Középiskolásoknak szóló regionális tehetségműhelyek támogatása
Varga Szilvia
2010/09/15 14:55
771 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Oktatásért Közalapítvány pályázatot ír ki a felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló regionális tehetségműhelyek programjának kidolgozására. A kiírás célja, hogy hozzájáruljon a 2010/2011 tanévi tehetséggondozó műhelyek sikeres megszervezéséhez és megvalósításához, valamint a középiskolák és felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítéséhez. A páylázat benyújtásának határideje: 2010. október 15.

A pályázat előzménye

A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának érdekében az Oktatásért Közalapítvány pályázatot ír ki a felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló regionális tehetségműhelyek programjának kidolgozására. Kiemelt fejlesztési területek:

 • A tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása.
 • A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása.
 • Egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén.
 • A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése.
 • A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülése.
 • A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítása.

Jelen pályázati kiírás hozzá kíván járulni a 2010/2011 tanévi tehetséggondozó műhelyek sikeres megszervezéséhez és megvalósításához, valamint a középiskolák és felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítéséhez.

A pályázat szakmai indoklása

A tehetséggondozásnak komplexnek és személyesnek kell lennie, tehát az iskola pusztán önmagában,  megfelelő szakmai alapokon álló, folyamatos és személyre szabott tehetséggondozó gyakorlat nélkül nem tekinthető tehetséggondozási formának. Ideális esetben a mindennapi oktatásba beépülve jelennek meg azok az elemek, amelyek a legkülönfélébb tehetségeknek is megfelelnek, de nagyon sokszor ilyen jellegű gazdagító programokra csak elkülönített, vagy speciális formában van lehetőség. 

A tehetséggondozó programok meghatározó eleme a mentorálás, ami lényegét tekintve egy olyan személyes jellegű segítségnyújtási forma, amelyre sok esetben „elkülönítetten” lehet sort keríteni. További fontos eleme még a tehetség ígéretek pályaorientációja, életpálya támogatása, életpálya kísérése.

A középiskolákban felkutatott tehetséges fiatalok mentorálásának, pályaorientációban való segítésének kiváló kerete lehet egy-egy, a régióban (megyében) található felsőoktatási intézmény által – kifejezetten erre a célra – szervezett tehetségműhely, amelyben a továbbtanulás előtt álló tehetséges gyerekekkel fel tudják venni a kapcsolatot, komplex módon fejleszteni tudják ezen fiatalok szakirányú kompetenciáit, és egyben egyfajta mentori kapcsolatba lépnek velük. Ezért az Oktatásért Közalapítvány pályázati kiírást jelentet meg a felsőoktatási intézmények által középiskolás fiatalok számára szervezett tehetségműhelyek számára.

A pályázat célja

 • Támogatni a 11-12. évfolyamos középiskolai tehetségígéretek felkutatását, az egyetemekkel, főiskolákkal, professzionális kutatóhelyekkel való kapcsolatfelvételt.
 • Pénzügyi segítséget nyújtani a 2010/2011-es tanévben létrejövő, vagy már meglévő olyan regionális (megyénként legalább egy) tehetségműhelyek szervezéséhez és működéséhez, melyek keretében a résztvevők megismerkedhetnek az aktuális tudományos problémákkal, és megkezdhetik az önálló alkotó munkát.
 • Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek bevonásával hozzájárulni a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának továbbfejlesztéséhez.
 • A tehetség műhely kereteiben megvalósítandó komplex fejlesztési program biztosítása a tehetség számára.

Kik pályázhatnak?

Felsőoktatási intézmények, vagy annak keretén belül működő kollégiumok, szakkollégiumok, illetve ezek alapítványai pályázhatnak. A pályázó kizárólag jogi személy lehet.

A programba a pályázónak a régiójában fellelhető középiskolákban tanuló, az adott területen kimagasló tehetséget mutató 11-12. évfolyamos diákokat kell bevonnia. A beválogatáshoz az ún. Tehetségpontok segítséget nyújtanak.

A pályázat kritériumai

 • A pályázatot kizárólag (11-12. évfolyamos) középiskolai korosztály számára kidolgozott programmal lehet benyújtani.
 • A pályázatot a tehetségműhely programjára és ehhez kapcsolódó kiadásokra lehet benyújtani.
 • 2010/2011-es tanévre a tehetségműhelynek legalább 60 órás programmal kell rendelkeznie.
 • A tehetségműhelybe bevonni kívánt tanulók száma 15-20 fő lehet.
 • A tehetséggondozást végző szakemberek a felsőoktatási intézmény, vagy az ahhoz kapcsolódó szervezet oktatói, (esetleg hallgatói) lehetnek.
 • Egy pályázat során egy tehetségműhely programjára lehet a pályázatot benyújtani.
 • A támogatott tehetségműhelyeket a felsőoktatási intézményeknek a megyében található gimnáziumokkal, szakközépiskolákkal, illetve a tehetségpontokkal ismertetnie kell. A középfokú intézmények és a tehetségpontok feladata a tehetséges fiatalok felkeresése, programba való ajánlása.
 • A tehetségműhelyekbe történő bekerülést bizonyos – a pályázatban ismertetett - beválogatási eljáráshoz kell kötni, amelynek elsősorban nem a tárgyi ismeretet, hanem a tehetség felismerését kell szolgálnia.
 • A tehetségműhelyekben való részvétel a felvételt nyert diákok számára ingyenes.
 • A régióból beutazó diákok utazási költségének támogatása.

Rendelkezésre álló forrás: összesen 25.000.000 Ft.

Pályázható maximum: 1.000.000 Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 15.

A pályázatok bírálatának tervezett ideje: 2010. november 30.A pályázatok megvalósításának ideje: 2010. november 30. – 2011. május 31

A pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve kell egy borítékban benyújtani az alábbi címre:

Oktatásért Közalapítvány Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. 1075

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: NTP-OKA-XII „a felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló regionális tehetségműhelyek támogatása” című pályázat.

A részletes pályázati kiírás az Oktatásért Közalapítvány honlapján található meg.