Jean Monnet
2014/11/27 20:05
390 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs tanulmányok területén, illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd előmozdítása az EU országaiban és világszerte.

jmp

A pályázásra jogosultak köre

A programban részt vehetnek a világ bármely részén az adott országon belül elismert felsőoktatási intézmények és egyes tevékenységtípusokban részt vehetnek európai uniós témakörökkel foglalkozó egyéb intézmények, egyesületek és szervezetek is.

Programországbeli felsőoktatási intézményeknek rendelkezniük kell Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) tanúsítvánnyal. A partnerországok felsőoktatási intézményeinek nem kell rendelkezniük ECHE tanúsítvánnyal.

Pályázati feltételek

Jean Monnet modulok
A Jean Monnet modul egy egyetemi tanévenként legalább 40 tanórát tartalmazó rövid oktatási program az európai uniós tanulmányok terén.

 • A projekt időtartama 3 év.
 • A pályázó felsőoktatási intézménynek egyetemi tanévenként (három egymást követő éven át) legalább 40 tanórát kell oktatnia az európai uniós tanulmányok terén.

Jean Monnet tanszékek
A Jean Monnet tanszék egyetemi tanárok vagy tapasztaltabb oktatók részére kínál európai uniós specializációjú tanári posztot.

 • A projekt időtartama 3 év.
 • A Jean Monnet tanszék vezetőjének a pályázó szervezet állandó státuszban lévő alkalmazottjának kell lennie, és egyetemi tanár/docens besorolással kell rendelkeznie.
 • A Jean Monnet tanszék tanári posztját egyetlen tanár kapja meg.
 • A posztot betöltő oktatónak egyetemi tanévenként legalább 90 tanórát kell tanítania.

Jean Monnet kiválósági központok
A kiválósági központok az európai uniós témákkal kapcsolatos kompetenciák és ismeretek központjai, melynek vezetői a Jean Monnet tanszékvezetők.

 • A projekt időtartama 3 év.
 • Csak olyan felsőoktatási intézmények pályázhatnak, amelyek korábbi pályázati felhívásban már támogatást kaptak Jean Monnet tanszékre.
 • A kiválósági központ létrehozására pályázó felsőoktatási intézménynek Jean Monnet tanszékvezetőt kell kijelölnie, aki vállalja a központtal járó tudományos felelősséget.
 • Egy felsőoktatási intézményben csak egy Jean Monnet kiválósági központ kaphat finanszírozást.

Jean Monnet támogatás intézmények és egyesületek részére
Ez a tevékenységtípus olyan intézményeket, szervezeteket, egyesületeket támogat, melyek az európai uniós témákkal kapcsolatos posztgraduális szintű és egyéb érintett érdekelt feleknek szóló tanári és képzési tevékenységeket bővítik.

 • A projekt időtartama 3 év.
 • Egyesületek esetében csak hivatalosan bejegyzett és független jogállású egyesületek kaphatnak támogatást.
 • A Jean Monnet intézményeknek és egyesületeknek az általuk képviselt európai uniós témák referenciapontjává kell válniuk.

Jean Monnet hálózatok
A Jean Monnet hálózatok az európai uniós tanulmányok terén a nemzetközi szereplők konzorciumainak létrehozását és fejlesztését segítik elő. Hozzájárulnak az információgyűjtéshez, a jó gyakorlatok cseréjéhez, a tudásépítéshez és az európai integrációs folyamat világszerte történő népszerűsítéséhez.

 • A projekt időtartama 3 év.
 • A hálózat legalább öt különböző ország öt partnerintézetéből áll.
 • A pályázatok fő felelősei a Jean Monnet hálózatot koordináló felsőoktatási intézmények.

Jean Monnet projektek
A Jean Monnet projektek az innovációt, a kölcsönösen egymást ösztönző együttműködést és az európai uniós tartalmak terjesztését támogatják.

 • A projekt időtartama 12-24 hónap.
 • A pályázati űrlappal egy szervezet pályázhat, de a projekt későbbi szakaszaiba más szervezetek is bevonhatók.

A pályázás menete

A Jean Monnet program centralizált, a pályázatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani.

További részletek.

Kép forrása.