagainak (kép, videó, link, stb.) feltöltését is jelenti.

Jelentkezési határidő: 2014. március 10. (A honlap adatbázisában rögzített beérkezési határidő)

További információk itt: oktataskepzes.tka.hu/pages/content/index.php?page_id=1196

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen