Innováció több mint 2000 európai tanteremben
2013/10/07 11:22
3038 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az Európai Bizottság által támogatott iTEC, négyéves kiemelt projekt keretében immár több mint 2000 tanteremben futnak a pilot projektek Európa-szerte. Ezzel megkétszerezve a kezdeményezés eredeti célját.

itec_converted

A projekt értékelése kiemelkedően pozitív hatást mutat a diákok tudását, készségeit és szövegértését tekintve, ezen túl pedig a tanárokat is fejleszti, elsősorban a technológiával támogatott pedagógiai ismeret, a digitális kompetencia és a motiváció terén.

9,45 millió euró, 2000 tanterem, 26 partner

Az iTEC (innovatív technológiák az aktivizáló osztályterem szolgálatában) egy jelentős, EU által támogatott projekt, amelynek keretében a European Schoolnet (Európai Iskolahálózat), oktatási minisztériumok, technológiai szolgáltatók és kutatóintézetek működnek együtt azzal a céllal, hogy a tanulási és oktatási reform a tanulási technológiák stratégiai alkalmazásán keresztül valósuljon meg.

Az Európai Bizottság FP7-es keretprogramjának 9,45 millió eurós finanszírozásával, 26 partner közreműködésével, 19 európai országban, több mint 2000 tanteremben kerületek a pilot projektek bevezetésre, amelyek során tanulási és oktatási tevékenységekhez integrált technológiai megoldásokat használnak.

A projekt a European Schoolnet eddigi legnagyobb és stratégiailag legjelentősebb vállalása, amely a jövő tantermének megtervezésére indított kiemelt projektté válhat. A futamidő 2010 – 2014. 

A European Schoolnet hálózata

A European Schoolnet (Európai Iskolahálózat) 30 európai oktatási minisztérium brüsszeli székhelyű hálózata. Nonprofit szervezetként célja az oktatási és tanulási innováció eljuttatása az érintettekhez: oktatási minisztériumokhoz, iskolákhoz, tanárokhoz, kutatókhoz és gazdasági partnerekhez. 

A jövő tantermének forgatókönyve

Az iTEC pilot projektek során – amelyek jelenleg az ötödik, záró ciklushoz értek – a jövő tantermét megálmodó forgatókönyvekkel, tanulási folyamatleírásokkal és tevékenységekkel ösztönözték a tanárokat arra, hogy mindennapi pedagógiai gyakorlatukba vezessék be az IKT eszközök használatát. A tanárok részvételével egy tervezési folyamat során „Tanulási tevékenységek” és „Tanulási folyamatleírások” kerültek kidolgozásra. A European Schoolnet továbbá egy online, személyes tréning jellegű nemzetközi programot is kifejlesztett, melynek többek között részei a brüsszeli Future Classroom Lab által szervezett, a jövő tantermében való tanítási és tanulási tevékenységekkel kapcsolatos kurzusok.

A jövő osztályterme

Pozitív hatások, eredmények

Az értékelés adatainak nemrégiben közölt meta-analízise szerint az első három ciklusban kimutathatók a projekt pozitív hatásai a tanulók tudására, készségeire és szövegértésére, különös tekintettel a 21. századi készségekre, a motivációra, a tanulók aktivizálódására és attitűdjeire. Az iTEC továbbá kedvezően befolyásolta a tanárok IKT-val támogatott pedagógiai módszereit, digitális kompetenciáját, motivációját és attitűdjét. „A projekt értékelése kimutatta, hogy az iTEC számos innovatív változást hozott a pedagógiai gyakorlatokban” – nyilatkozta Cathy Lewin professzor, értékelési koordinátor. „A tanároknak közel 90%-a egyetértett abban, hogy az iTEC folyamat során a tanulók a munkában jobban aktivizálódtak, és több feladatban működtek együtt. Ezen kívül magasabb volt a tanulói tudásszerzés szintje, jobb volt a tanulók autonómiájának és önálló tanulási képességének fejlődése, valamint több lehetőség nyílt az osztálytermen kívüli tanulásra.”

Az értékelés adatainak meta-analízise szerint az iTEC teljes mértékben skálázható, és megvan benne a lehetőség arra, hogy a pedagógiai és technológiai innovációt támogassa, elősegítse az IKT hatékony használatát, és segítse a tanárokat abban, hogy innovatív technológiákkal és eszközökkel kísérletezzenek. „Meggyőződésünk, hogy az iTEC termékek és folyamatok hatással vannak a kulcsfontosságú oktatáspolitikai területekre, és biztosítják, hogy a tanítási gyakorlatok fejlődése lépést tartson a társadalmi és technológiai változásokkal” – erősítette meg Marc Durando, a European Schoolnet ügyvezető igazgatója.

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen