Klebelsberg Képzési Ösztöndíj
2013/09/11 10:41
1087 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az emberi erőforrások minisztere a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló rendelet alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lebonyolításában 2013. augusztusi megjelenéssel nyílt pályázatot hirdet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj elnyerésére.

1. A pályázat célja

Magyarország és a Kárpát-medence kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező magyar pedagógus-utánpótlásának biztosítása. A tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása, továbbá valamennyi tanárszakot, szakpárt - elsősorban a mellékletben megadott tanárszakokat, szakpárokat - választó tanárjelöltek számának növelése, a hazai köznevelés szakos tanári ellátottságának megerősítése.

2. A pályázat tárgya

A pedagógus pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók ösztöndíjas támogatása azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll, amennyiben az ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt öt megye egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

3. A pályázat forrása

A pályázat forrása a Központ költségvetésében az ösztöndíjprogram finanszírozására elkülönített keret. A 2013. évben rendelkezésre álló teljes keretösszeg 80 millió Ft.

4. A pályázók köre

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában

  • egységes, osztatlan tanárképzés I. évfolyamára felvételt nyert, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat,
  • vállalja, hogy tanárképzésben végzettséget és szakképzettséget szerez, és
  • az oklevél megszerzését követően - a támogatási szerződésben foglaltak szerint - a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn.

5. Az ösztöndíj megállapítása

Az ösztöndíj megállapítása az ösztöndíjprogram értékelési szempontjai alapján (10.1. pont) differenciáltan, 25 000 Ft-75 000 Ft/hó/fő közötti összegben történik. Az ösztöndíj összegére az értékelési szempontok figyelembevételével a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: KÖB) tesz javaslatot a miniszter számára.
Az ösztöndíjak összegét a KÖB minden tanulmányi félév kezdetén felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösszeg és az ösztöndíjasok értékelési szempontokhoz kapcsolódó adatszolgáltatása alapján.
Az ösztöndíjas az ösztöndíjra a hallgatói jogviszony igazolt fennállása alatt legfeljebb az államilag támogatott képzési időszak időtartamáig jogosult.

6. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj folyósításáról az ösztöndíjas által a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra történő utalással a Központ gondoskodik.

7. Határidő

A pályázat benyújtási határideje: 2013. szeptember 30.

8. A pályázat benyújtása

A pályázatot a Központ honlapján található pályázati adatlap pontos kitöltésével lehet benyújtani. A pályázati adatlapot a honlap e-pályázati felületén kell kitölteni és beküldeni, majd ezt kinyomtatva, aláírással ellátva postai úton is el kell küldeni az alábbi címre:


Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1051 Budapest, Nádor u. 32.
A küldeményen jól láthatóan kérjük feltüntetni: "Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program“.

További információk és pályázati csomag itt található.