Kompetenciaalapú programcsomagok
Simon Tamás
2010/02/23 08:00
36068 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Frissítés: 2015. szeptember 04.

Az Educatio Társadalmi szolgáltató Nonprofit Kft. Jogi osztályának tájékoztatása 2015. szeptember 04-én a Sulinet portálon közzétett Kompetenciaalapú programcsomagok elérhetőségének megszűnésével kapcsolatban.

Tisztelt Felhasználók, pedagógusok, érdeklődők!

A Sulinet Kompetenciaalapú programcsomagokhoz kapcsolódó weboldalán a HEFOP projekt keretén belül létrehozott oktatási csomagok voltak elérhetők.

Tájékoztatom, hogy a HEFOP 3.1. projekt 
- amelynek keretén belül az oldalon található oktatási csomagok keletkeztek - fenntartási időszaka lejárt. Tájékoztatom  továbbá, hogy ezzel együtt a felhasználási jogok, amelyek az Educatio Nkft-t illeték meg a tartalmakkal összefüggésben, szintén hatályukat vesztették.

Ezen tényekre tekintettel a kompetenciaalapú programcsomagok Sulinet portálon történő hozzáférhetővé tétele a továbbiakban nem lehetséges.

Megértésüket köszönjük.

Budapest, 2015. szeptember 04.

_____________________________________________________________________

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (elődje a suliNova Kht.) programfejlesztési központjának feladata 2004–2008 között a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1 intézkedés központi programjának megvalósítása volt. Az intézkedés keretében új oktatási programcsomagok, valamint tanár-továbbképzési és mentorképzési programok kerültek kidolgozásra. A fejlesztési területeket a NAT - kulcskompetenciákkal szoros összefüggésben, hat kompetenciaterületen határoztuk meg:

 • Óvodai nevelés kompetenciaterület
 • Szövegértési-szövegalkotási kompetencia
 • Matematikai kompetencia
 • Idegen nyelvi kompetencia
 • Életpálya-építési kompetencia
 • Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

A felsorolt kompetenciaterületeken olyan oktatási programcsomagokat hoztunk létre, amelyek teljes eszközrendszert nyújtanak a kompetenciaalapú oktatás bevezetéséhez. A programcsomagok elemei különböző eszközökkel segítik a tanulás-tanítás folyamatát, így tartalmazzák a következőket:

 • pedagógiai koncepciót, amely feltérképezi a programcsomag legfontosabb pedagógiai és más tudományos alapelveit, és a közoktatás tartalmi rendszereihez (például: NAT, érettségi követelmények) való kapcsolódási pontjait, módszertani sajátosságait, eszközrendszerét, iskolai felhasználhatóságát;
 • programtantervet, amely a koncepcióban szereplő alapelvek gyakorlati irányú kifejtését tartalmazza;
 • modulokat, azaz tanulási-tanítási egységeket, amelyek tartalmaznak
  • rövid leírást a modul felhasználásának lehetőségeiről és feltételeiről;
  • modulleírást, mely lépésről lépésre írja le az egymást követő tevékenységeket, az ajánlott munkaformákat és módszereket, differenciálási lehetőségeket, a felhasznált eszközöket és egyéb mellékleteket;
  • ajánlásokat, amelyek kiegészítik a modulban megjelenő tartalmakat, más bejárási útvonalakat kínálnak, kiegészítést tesznek a modulban javasolt értékelési formák differenciált használatához, illetve javaslatot adnak a helyi adaptációk elkészítéséhez;
 • tanulói eszközrendszert, amely tartalmazza a hagyományos vagy digitális segédleteket;
 • értékelési eszköztárat, amely fejleszti a tanulók önértékelését, motiválja részvételüket a tanulásban, és segítségével mérhető és ellenőrizhető az egyéni fejlődés.

A programcsomagok moduláris felépítése szabadságot kínál az egyéni tervezéshez és a helyi adaptációk megvalósításához.

Ez a rugalmas szerkezet és a pedagógus számára készült eszközkészlet hatékony támogatást ad ahhoz is, hogy újszerű tanulásszervezési keretekben, például projektoktatásban, epochális rendszerű oktatásban, továbbá tantárgy-tömbösítéshez, témahetek szervezéséhez, műveltsegterületi integráció megvalósításához is fel lehessen azokat használni.

A programcsomagok három, egymást kiegészítő típusban (A, B, C) készültek.

„A” típus: ez a programcsomag-típus az adott NAT műveltségi területhez tartalmilag szervesen kapcsolódó, a műveltségi terület (tantárgyak) feldolgozása során hasznosítható, kompetenciafejlesztő tananyagot tartalmaz.

„B” típus: ez a programcsomag-típus az adott kompetenciát több műveltségi terület tanításának keretében, kereszttantervi módon támogatja, a szaktárgyi tanórák témáinak feldolgozásával.

„C” típus: ez a programcsomag-típus a tanórán kívüli nevelési-tanítási helyzetekhez kínál modulokat a kompetenciafejlesztés kereteiben (például a napközi, szakkörök, tehetséggondozás vagy a kollégiumi nevelés számára).

Az alábbi felsorolásban témánként az első link az adott terület szakmai anyagait mutatja, mellette pedig a kiadványok sokszorosításához javasolt műszaki paraméterek táblázatainak linkjei jelennek meg.

A táblázatok minden területen csak azokat a tételeket tartalmazzák, amelyek korábban is nyomtatott formában jelentek meg. A tanári modulleírásokat, kézikönyveket, egyéb tanári segédanyagokat a táblázat nem tartalmazza (a szakmai anyag azonban teljes). A táblázat segítségével minden taneszköz esetében beazonosítható az állomány elnevezése, rövid leírása, típusa, valamint a műszaki paraméterek oszlopában a kiadvány digitális, nyomdai sokszorosításához szükséges adatok (pl. a méret, a papírtípus, szín, terjedelem és a javasolt kötészeti mód). A kiadványok előkészítése a kis példányszámú (500 példány alatti) sokszorosításnak (digitális technológia) megfelelően történt. 

(Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. - Digitális Pedagógiai Osztály, Tananyagfejlesztési Iroda)

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen