Klebelsberg Képzési Ösztöndíj
2014/10/19 08:00
1093 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az emberi erőforrások minisztere a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lebonyolításában 2014. októberi megjelenéssel nyílt pályázatot hirdet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat célja

Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező magyar pedagógus-utánpótlásának biztosítása. A tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása, továbbá valamennyi tanárszakot, szakpárt – elsősorban a mellékletben megadott szakokat, szakpárokat – választó pedagógusjelöltek számának növelése, a hazai köznevelés szakos tanári ellátottságának megerősítése.

A pályázat tárgya

A pedagógus pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók ösztöndíjas támogatása azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll, amennyiben az ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

A pályázat forrása

A pályázat forrása a Központ költségvetésében a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) finanszírozására elkülönített keret. A 2014. évben rendelkezésre álló teljes keretösszeg 361 millió Ft.

A pályázók köre

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:

  • egységes, osztatlan tanárképzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat,
  • vállalja, hogy
  • a tanárképzésben végzettséget és szakképzettséget szerez, és
  • az oklevél megszerzését követően – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn.

Az ösztöndíj megállapítása

a) Az ösztöndíj megállapítása az ösztöndíjas jogviszony első félévében az ösztöndíjprogram értékelési szempontjai alapján (10.1. pont) differenciáltan, 25 000 Ft – 75 000 Ft/hó/fő közötti összegben történik. Az ösztöndíj összegére a 10.1 pontban meghatározott értékelési szempontok figyelembevételével a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: KÖB) tesz javaslatot a miniszter számára.

b) Az ösztöndíjas jogviszony második félévétől az ösztöndíjak összegét a KÖB minden tanulmányi félév kezdetén felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösszeg, valamint az Ösztöndíjas utolsó aktív félévben elért kreditindexe figyelembevételével. Az ösztöndíj megállapítása differenciáltan, 0-75 000 Ft/hó/fő közötti összegben történik.

A KÖB meghatározza az adott félévre vonatkozó kreditindex-szintekhez kapcsolódó ösztöndíj összegeket és a következő félévre vonatkozó, ösztöndíjra jogosító kreditindex minimum szintjét. A KÖB az ösztöndíjra jogosító kreditindex minimum szintjéről hirdetményt tesz közzé. A KÖB által meghatározott kreditindex minimum szintjét el nem érő Ösztöndíjasnak a következő félévben az ösztöndíjas jogviszonya fennmarad, de ösztöndíjra ebben az időszakban nem jogosult. A felülvizsgált ösztöndíj összegére a KÖB tesz javaslatot a miniszter számára.

Az Ösztöndíjas az ösztöndíjra a hallgatói jogviszony igazolt fennállása – legfeljebb, az ösztöndíjas jogviszony alapját képező képzésre a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletben az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelménye szerint előírt képzési idő – alatt az aktív félévekben jogosult. A tanulmányok ütemezése során az Ösztöndíjast a képző intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. október 20.

Elérhetőség

A pályázati felhíváshoz, a benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan további információkat kaphat a http://www.klik.gov.hu weboldalon, az osztondij@klik.gov.hu e-mail címen, valamint a megadott honlapon feltüntetett telefonszámon.

További részletek, és letölthető dokumentumok.

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen